Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

95 resultaten voor ""tal""

sage uit 1968
 • Docht men in ûneven tal rochkerlen ûnder 'e drompel fan 'e doar, dan komt der gjin tsjoenster of nachtmerje by jin yn
 • Doet men een oneven aantal roggekorrels onder de drempel, dan komt er geen heks of nachtmerrie in huis.

sage uit 1968
 • Docht men in ûneven tal roggekerlen ûnder 'e drompel, dan kriget men gjin lêst fan de tsjoenster.
 • Als je een oneven aantal roggekorrels onder de drempel stopt, krijg je geen last van hekserij.

broodjeaapverhaal uit 1991
 • tal van andere werken van grote meesters staat daarin ook hun eigen gekoesterde aanwinst. (Rinus Ferdinandusse, Vrij
 • Een echtpaar koopt bij een handelaar een oud schilderij van een beroemd schilder. Later krijgen ze bij de handelaar een catalogus onder ogen waar ook hun eigen schilderij in te koop staat.

sage uit 1967
 • Hie men lêst fan nachtmerjes, dan moest men in ûneven tal roggekerrels op 't boarst dwaen. Of men moest de hoazzen
 • Er zijn verschillende manieren om nachtmerries af te weren: een oneven aantal roggekorrels op de borst doen; de kousen kruiselings voor het bed leggen of duivelsdrek op de borst dragen.

sage uit 1968
 • Dy't mei de helm geboaren wurdt is ien fan in ûneven tal jonges. Deselden dy't lykstaesjes sjen matte, dat binne
 • Een helmdrager is er een uit een gezin met een oneven aantal jongens. Diegenen die lijkstoeten zien, zijn weerwolven.

sage uit 1973
 • Wol men net in tsjoenster yn 'e hûs ha, dan mat men hinnegean en doch in ûneven tal roggekerlen ûnder 'e drompel. Rogge
 • Als afweer tegen heksen en tovenaars helpt heilige rogge: een oneven aantal roggekorrels onder de drempel leggen, of duiveldrek. Heksen kunnen zichzelf in allerlei gedaantes veranderen.

broodjeaapverhaal uit 1995
 • Dat kunstgebit in de kabeljauw: ik ken tal van varianten met een (trouw)ring. Deze is voor mij nieuw, maar ik geloof
 • Het verhaal van een verloren ring of trouwring die terugkeert in de maag van een vis, wordt in vele varianten verteld.

legende uit 1925
 • Engelen een zijden dekkleed en spreidden het uit over het eerbiedwaardig lichaam. Zoete geuren vervulden den tempel. Tal van
 • straalde er een hemels licht in de kerk. Tal van zieken kwamen naar de heilige kijken. Velen doven, blinden, en andere zieken
 • Op Pinkstermaandag stierf Sint Servatius te Maastricht. Gedurende 74 jaren had hij zijn bisdom bestuurd. Hij werd begraven in de kapel van den H. Maternus. Sneeuw en regen spaarden zijn rustplaats.…

sage uit 1970
 • en hâldde him oan 't tal. ( It wie swier wurk by de skeante op to kroadzjen. De lju hienen skerp ûnder 'e learzens of
 • Een mof schepte slijk in een kruiwagen, die sterke Hearke dan de heuvel opreed. Maar de mof deed er elke keer teveel slijk in. Hearke kreeg er genoeg van en zette de mof op het slijk in de kruiwagen,…

sage uit 1968
 • Tovenaar Imke de Jong heeft tal van gaven: hij kan buikspreken en mensen vastzetten op de grond. In zijn diensttijd had
 • Tovenaar Imke de Jong heeft tal van gaven: hij kan buikspreken en mensen vastzetten op de grond. In zijn diensttijd had Imke erg veel moeite 'voorwaarts' en 'achterwaarts' te onderscheiden.

broodjeaapverhaal uit 1996
 • . Daarbij rees op tal van punten ernstige twijfel aan het waarheidsgehalte van het artikel. Geen van de bronnen die door de
 • Een krant bericht over de ontvoering van een meisje uit Eurodisney Parijs. Het meisje was meegelokt en verdoofd. Bij controle moet de krant het verhaal rectificeren.

sprookje uit 1892
 • , omsloten door tal van anderen, als een nest trommels. Wat de funktie van de derde heer was, weet ik niet meer, noch de goede
 • Drie vrienden, een grote drinker, een verkijker en nog een, zoeken een schat, die in zee is. De drinker zuipt de zee op, de lange verkijker ziet de schat, verborgen in in elkaar zittende kisten.

sage uit 1972
 • spjelden en nuddels yn in panne dien - fan elk in ûneven tal - en dy moesten dan yn wetter siede. Hwa't dan de oare moarns it
 • Als een kind behekst was, gingen ze naar Wopke op een drankje. dat ze aan niemand mochten laten zien (er mochten geen vreemde ogen over gaan). Alle kieren en gaten worden dichtgestopt, waarna naalden…

sage uit 1938
 • Na tal van jaren kwam een vermoeid, oud vrouwtje te Utrecht aan het huis van den bouwmeester om tot haar ontsteltenis
 • Een oud vrouwtje is op zoek naar haar oude geliefde maar verneemt dat deze spoorloos is waarna ze zelfmoord pleegt.

broodjeaapverhaal uit 2003
 • drie cirkels was linksom. Ook zijn er tal van leylijnen gemeten. De cirkels lagen op ongeveer 200 meter van een
 • Er is een graancirkel in Hoeven gevonden die grote gelijkenis vertoont met die van vorig jaar. Er zijn leylijnen in gemeten, maar verder geen bijzonderheden.
944.jpg
945.jpg
946.jpg
947.jpg

sage uit 1911
 • genaaid, waarin tal van veeren waren gestoken met de punten naar boven. Dit alles had de vorm van een hart, was overtrokken
 • Afweer tegen betoveren door een kruis van zand aan de binnenkant van voor- en achterdeur. Geval van een lap stof in een beddenzak waarin veren met de punten naar boven, in de vorm van een hart, zijn…

uit 1970
 • floß wie Wasser voll einem tiefen Tal auf einen hohen Berg; das waren seltsame Geschichten. Da waren zwei Krähen, mähten

Trefwoorden:


broodjeaapverhaal uit 2003
 • informatie. De formatie betreft een 7 tal cirkels, die in een rietveld te Krimpen aan de ijsel werd ontdekt, op een terrein van
 • Bij een graancirkel in riet in Krimpen aan de IJssel wordt een prettige rust ervaren. De buitenkant is warm, de binnenkant is koud. Ooggetuigen hebben ook lichtverschijnselen waargenomen.
980.jpg
981.jpg

broodjeaapverhaal uit 1997
 • plaatjes veranderden van Mickey Mouse in tal van andere cartoonfiguren, meestal afhankelijk van wat op dat moment populair is
 • verhaal halverwege de jaren negentig een nieuw transportmiddel gegeven. Op tal van plaatsen duikt de waarschuwing op, zoals
 • Plakplaatjes worden doordrenkt met drugs aangeboden aan kinderen om ze verslaafd te maken.

sage uit 1970
 • it tal minuten en sekonden. "Sa hurd hat noch noait ien riden." "Soa, tochten jim dat?" sei Jan Hepkes. Ik siz: "Dat is
 • Sterke Hearke was behalve vreselijk sterk ook schaatskampioen. Door zijn snelheid werden Hearkes schaatsen zo heet, dat het ijs ervan smolt. Hearkes schaatsresultaten zijn nooit in enig rapport…

broodjeaapverhaal uit 2005
 • doet verkrijg je een animatie van een 10-tal seconden gevolgd door een tekst: "YOU'RE HARDDRIVE IS OVER" dan is het al te
 • Waarschuwing voor het virus Nwin27 dat verstopt zit in een PowerPoint presentatie met het opschrift WELCOME TO THE MATRIX.PPS, dat de harde schijf wist. Er is nog geen anti-virus ontwikkeld. Eenieder…

broodjeaapverhaal uit 2005
 • , indien je dit wel doet verkrijg je en > >>> animatie van een 10-tal seconden gevolgd door een tekst: "YOU'RE
 • Waarschuwing voor het Welcome to the Matrix-virus, dat de harde schijf wist en gegevens doorstuurt. Verspreid deze waarschuwing.

legende uit 2011
 • . Precies onder een ijzeren kruisje prijkte een afbeelding die veel weg had van de Bijbelse figuur. Tal van mensen geloofden dat
 • Het gezicht van Jezus dat was verschenen op een witte muur in de Hoogstraat te Schiedam blijkt te zijn aangebracht door een kunstenaar.

legende uit 1874
 • in Ommel zelf plaats. De zusters vertrokken in 1798 uit Nunhem, verdreven door de Fransen. Een 20-tal zusters verbleef
 • Een heiligenbeeld van Maria keert op wonderbaarlijke wijze terug op zijn oude plaats, en uiteindelijk erkent men, dat het daar dus moet blijven.

legende uit 1925
 • kapelletje bevindt, dat jaarlijks door een tal van pelgrims bezocht wordt. Wat echter vooral de godsvrucht der geloovigen opwekt
 • Toen Servatius na een kerkvergadering terugkeerde besloot hij de overnachten in de buurt van Luik. Op de plek waar Servatius zijn pelgrimstaf plantte borrelde een fontein op. Ook in Worms liet de…