Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

90 resultaten voor ""schier""

raadsel uit 2007
 • Zoals je thuis tikt, tik je nergens. Kattenbelletjes van Kattemölle - in een schier eindeloze reeks Wat houdt ‘n
 • Wat houdt een eskimo eraan over als hij wegens een opgelopen huurschuld buiten z’n iglo wordt gezet?

mop uit 1651
 • compagnie.' Mansart gaf tot antwoort: ' 't Is gelijck Sijn Hoogheyt seydt, 't is sulcken ouden compagnie dat schier heel
 • versleten is, daer is schier niet één man meer in, soo valt se in duygen.'
 • Kapitein Mansart had één van de oudste compagniën in het land en had veel mortepaaien. Hiermee marcheerde hij langs de koning, die tegen hem zei dat het toch niet kon dat er maar dertig tot veertig…

broodjeaapverhaal uit 1983
 • bestaat een schier eindeloze reeks geruchten, naast het gerucht dat je als afgekeurde geen baantje bij de overheid kunt
 • Wie wil worden afgekeurd voor militaire dienst moet voor de keuring een tube tandpasta leeg eten. Maar wie wordt afgekeurd, krijgt nooit meer een baan bij de overheid.

mop uit 1651
 • men haer geluck wenscht, soo is het schier of het haer niet aengaet.' R. 'Dat is geen wonder, sij heeft dese dochter
 • Iemand merkte op dat het een vrouw niets leek te schelen dat haar dochter trouwen. Een ander zei daarop, dat het haar minst favoriete dochter was. Het antwoord dat daarop volgde is doorgehaald.

mop uit 2007
 • Zoals je thuis tikt, tik je nergens. Kattenbelletjes van Kattemölle - in een schier eindeloze reeks Nelis: ‘Ik had
 • Nelis spreekt over een vrouw die wel van een vrijpartij houdt.

mop uit 2007
 • Zoals je thuis tikt, tik je nergens. Kattenbelletjes van Kattemölle - in een schier eindeloze reeks Rinus: ‘Wij hadde
 • Rinus had een hond zonder poten. Hij had geen naam; als je het beestje riep kwam hij toch niet.

Trefwoorden: dier, hond, naam, poot, poten, roepen


mop uit 1651
 • soo treffelijck, dat als men se wil lesen, sou mender schier van in 't slaep vallen.'
 • Toen iemand een oratie over de slaap had gehouden, vroeg hij een ander wat hij ervan vond. Die antwoordde: 'Hij is zo goed dat je meteen in slaap valt, wanneer je hem leest.'

mop uit 1554
 • langhe gedingt hadden dat si schier den anderen verdorven hadden. Op eenen tijt seyde die een tot sinen sone: 'Treckt u
 • ?' Dese antwoorde: 'Ick coem in allen goede tot u. Wy staen metten anderen te rechte ende hebben den anderen schier verdorven
 • Twee burgers waren vijanden. Een ervan ging met zijn zoon in zijn harnas en gewapend naar het huis van de ander. Ook die kwam met zijn knecht volledig uitgerust naar buiten. De burger kwam echter…

mop uit 1659
 • [p. 65] Iets geestighs, op een Paart, dat Zich self op de stal verstont. Myn Paerdt vergaet schier datmen 't siet
 • Gedichtje op een paard dat vergaat omdat het niet ver gaat. Dat wil zeggen: het paard eet en drinkt wel, maar loopt niet.

mop uit 1651
 • aengetrocken. Als men haer geluck wenscht, soo is het schier of het haer niet aen en gaet.' R. 'Dat is geen wonder, sij heeft dese
 • Toen juffrouw Coijmans met meneer Voet ging trouwen, zei iemand dat haar moeder niet blij met het huwelijk leek te zijn. Een ander zei dat dat komt omdat de moeder deze dochter het minst van haar…

mop uit 1554
 • : 'Is 't anders niet dan dat,' ende quam tot sulcken berouwe ende leetwesen van haren maechdom dat sy haer selven schier
 • Een maagd wilde weleens weten waarom iedereen zo gek was op seks. Toen ze het geprobeerd had, was ze teleurgesteld. Ze kreeg spijt van haar daad en verhing zich.

mop uit 1554
 • pluymstrijcten.' Dit is schier in allen heeren hoven ghemeyn.
 • Een tiran had veel mensen arm gemaakt, waaronder de filosoof Diogenes, omdat die hem de waarheid gezegd had. Een paar dienaren van de tiran zagen dat Diogenes sla kweekte om te eten. Zij zeiden hem,…

sage uit 1930
 • geseen, schier upt droege sijnde binnen schoets, hebben mit een roer (geweer) darna geschoten so dat se kreeth, dan quam
 • In 1558 heeft Onno Leeuwe met Jan Backer en anderen bij Ameland een Meerwijff gezien vanuit een schip. Zij hebben het beschoten. Het meerwijff kwam na enige tijd weer uit het water en legde beide…

mop uit 1651
 • te voet gegaen, ik stick schier van dorst, tap mij eens een roemer wijn.' R. 'Sie daer, mijnheer, dat's versch en van de
 • Kakkerlakje schenkt in 't Haantje aan Kreijn Daemz een roemer wijn: 'vers en het beste wat er in de stad is.' Als Kreijn het op heeft, zegt hij: 'Geliefd mijn heer nog eens getapt te hebben.'

Trefwoorden: cafe, dorst, drinken, kroeg, roemer, tappen, vers, wijn


mop uit 1651
 • excuseerende dat hij der geen meer hadt bekomen konnen. Se hadden sijn heel schip schier afgeloopen, klommen op de masten en touwen
 • Een koopman bestelt bij een schipper die naar West-Indië vaart 2 a 3 apen. De schipper leest echter 203 apen. Hij komt terug met 178 apen en excuseert zich dat het er niet meer zijn. Nu zit hij met…

mop uit 2007
 • Zoals je thuis tikt, tik je nergens. Kattenbelletjes van Kattemölle - in een schier eindeloze reeks Kobus: ‘Ik hep
 • Kobus spreekt over zijn teckel, die problemen heeft met zijn geslachtsorgaan.

mop uit 1651
 • aen?' R. 'Dat ventje raest en bruyt sijn moer op stoel, dat men schier niet één oog toe kan doen.'
 • Barend wilde zijn bed niet uitkomen om naar de kerk te gaan, zeker niet toen hij ontdekte wie er moest preken die dag. Deze prediker maakte namelijk altijd zoveel kabaal dat Barend geen oog dicht zou…

mop uit 1651
 • Mooren, de heydenen, de Franse, de Duytse, de Turcken, de ketters. Ja, ick hadde bijna schier geseijt: de Castiliaenen selver.
 • Een Portugees predikant heeft het over de alomtegenwoordigheid van God. Volgens hem is God aanwezig in vele landen, maar niet in Castilië. God let er ook op dat de mens zijn naasten goed behandelt.…

mop uit 1789
 • by de speên, Zegt staag met zuchten en geween: “Dit melken gaat zyn oude gang; Ik melk schier al myn leven lang, En trek
 • Klacht van een jonge boerin die met een oude man is getrouwd: uit de koeien komt meer melk dan uit haar echtgenoot.

mop uit 1659
 • backhuys, naer den Barbier wandelde, die, desen pots vernomen hebben, hem schier te barste meende te lachchen.
 • Een boer wil zich laten scheren, maar gaat het verkeerde huis binnen. Daar halen de knechten een grap met hem uit en smeren zijn gezicht vol met klei.

sage uit 1970
 • . Soms nam hij wel een schepel garst En wierp die in de doornen, En Joost, die schier van woede barst, Brengt de
 • Faust laat de duivel Joost allerlei klussen klaren totdat de 7 jaar om zijn en de duivel hem aan zijn haren te Waardenburg het venster uitsleurt.

mop uit 1554
 • dat ghy soe veel souts eedt? Ende hoort toch dat wi alle schier van ancxt moort roepen? Wy meynen dat ghi niet seer wijs
 • Een schip was in groot gevaar op zee en iedereen schreeuwde moord en brand, omdat ze bang waren dat het schip zou vergaan. Er was ook een avonturier aan boord, die een heleboel zout begon te eten. De…

mop uit 1554
 • woude. Als hy schier te FRANCFORT quam met sinen volcke, liep een arm gesel neven syn peert ende en hadde niet veel aen
 • Een bisschop ging paardrijden en vroeg zijn gezel of die het niet koud had. Voor een gulden vertelde hij de bisschop hoe hij kon voorkomen dat hij het koud kreeg.

mop uit 1554
 • plaetse tesamen ende maeckten haer bootsen, ghelijck die manier is. Als si schier tesamen quamen, hiel die meester sijn
 • Een schermer had al veel schermers opgeleid. Eén uitzonderlijk goede leerling was erg hoogmoedig. Hij vond zichzelf beter dan zjn meester. Ze besloten om hun leven te vechten. Het gevecht was net…

mop uit 1651
 • De heer Donia, een oudt man met een jonge vrouw getrouwt sijnde, berechte haer soo sober dat sij het schier vergat
 • De heer Donia is al wat op leeftijd en heeft een jongere vrouw getrouwd. Hij is zo spaarzaam in het vervullen van de daad, dat zij er niet eens meer aan denkt. Op een goed moment overvalt hem echter…