Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Trefwoorden
Decennium_group
Word count group

35590 resultaten voor ""van""

mop uit 2020
 • [Foto van een spel:] De Coronisten van Wuhan.
 • De Coronisten van Wuhan
 • De naam van het spel is een woordspeling op het bestaande De Colonisten van Catan.
 • [Foto van een spel:] De Coronisten van Wuhan.
 • De Coronisten van Wuhan
 • De Colonisten van Catan.
 • [Foto van een spel:] De Coronisten van Wuhan.
ColWuhan.jpg

sage uit 1963
 • Van de Snelle, daar heb een kasteel gestaan, loopt d'r een gang onder 't land door naar de boerderij van Van Coevorden.
 • Kooijman, Henk: Volksverhalen uit het grensgebied van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Amsterdam
 • Er heeft een kasteel gestaan bij Van de Snelle. Er loopt een onderaardse gang van dit kasteel naar de boerderij van Van
 • Van de Snelle
 • Van Coevorden
 • van Eck, A.
 • Er heeft een kasteel gestaan bij Van de Snelle. Er loopt een onderaardse gang van dit kasteel naar de boerderij van Van Coevorden.

Trefwoorden: boerderij, gang, kasteel, onderaards


mop uit 1997
 • Wat is het voordeel van het hebben van de ziekte van Alzheimer? Je kan je eigen paaseieren verstoppen.
 • H. van Wolde
 • Adjiedj Bakas & Hetty van Wolde: Gluren bij de buren. Humor en diversiteit. Lelystad 1997, p.65
 • Wat is het voordeel van het hebben van de ziekte van Alzheimer? Je kan je eigen paaseieren verstoppen.
 • Wat is het voordeel van het hebben van de ziekte van Alzheimer? Je kan je eigen paaseieren verstoppen.

mop uit 2020
 • De oren van iedereen Na het dragen van maandenlang mondkapjes. [Foto van een aap met uitstaande oren]
 • De oren van iedereen
 • De oren van iedereen Na het dragen van maandenlang mondkapjes. [Foto van een aap met uitstaande oren]
 • De oren van iedereen Na het dragen van maandenlang mondkapjes. [Foto van een aap met uitstaande oren]
oren.jpg

mop uit 2010
 • Lidewey van Eldik
 • Toppunt van lef? Naar binnen lopen in een moskee en vragen wie er mee gaat naar het Van Gogh Museum.
 • TM 8056 - Theo van Gogh vermoord
 • TM 8045 - Wat is het toppunt van...?
 • Lidewey van Eldik
 • Over het toppunt van lef
 • Van Gogh
 • Van Gogh Museum
 • Theo van Gogh
 • Over het toppunt van lef

sprookje uit 1881
 • Mevrouw van Zwammerdam Die had een ham. Toen kwam Mevrouw van Assendelft Die vroeg de helft Van de ham Van Mevrouw van
 • Zwammerdam. Toen kwam Mevrouw van Wassenaar Die stak hem in haar lessenaar Terwijl Mevrouw van Assendelft Nam de helft Van de
 • Mevrouw van Zwammerdam had een ham.Toen kwam Mevrouw van Assendelft en vroeg de helft van de ham. Toen kwam Mevrouw van
 • Wassenaar en stak hem in haar lessenaar. Toen kwam de Prins van Nassau-Siegen en die liet hem uit het venster vliegen.
 • Prins van Nassau-Siegen
 • Mevrouw van Zwammerdam had een ham.Toen kwam Mevrouw van Assendelft en vroeg de helft van de ham. Toen kwam Mevrouw van Wassenaar en stak hem in haar lessenaar. Toen kwam de Prins van Nassau-Siegen en…

mop uit 1651
 • In 't jaer 1666 vond iemant het selfde jaergetal uyt des bisschops van Munsters naem: 'barenD Van gaL en bIssChop Van
 • Overbeke, Aernout van
 • Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991
 • In 1665 en 1666 was er een oorlog gaande tussen Nederland en Barend van Galen, bisschop van Munster. Deze had zich
 • aangesloten bij de kant van de Engelsen tijdens de Engelse zeeoorlog.
 • Het jaar 1666 is in Romeinse cijfers terug te lezen in de naam van de bisschop van Munster
 • Barend van Gal
 • Barend van Galen
 • Overbeke, Aernout van
 • Het jaar 1666 is in Romeinse cijfers terug te lezen in de naam van de bisschop van Munster

Trefwoorden: 1666, bisschop, cijfer, getal, jaartal, lezen, naam


mop uit 1651
 • Als de heer van Groenevelt gevangen sat, quam sijn moeder (weduwe van de heer van Oldenbarnevelt) voor hem bij prins
 • Overbeke, Aernout van
 • Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.
 • Reinier van Groeneveld/Oldenbarnevelt (1588-1623) was de zoon van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), de bekende
 • anderen een aanslag op het leven van de prins had beraamd. Zijn moeder, de vrouw van Johan van Oldenbarneveld, was Maria van
 • Als Reinier van Groeneveld gevangen zit komt zijn moeder, de weduwe van Johan van Oldenbarnevelt, bij prins Maurits om
 • Reinier van Groeneveld
 • Matia van Utrecht
 • Johan van Oldenbarnevelt
 • Prins Maurits van Oranje
 • Overbeke, Aernout van
 • Als Reinier van Groeneveld gevangen zit komt zijn moeder, de weduwe van Johan van Oldenbarnevelt, bij prins Maurits om genade smeken voor haar zoon. De prins vraagt haar waarom ze voor haar man geen…

mop uit 1651
 • Doen de vrouw van Groenevelt met Jacob Westerbaen wilde trouwen, soo seyde de oude vrouw Van Barnevelt: 'Wel dochter
 • , ick kom even van sooveel hartseer aen mijn man te beleven, komt gij mij wederom op 't nieuws bedroeven en mijn wonden
 • Overbeke, Aernout van
 • Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.
 • Reinier van Groeneveld/Oldenbarnevelt (1588-1623) was de zoon van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), de bekende
 • anderen een aanslag op het leven van de prins had beraamd. De vrouw van Reinier was Anna Weytsen (?-1647), vrouwe van
 • Als de vrouw van de onthoofde Reinier van Groeneveld met Jacob Westerbaen wil trouwen klaagt haar schoonmoeder, de
 • vrouw van Johan van Oldenbarnevelt, dat ze net aan het bekomen is van het verdriet om de dood van haar man als haar
 • Reinier van Groeneveld
 • Maria van Utrecht
 • Johan van Oldenbarnevelt
 • prins Maurits van Oranje
 • Overbeke, Aernout van
 • Als de vrouw van de onthoofde Reinier van Groeneveld met Jacob Westerbaen wil trouwen klaagt haar schoonmoeder, de vrouw van Johan van Oldenbarnevelt, dat ze net aan het bekomen is van het verdriet om…

sage uit 1925
 • DE ZETEL VAN KONING SANDERBOUT. Van een zeer oud gestoelte, dat in het kasteel van de graven de Noidans bewaard werd
 • , heette het, dat het de rijkszetel van koning Sanderbout is geweest.
 • Van stichtingen en oorsprongen: De zetel van koning Sanderbout
 • Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925.
 • Dit verhaal is te vinden in het hoofdstuk 'Van stichtingen en oorsprongen'.
 • Van een zeer oud gestoelte, dat in het kasteel van de graven de Noidans bewaard werd, werd gezegd dat het de rijkszetel
 • van koning Sanderbout is geweest.
 • Van een zeer oud gestoelte, dat in het kasteel van de graven de Noidans bewaard werd, werd gezegd dat het de rijkszetel van koning Sanderbout is geweest.

sage uit 1925
 • De inspecteur van belastingen Op de hoek van het Sint-Servaasklooster te Maastricht vertoonde zich vroeger binnen het
 • gewone spookuur de geest van een inspecteur van de belastingen die tijdens zijn leven met de belastingen had geknoeid.
 • Van spoken: De inspecteur van belastingen
 • Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925. Herdruk: ca. 1970
 • Dit verhaal is te vinden in het hoofdstuk 'Van spoken'.
 • Op de hoek van het Sint-Servaasklooster te Maastricht vertoonde zich vroeger binnen het gewone spookuur de geest van
 • een inspecteur van de belastingen die tijdens zijn leven met de belastingen had geknoeid.
 • Op de hoek van het Sint-Servaasklooster te Maastricht vertoonde zich vroeger binnen het gewone spookuur de geest van een inspecteur van de belastingen die tijdens zijn leven met de belastingen had…

mop uit 1651
 • Anno 1660 kreeg Pieter van Peene een brief van Kleef daer onderaen stondt: 'Dat VM CLeve.'
 • Overbeke, Aernout van
 • Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991
 • In 1660 kreeg Pieter van Peene een brief van Kleef. Onderaan stond: Dat VM CLeve
 • Pieter van Peene
 • Overbeke, Aernout van
 • In 1660 kreeg Pieter van Peene een brief van Kleef. Onderaan stond: Dat VM CLeve

mop uit 2004
 • [Foto van pakje sigaretten: vrijheid van meningsuiting is slecht voor je gezondheid] (Resultaat 'Fotofuck Vrijdag' van
 • Resultaat 'Fotofuck Vrijdag' van website www.retecool.com, aangetroffen op 7 november 2004
 • Theo van Gogh vermoord
 • [Foto van pakje sigaretten: vrijheid van meningsuiting is slecht voor je gezondheid]
 • Theo van Gogh
 • vrijheid van meningsuiting
 • [Foto van pakje sigaretten: vrijheid van meningsuiting is slecht voor je gezondheid]
1364.jpg

mop uit 2004
 • [Foto (winnend): Theo van Gogh als Ché Guevara: Vrijheid van meningsuiting] (Resultaat 'Fotofuck Vrijdag' van website
 • Resultaat 'Fotofuck Vrijdag' van website www.retecool.com, aangetroffen op 7 november 2004
 • Theo van Gogh vermoord
 • [Foto (winnend): Theo van Gogh als Ché Guevara: Vrijheid van meningsuiting]
 • Theo van Gogh
 • vrijheid van meningsuiting
 • [Foto (winnend): Theo van Gogh als Ché Guevara: Vrijheid van meningsuiting]
1349.jpg

mop uit 2004
 • [Foto van Haagse reclamefiguur: vroeger had je nog vrijheid van meningsuiting] (Resultaat 'Fotofuck Vrijdag' van
 • Resultaat 'Fotofuck Vrijdag' van website www.retecool.com, aangetroffen op 7 november 2004
 • Theo van Gogh vermoord
 • [Foto van Haagse reclamefiguur: vroeger had je nog vrijheid van meningsuiting]
 • Theo van Gogh
 • vrijheid van meningsuiting
 • [Foto van Haagse reclamefiguur: vroeger had je nog vrijheid van meningsuiting]
1350.jpg

mop uit 2020
 • [Reclamefoto van Cora van Mora] Corona van Mora Uit Brabant, kut!
 • Corona van Mora
 • De krachtterm heeft betrekking op het feit dat de grootste brandhaard van Corona in Brabant ontstond.
 • [Reclamefoto van Cora van Mora] Corona van Mora Uit Brabant, kut!
 • [Reclamefoto van Cora van Mora] Corona van Mora Uit Brabant, kut!
Cora.jpg

raadsel uit 2001
 • Wat staat er op het graf van Simon van Collem? The end.
 • Wat staat er op het graf van Simon van Collem? The end.
 • Simon van Collem
 • Wat staat er op het graf van Simon van Collem? The end.

sage uit 1934
 • Dirk van Scoten levend begraven (Schoten, thans Haarlem noord). De dochter van den Heer van Nijerkerk werd hopeloos
 • verliefd op Dirk van Scoten, Kommandeur van St. Jan, en stierf deswegen van verdriet. Haar vader wilde wraak nemen en lokte den
 • Kennemer legenden en volksmeningen: Dirk van Scoten levend begraven
 • De dochter van de heer van Nijerkerk stierf van verdriet omdat zij hopeloos verliefd was op Dirk van Scoten. Uit wraak
 • Heer van Nijerkerk
 • Dirk van Scoten
 • Van Scoten
 • De dochter van de heer van Nijerkerk stierf van verdriet omdat zij hopeloos verliefd was op Dirk van Scoten. Uit wraak lokte haar vader Dirk naar zijn slot en wierp hem levend in een graf dat men…

mop uit 1651
 • Doe de heer Aernout Hooft voor sijn tweede huwelijk trouwde met juffer Van Heden, al vrij wat met miscontentement van
 • sijn vrienden, alsoo sij ontrent 50 en hij ontrent 35 jaeren hadde, seyde de burgemeester van Enckhuysen, de heer Van der
 • Overbeke, Aernout van
 • Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991
 • Er was wat ophef over toen een man van 35 trouwde met een vrouw van 50. De uitspraak die een burgemeester hierover doet
 • Van Heden
 • Van der Hagen
 • Overbeke, Aernout van
 • Er was wat ophef over toen een man van 35 trouwde met een vrouw van 50. De uitspraak die een burgemeester hierover doet, ontbreekt.

sage uit 2004
 • (Bron: http://www.gironet.nl/home/xw9821/graven/pag/wapen.html) Het wapen van de graven van Holland Een schild van
 • goud, met daarop een leeuw van rood, getongd en genageld van blauw; de helm gekroond met een natuurlijke pauwenstaart als
 • Het wapen van de graven van Holland
 • van) Troje en de graven van Holland.
 • Herkomst van het wapenschild (stadswapen, familiewapen etc.)
 • De leeuw in het wapenschild van Holland zou teruggaan tot dat van koning Priamus van Troje.
 • De leeuw in het wapenschild van Holland zou teruggaan tot dat van koning Priamus van Troje.

mop uit 2004
 • De dood van Theo van Gogh verbaasd me niets! Het is immers de slachtmaand. (Bron: nl.politiek, 3 november 2004)
 • Theo van Gogh vermoord
 • Iemand vertelt dat de dood van Theo van Gogh hem niets verbaast.
 • Theo van Gogh
 • Iemand vertelt dat de dood van Theo van Gogh hem niets verbaast.

mop uit 2002
 • [Foto van doodskist van IKEA van het merk Pim] (Gepost op http://www.retecool.com, gevonden op 11 december 2002)
 • [Foto van doodskist van IKEA van het merk Pim]
 • [Foto van doodskist van IKEA van het merk Pim]

Trefwoorden: doodskist, merknaam, moord

795.jpg

mop uit 2003
 • [Foto van "echo van de vrucht van Maxima: lijkt nou al op zijn vader"] (Aangetroffen op 17 december 2003 op http
 • [Foto van "echo van de vrucht van Maxima: lijkt nou al op zijn vader"]
 • [Foto van "echo van de vrucht van Maxima: lijkt nou al op zijn vader"]

Trefwoorden: baby, echo, gelijkenis, vader, ziekenhuis

1122.jpg

mop uit 2020
 • [Foto van een lelijke vrouw] Op het einde van de quarantaine als de botox is uitgewerkt
 • Aan het einde van de quarantaine
 • [Foto van een lelijke vrouw] Op het einde van de quarantaine als de botox is uitgewerkt
 • [Foto van een lelijke vrouw] Op het einde van de quarantaine als de botox is uitgewerkt
botox.jpg

mop uit 2020
 • Lookalikes van de week [Foto van blanco affiches] Affiche Werchter Affiche Pukkelpop
 • Lookalikes van de week
 • Lookalikes van de week [Foto van blanco affiches] Affiche Werchter Affiche Pukkelpop
 • Lookalikes van de week [Foto van blanco affiches] Affiche Werchter Affiche Pukkelpop
look.jpg