Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

60 resultaten voor ""tal van""

broodjeaapverhaal uit 1991
 • tal van andere werken van grote meesters staat daarin ook hun eigen gekoesterde aanwinst. (Rinus Ferdinandusse, Vrij
 • Een echtpaar koopt bij een handelaar een oud schilderij van een beroemd schilder. Later krijgen ze bij de handelaar een catalogus onder ogen waar ook hun eigen schilderij in te koop staat.

broodjeaapverhaal uit 1995
 • Dat kunstgebit in de kabeljauw: ik ken tal van varianten met een (trouw)ring. Deze is voor mij nieuw, maar ik geloof
 • Het verhaal van een verloren ring of trouwring die terugkeert in de maag van een vis, wordt in vele varianten verteld.

legende uit 1925
 • Engelen een zijden dekkleed en spreidden het uit over het eerbiedwaardig lichaam. Zoete geuren vervulden den tempel. Tal van
 • straalde er een hemels licht in de kerk. Tal van zieken kwamen naar de heilige kijken. Velen doven, blinden, en andere zieken
 • Op Pinkstermaandag stierf Sint Servatius te Maastricht. Gedurende 74 jaren had hij zijn bisdom bestuurd. Hij werd begraven in de kapel van den H. Maternus. Sneeuw en regen spaarden zijn rustplaats.…

sage uit 1968
 • Tovenaar Imke de Jong heeft tal van gaven: hij kan buikspreken en mensen vastzetten op de grond. In zijn diensttijd had
 • Tovenaar Imke de Jong heeft tal van gaven: hij kan buikspreken en mensen vastzetten op de grond. In zijn diensttijd had Imke erg veel moeite 'voorwaarts' en 'achterwaarts' te onderscheiden.

broodjeaapverhaal uit 1996
 • . Daarbij rees op tal van punten ernstige twijfel aan het waarheidsgehalte van het artikel. Geen van de bronnen die door de
 • Een krant bericht over de ontvoering van een meisje uit Eurodisney Parijs. Het meisje was meegelokt en verdoofd. Bij controle moet de krant het verhaal rectificeren.

sprookje uit 1892
 • , omsloten door tal van anderen, als een nest trommels. Wat de funktie van de derde heer was, weet ik niet meer, noch de goede
 • Drie vrienden, een grote drinker, een verkijker en nog een, zoeken een schat, die in zee is. De drinker zuipt de zee op, de lange verkijker ziet de schat, verborgen in in elkaar zittende kisten.

sage uit 1938
 • Na tal van jaren kwam een vermoeid, oud vrouwtje te Utrecht aan het huis van den bouwmeester om tot haar ontsteltenis
 • Een oud vrouwtje is op zoek naar haar oude geliefde maar verneemt dat deze spoorloos is waarna ze zelfmoord pleegt.

broodjeaapverhaal uit 2003
 • drie cirkels was linksom. Ook zijn er tal van leylijnen gemeten. De cirkels lagen op ongeveer 200 meter van een
 • Er is een graancirkel in Hoeven gevonden die grote gelijkenis vertoont met die van vorig jaar. Er zijn leylijnen in gemeten, maar verder geen bijzonderheden.
944.jpg
945.jpg
946.jpg
947.jpg

sage uit 1911
 • genaaid, waarin tal van veeren waren gestoken met de punten naar boven. Dit alles had de vorm van een hart, was overtrokken
 • Afweer tegen betoveren door een kruis van zand aan de binnenkant van voor- en achterdeur. Geval van een lap stof in een beddenzak waarin veren met de punten naar boven, in de vorm van een hart, zijn…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • plaatjes veranderden van Mickey Mouse in tal van andere cartoonfiguren, meestal afhankelijk van wat op dat moment populair is
 • verhaal halverwege de jaren negentig een nieuw transportmiddel gegeven. Op tal van plaatsen duikt de waarschuwing op, zoals
 • Plakplaatjes worden doordrenkt met drugs aangeboden aan kinderen om ze verslaafd te maken.

legende uit 2011
 • . Precies onder een ijzeren kruisje prijkte een afbeelding die veel weg had van de Bijbelse figuur. Tal van mensen geloofden dat
 • Het gezicht van Jezus dat was verschenen op een witte muur in de Hoogstraat te Schiedam blijkt te zijn aangebracht door een kunstenaar.

legende uit 1925
 • kapelletje bevindt, dat jaarlijks door een tal van pelgrims bezocht wordt. Wat echter vooral de godsvrucht der geloovigen opwekt
 • Toen Servatius na een kerkvergadering terugkeerde besloot hij de overnachten in de buurt van Luik. Op de plek waar Servatius zijn pelgrimstaf plantte borrelde een fontein op. Ook in Worms liet de…

sage uit 1934
 • van vroegere glorie, maar ook heden vindt men nog tal van ridderlijke burchten, die een sieraad van 't landschap vormen en
 • God en Gabriël zweefden over het land om steden, dorpen en kastelen te zaaien. De duivel sneed de zak waar ze deze uitstrooiden open, boven Brabant. Vandaar dat de burchten in Brabant zo ordeloos…

mop uit 2001
 • ogende kinderster op veel internetsites. De Amerikaanse kunstenaar Dino Ignacio, die in de afgelopen jaren tal van
 • Bert verschijnt op anti-Amerikaanse posters met Bin Laden en als Osesam Bert Laden. De afbeeldingen zijn afkomstig van internet.
431.jpg
432.jpg
433.jpg
434.jpg
435.jpg
436.jpg

sage uit 1924
 • planten en donderkruid, als waren ze daar door mensenhanden geplant, en tal van kleine bloemkopjes lachten door de reten der
 • In Kessenich hebben ze het gebruik van het begraven van Marlborough, een stropop, op kermisdonderdag. Verder zou hier Vijveren-stad gelegen hebben, dat wegens losbandigheid is verzonken.

sage uit 1918
 • geweest en begaven zich toen met tal van helpers terug op het reeds beziene gedeelte, en pootten palen rondom een inspringende
 • Hollandse commissarissen waren dronken bij het bepalen van de grens, waardoor de Pruisen grond erbij konden pikken; zodoende is Limburg zo smal, ideaal voor smokkelaars.

uit 1970
 • diens drama Oidipus gedramatiseerd. De stukken van Sophokles en Seneca zijn in latere tijden door tal van auteurs
 • Oedipus

Trefwoorden:


sage uit 2008
 • of kan de politie niet zeggen. Het Grote Rechtervoeten Mysterie heeft daarom ook de aandacht getrokken van tal van
 • Voor de vierde keer in nog geen jaar tijd is er vlakbij Vancouver een rechtervoet (in gymschoen) aangespoeld. Verschillende theoriën trachten het raadsel te verklaren.

sage uit 1997
 • het grondwater droog komen te liggen en tal van baggeraars hebben er al grondmonsters genomen op zoek naar andere schatten
 • Vrouw wordt Kiste Trui genoemd omdat ze zoekt naar een schatkist die op de Mokerhei begraven zou zijn.
209.jpg

broodjeaapverhaal uit 2003
 • graancirkel in een tarweveld ontstaan. Ook zijn er tal van leylijnen gemeten (zie volgende pagina). De volgende dag - zaterdag 13
 • Er wordt een graancirkel aangetroffen in Oss. De avond ervoor was er nog niets te zien, maar laat in de avond heeft iemand een kolom van wolken waargenomen - al kan het ook een vliegtuigspoor geweest…
982.jpg
983.jpg
984.jpg
985.jpg

sage uit 2006
 • In de regio waren tal van verhalen rond. De een vaak nog spannender dan de ander. Ze gaan van de ene generatle op de
 • In de Bedafse bossen heeft een stroper ooit een groep heksen, veelal voorname vrouwen uit Uden, tijdens hun sabbath betrapt. Ze dansten naakt rond een vuur. Hij kreeg hierop een klap van de eveneens…
Rubens3-1.jpg

sage uit 2006
 • Man ontdekte dat zijn vrouw een heks was door Reggie Naus in de regio waren tal van verhalen rond. De een vaak nog
 • Vroeger kon je spookdieren tegenkomen bij Kattenhol, zoals katten, die eigenlijk heksen waren. Je moest heel erg op je hoede zijn. Door een kat te trappen verwondde een man ooit zijn eigen vrouw.
rubens6-1.jpg

sage uit 2006
 • Hemel bestrafte harteloosheid ridder Robert door Reggie Naus In de regio waren tal van verhalen rond. De een vaak nog
 • Ridder Robert wilde de berooide graaf Galo vermoorden, omdat zijn dochter verliefd op hem was en er met hem vandoor wilde gaan. Maar onderweg werd Robert met paard en al verzwolgen door de grond. De…
rubens4-1.jpg

sage uit 1975
 • . Kort na de moord waren de meeste mensen bang om ’s avonds langs ’t Hoge pad te gaan. Maar toen er al tal van jaren waren
 • Om de moord op een meisje te memoreren hangen drie kruisen op het altaar; opmerkelijk is dat drie mannen ruggelings naar het altaar zitten. In de buurt van de moordplaats spookt het, mensen zien…
VODA_009_17.mp3