Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

7 resultaten voor ""ten hoogste""

sage uit 1967
 • ?" Hy sei: "Jouw vader kan ten hoogste nog veertien dagen leven." Doe bigong ik to gûlen, hwant ik moest fuort nei de klaei
 • Een man sukkelt met zijn gezondheid en voorziet op een dag dat hij binnen een half jaar op de lijkwagen naar het kerkhof gebracht zal worden. Zijn zoon raadpleegt de dokter en die voorspelt dat de…

sage uit 1922
 • was natuurlijk ten hoogste verwonderd. Toen het schip een poosje in volle zee was, ver van het land, toen kreeg die
 • Als bemanning voor straf geen borrel krijgt vraagt een matroos of hij mag schenken zonder in de kombuis te komen. Na toestemming draait hij een kraantje in de mast en tapt alles wat iedereen maar wil…

sage uit 1901
 • wat ze anders begeerden. Ieder was natuurlijk ten hoogste verwonderd. Toen het schip een tijd in volle zee was, ver van
 • Op een schip krijgt iedere matroos dagelijks een oorlam. Op een dag wordt er geen oorlam verstrekt als strafmaatregel. Een matroos, die kan kollen, vraagt aan de kapitein of hij de matrozen iets te…

sage uit 1901
 • , brandewijntje of iets anders naar hun begeeren. Ieder was natuurlijk ten hoogste verwonderd. Toen men een poos in zee was en geen
 • Iemand die kan toveren moet dat geregeld doen, anders heeft het nadelige gevolgen voor de persoon. Op een schip wordt de dagelijkse oorlam eens voor straf ingehouden. Een matroos vraagt of hij mag…

sprookje uit 1889
 • . De koning, die over het antwoord zijner oudste dochter ten hoogste tevreden was, ontstak in grooten toren bij dat van de
 • Een koning heeft drie dochters. Als hij op het punt staat een reis te gaan maken, vraagt hij hen hoe graag zij hem zien en wat zij willen dat hij voor hen meebrengt. De jongste dochter zegt dat ze hem…
129.jpg

sprookje uit 1890
 • honderd loopen", sprak Jan, en ze liep nog veel verder. Als de prinses hoorde dat Jan Martin weer den prijs had, was ze ten
 • hoogste verheugd. Ze was alleenlijk maar ongerust dat hij niet zou weergekomen zijn voor den derden kampstrijd en deed haar
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste wordt als dom beschouwd en slecht behandeld. Als er hooi wordt gestolen en het de oudste zoons niet lukt om te waken, gaat de jongste zoon waken en komt, verstopt…