Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Word count group

190 resultaten voor ""twist""

sage uit 1592
 • Van eenen twist, die tusschen twaelf studenten was. TOt Wittenberch, voor zijn huys, quam eenen twist met seven
 • Van eenen twist, die tusschen twaelf studenten was
 • twist
 • Voor het huis van doctor Faustus vindt een ruzie plaats van zeven studenten tegen vijf. Faustus vindt dit een ongelijke strijd en verblindt alle deelnemers. Nu ze elkaar niet meer kunnen zien,…

legende uit 1864
 • De Krakeelweg dankt zijn naam aan een daar uitgevochten twist tussen Maria en de duivel.
 • twist(?)
 • De Krakeelweg dankt zijn naam aan een daar uitgevochten twist tussen Maria en de duivel.

sage uit 1973
 • sean en Albert sloech op 'e seine en song: "Twisters, twisters, twist met mijn twisters, Hemelheer, ga haar bestrijden toch
 • Een stel jongelui deed in een huis het avondmaal na. Ze sloegen eieren stuk en zongen: twist met mijn twisters
 • Een stel jongelui deed in een huis het avondmaal na. Ze sloegen eieren stuk en zongen: twist met mijn twisters hemelheer.

raadsel uit 1995
 • twist
 • Hoe is het koperdraad uitgevonden? Twee Nederlanders vochten om een cent.

raadsel uit 1996
 • twist
 • Wie heeft het koperdraad uitgevonden? Twee Nederlanders die aan het vechten waren om een koperen cent.

mop uit 1651
 • Een gemaeckte geck, hoorende dat er onder d'advocaten en doctoren om de voorganck een groote twist was, seyde: ' 't
 • Geeft mij vreemt, dat gij om soo een saecke twist, want 't is een oude manier dat de dief voor en de beul achter gaet.'
 • twist
 • Een gek, die hoorde dat er een groot conflict tussen de advocaten en de doktoren was over de voortgang, zei het vreemd te vinden dat ze over zoiets ruzie maakten, het is namelijk een oude gewoonte dat…

sage uit 1925
 • ontleenen aan het den kooplieden zoo eigene, vele hanteeren van den geldbuidel, hadden eens een geweldigen twist met de
 • Weertenaren. Dat is natuurlijk honderden en honderden jaren geleden. Het gevolg van dien twist was, dat het tot een strijd kwam
 • twist
 • Spotrijmen

mop uit 2007
 • baantjies voor je: bij de stalhouwerij van van Twist al die lange paardetampe poetse, en bij de inmakerij van Uittenbogaard op
 • gummivingers van Durex veuls te koud!" Nou, nou, wat een verhaal: schiet mij maar in een kapotje!" "Vroeger reeje ze bij van Twist
 • Twist
 • Iemand spreekt tot een beroepswerkloze over middeltjes om aan te sterken, over onzinnige baantjes en over het zelf breien van condooms.

raadsel uit 1995
 • twist
 • Wie heeft de ijzerdraad uitgevonden? Twee Hollanders die om een frank vochten.

raadsel uit 1995
 • twist
 • Waarom hebben we over honderd jaar ruzie met de Belgen?Omdat ze dan onze moppen begrijpen.

mop uit 1659
 • Van twee nieuw-getroude. Twee Nieuw-getrouwden by malkanderen komende op 't Bedde, kreghen twist wie 't hembt op
 • twist
 • Een pasgetrouwd stel heeft onenigheid in bed.

mop uit 1659
 • in twist wie van beyden het hembd oplichten soude, en konnende daer niet met malkander in over een komen: De jonghe man
 • twist
 • Een pasgetrouwd stel heeft onenigheid in bed en de man roept de hulp van het bestuur in.

sage uit 1923
 • broeders waren, en in voortdurenden twist met elkander leefden, verschijnen elken avond, om tien uur, op witte rossen gezeten
 • twist
 • Bij twee hoeven verschijnen iedere avond de schimmen van de twee broers, die daar vroeger woonden en die nog steeds in strijd met elkaar zijn.

sage uit 1892
 • kruisselings over elkaar legt, komt er twist in huis. Men mag uitgevallen haar niet weggooien, maar moet het verbranden, anders
 • twist
 • Middelen tegen de wratten.

sage uit 1933
 • . Hier is de twist bijgelegd en de dischgenoten sloten zich aaneen tot de Swanebroederschap. 7)
 • twist
 • Het Swanebroederschap is ontstaan door het bijleggen van de vete tussen twee edelen tijdens een maaltijd waarbij zwaan werd opgediend.

sage uit 1929
 • Het land van Altena 1. Toen de heer van dit land eens een kasteel wilde bouwen, kreeg hij hierover twist met zijn
 • twist
 • Naamsverklaring.

sage uit 1900
 • en hunne buren nog wel eens aanleiding geeft tot twist, zal wel niet behoeven te worden gezegd. (VSvY, 70) = A.F.O. Sasse
 • twist
 • Spotnamen.

sprookje uit 1901
 • . "Twist en tweedracht," zeidie. "Wat is dat?" zei de koning. "Ja, dat is nou net zoo," zeit die jonge: "Twist en tweedracht
 • dat is twist en tweedracht." Nou, het ware dus tweeërlei soort van erte die die kookte, en die nou kookte en pruttelde
 • twist
 • Koning ontmoet een jongen die in een pot staat te roeren. Op vragen van de koning geeft de jongen raadselachtige antwoorden. Na uitleg vraagt de koning hem de oplossingen niet aan zijn gevolg te geven…

sage uit 1925
 • aan het den kooplieden zoo eigene, vele hanteeren van den geldbuidel, hadden eens een geweldigen twist met de Weertenaren
 • . Dat is natuurlijk honderden en honderden jaren geleden. Het gevolg van dien twist was, dat het tot een strijd kwam
 • twist
 • De Budelaren waren voor het merendeel kramers en dankten hun naam aan de geldbuidel, waar kooplieden veel gebruik van maken. Bij een strijd tussen Budel en Weert, veroverde Budel een hoorn van Weert…

sage uit 1925
 • . Ook melkten zij de koeien in de stallen en stichtten twist en oneenigheid onder het dienende personeel. Ging dit dan
 • ze hun eten in het keukengerei van de mensen, melkten ze de koeien en stichten twist onder het dienende personeel, die
 • twist
 • In de kelders en gangen onder het slot te Stein, leefden eens de Alvermannetjes. Overdag sliepen ze. 's Avonds kookten ze hun eten in het keukengerei van de mensen, melkten ze de koeien en stichten…

sage uit 1858
 • hertog van Braband betwist. Deze twist liep tot 1319, en altijd bleef het onbeslist, wiens Heusden zijn zou. Toen echter
 • van Braband evenzeer betwist. Nog bleef de zaak hangende tot 1357. Toen was er twist ontstaan tusschen den hertog van
 • twist
 • Gezegde verwijzend naar rol Heusden in geschillen.

sage uit 1881
 • Als een zoutvat omvalt op tafel, komt er twist tusschen die twee personen waarvoor het omgevallen is. De messen
 • kruiselings over elkander beteekent twist. Als men schaapjes ontmoet, beteekent geluk. Als er 's avonds een hond jankt of een uil
 • twist
 • Bijgeloof in allerlei vormen.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • twist
 • Twee jonge vrouwen 'stalen' de parkeerruimte waar een oudere vrouw net achteruitrijdend in wilde, en zeiden: "Sorry, wij zijn jonger en sneller!" De vrouw dacht na, ramde hun auto en zei toen: "Ik ben…

mop uit 1965
 • twist
 • Na een lang huwelijk beweert de man nog een en al dynamiet te zijn. De vrouw meent dat het lontje wel gekrompen is.

mop uit 1651
 • twist
 • Twee vrouwen hadden ruzie. Na een scheldkanonnade zei het slachtoffer: " Duivelin, ik ben net zo goed als jij."