Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

70 resultaten voor ""uitkomst""

raadsel uit 1997
 • Hoe telt een Belgische herder zijn schaapjes? Hij telt de poten en deelt de uitkomst door vier. (Adjiedj Bakas & Hetty
 • Hoe telt een Belgische herder zijn schaapjes? Hij telt de poten en deelt de uitkomst door vier.
 • uitkomst
 • Hoe telt een Belgische herder zijn schaapjes? Hij telt de poten en deelt de uitkomst door vier.

raadsel uit 2002
 • 8. Deel 30 door 1/2 en tel er 10 bij. Wat is de uitkomst? [Antwoord: 70 (delen door een breuk is vermenigvuldigen met
 • Deel 30 door 1/2 en tel er 10 bij. Wat is de uitkomst?
 • uitkomst
 • Deel 30 door 1/2 en tel er 10 bij. Wat is de uitkomst?

mop uit 2012
 • Met een advocaat is altijd te onderhandelen over de uitkomst van een exacte som.
 • Met een advocaat is altijd te onderhandelen over de uitkomst van een exacte som.

mop uit 1651
 • voegen, zodat het meningsverschil een gelijke uitkomst zal hebben.
 • Een jonge vrouw en een man hebben een meningsverschil. De man stelt voor om het ongelijk van beiden bij elkaar te voegen, zodat het meningsverschil een gelijke uitkomst zal hebben.

raadsel uit 2004
 • niet zo te zijn...) Mijn uitkomst: http://www.geocities.com/sagapo82/raadsel-oplossing.htm *** Oplossing van het
 • ! Remco Moedt schreef ons: > Mijn uitkomst komt overeen met de jouwe, echter een hoop andere > waarden zijn
 • Er zijn vijf huizen, en in één woont iemand met een vis als huisdier. Wat is de nationaliteit van de bewoner?

sage uit 1925
 • , sloeg hij zijn blikken naar het firmament en zeide: 'Maar, goede God, zie ik dan geen uitkomst.' Nauwelijks had hij dit
 • . Als hij roept 'Goede God, zie ik dan geen uitkomst', ziet hij prompt de heks tussen de wielen van de kar door wegvliegen.
 • Een zeepzieder stuurt een voerman naar België. Onderweg gaat er een oude vrouw op de kar zitten en wil niet weggaan. De koopman rijdt door, maar hij verdwaalt hopeloos. Hij blijft maar langs dezelfde…

mop uit 2004
 • vier cijfers van Theo's mobiele telefoonnummer is exact de uitkomst van de optelling v an 112 en 911. Nou ja, bijna dan
 • spot met de numerologische uitleggingen van de aanslag op Theo van Gogh.

sage uit 1963
 • wijzen dat er een lijk voor de kachel is gezet, maar er is geen duidelijke uitkomst.
 • Bij een begrafenis wilde de paarden niet naar het kerkhof. Toen de pastoor kwam liepen de paarden terug, de overledene werd weer in huis geplaatst.

legende uit 1925
 • uitkomst zag, liet zich bepraten en stemde eindelijk toe. Alvorens echter te worden aangenomen, moest hij zijn katholiek geloof
 • uitkomst
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te helpen als hij eveneens vrijmetselaar wordt. Hij moet hiervoor zijn katholieke…

personal narrative uit 2002
 • uitdragen. Zijn kleinzoon bracht uiteindelijk uitkomst. Deze stuurde ons namens zijn opa een mail. De DCW dankt de heer Hovius
 • In Rustenburg wordt een enkelvoudige graancirkel gevonden.

broodjeaapverhaal uit 2001
 • op Nosnieuws.nl over de enquête: "Onzin natuurlijk. Die uitkomst is het gevolg van het feit dat de meeste allochtonen
 • Door een onzorgvuldige enquête lijkt het alsof het merendeel van de moslims in Nederland de aanslagen in de VS goedkeuren. Later blijkt duidelijk dat een meerderheid ze afkeurt.

mop uit 2001
 • . De ander claims dat varkens altijd dat geluid maken en geeft een som op met acht als uitkomst. Hierop pijnigt de boer het
 • Een boer claimt dat een varken Frans spreekt en kan rekenen. Hij geeft sommen op, die steeds uitkomen op negen: neuf. De ander claims dat varkens altijd dat geluid maken en geeft een som op met acht…

sage uit 1969
 • logger- of de distelvaart, ik zal er nooit van roemen. Maar tot de nood my dringt moet ik 't een uitkomst noemen. Nu ga ik
 • Een lied op het zware leven op een logger, een vissersboot.

mop uit 2004
 • cijfers van Theo's mobiele telefoonnummer is exact de > uitkomst van de optelling v an 112 en 911. Nou ja, bijna dan. Maar
 • spot met de numerologische uitleggingen van de aanslag op Theo van Gogh.

exempel uit 1970
 • uitkomst
 • Een duivel ziet hoe een priester bij de mensen de biecht aflegt. Het valt hem op dat de mensen zedelijk verdorven en onrein naar binnen gaan en vervolgens schoon en rein van ziel weer naar buiten…

legende uit 1995
 • liet verstek aan. Hij wil niets van doen hebben met het `wonder'. De uitkomst van het justitiële onderzoek is dat het bloed
 • Een Mariabeeld in Italië huilt bloed. Het beeld wordt door justitie onderzocht op fraude. Het bloed blijkt van een man te zijn. Dit deert de gelovigen niet, die de terugkeer van het madonnabeeld…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • space-pen bood uitkomst."
 • Amerikaanse wetenschappers ontwikkelen een pen waarmee astronauten op z'n kop, in gewichtloze toestand en bij zeer lage temperaturen kunnen schrijven. De ontwikkelingskosten zijn 25 miljoen dollar. De…

sage uit 1934
 • moeten wagen. Voor ieder ander zou de uitkomst belachelijk geweest zijn. Maar de groote Friesche koning vloog met hengst en
 • Koning Radboud wilde de Eems oversteken. Hij sprong met zijn paard de brede rivier over. Alleen Koning Radboud kon deze sprong. Zijn paard had zich zo krachtig afgezet dat stukken aarde de lucht…

sage uit 1934
 • toeval bracht uitkomst. Op een keer liepen twee monniken langs de weg naar het klooster en ze besloten dit te noemen naar het
 • Twee monniken bouwden een klooster op Fostesland. Zij noemden het klooster naar het eerste woord dat ze onderweg zouden horen: Fostewerd.

broodjeaapverhaal uit 2020
 • mensen gaan stoppen nu ze dit gehoord hebben", vertelt Everse. De uitkomst voor het onderzoek is volgens de Engelse
 • Brits onderzoek wijst uit dat roken en nicotine bescherming bieden tegen Corona, mogelijk omdat de nicotine zich hecht aan dezelfde receptoren in de neus als het virus. Franse onderzoekers gaan kijken…
Screenshot 2020-05-21 13.02.43.jpg

sage uit 1925
 • gauw niet zeggen", meende de heer, ,,daar is misschien nog wel uitkomst," "Neen, neen, alles is naar den duivel, alles
 • uitkomst
 • Een speler heeft bijna al zijn vermogen met kaarten verspeeld. 'Alles is naar de duivel' roept hij. Onderweg naar huis komt hij een heer tegen, waartegen hij zijn ongelukkige toestand vertelt. De heer…

sage uit 1999
 • Het boze oog kan zich uiten in pijn in de gewrichten. Een ritueel met lucifers of met kralen kan uitkomst bieden. Een
 • Het boze oog kan zich uiten in pijn in de gewrichten. Een ritueel met lucifers of met kralen kan uitkomst bieden. Een genezeres kan kinderen genezen met een kralenketting en gebed. In de kralenketting…

broodjeaapverhaal uit 1999
 • . >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>>::::::::::::::: >> > > > >>> >> > > > >>> >> > > > >>>En nu volgt de uitkomst van dit spel ! >> > > > >>> >> > > > >>> >> > > > >>>1. Je moet aan (zie aantal naast 2) mensen
 • Een kettingbrief met een spel, waarbij antwoorden eerlijk moeten worden ingevuld. Aan het slot worden de combinaties verklaard. Wie het eerlijk heeft ingevuld en het spel doorstuurt, die z'n wens gaat…

sage uit 1889
 • terugtocht naar huis overwoog de man, hoe slecht zijn gedrag toch was, en hij pijnigde zich de hersens moe, om aan eene uitkomst
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde keer gebeurt en hij dronken naar huis loopt, ziet hij een begijn die zichzelf…

sage uit 1946
 • mannen trokken nu misschien weg, straks keerden ze weer, of anderen namen hun plaats in. Uitkomst was er niet. Haar vijanden
 • , fel op haar bezittingen belust, zouden heus niet wijken. Uitkomst was er niet voor haar. In haar dromen misschien wel
 • ridder waarover zij in de voorgaande van had gedroomd. De ridder, genaamd Elias, brengt uitkomst en Beatrix is gered. Ze
 • In het begin van de achtste eeuw ligt Beatrix onder vuur. Haar vader, de graaf van Kleef, is overleden. Ook zijn bondgenoot is reeds overleden en haar buren zijn uit op zijn vele bezitten. Zij zoekt…