Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

95 resultaten voor ""volstrekt""

sage uit 1858
 • Almkerk 1. Het blinkt als Almkerk in de zon Men zegt dit ironisch, en alzoo van voorwerpen, die volstrekt niet blinken
 • Spotnaam

sage uit 1872
 • Katten Nog heerscht er te Blitterswijck in het volksbijgeloof, dat men des avonds volstrekt geene kat kwaad moet doen
 • men slechts één kunstje uitgevoerd heeft kan men het boekje volstrekt niet meer kwijt raken; werpt men het uren van zich
 • Wie het "boekje onder uit den jak" bezit, kan toveren, zoals zich veranderen in een zwarte kat, geld vinden, etc. Maar het boekje kan men niet kwijtraken door wegwerpen of verbranden; een geestelijke…

sage uit 2006
 • , dat was de legende, in Friesland kwam, dan kwam er geen Fries meer, want zo goed kon-ie schaatsen. Ze waren volstrekt
 • volstrekt kansloos. Jan van der Deen schaatste op het Schildmeer, en zag voor hem een schaatsrijder. Hij haalde hem heel
 • Als Wessel Entjes naar Friesland ging om deel te nemen aan de spekrijderijen, kwam er geen Fries meer. Zij waren volstrekt kansloos. Jan van der Deen schaatste op het Schildmeer, en zag voor hem een…

sage uit 1934
 • . Hingen er zelfs van af. Het geboren worden b.v. Een geboorte was volstrekt maar niet een op zich zelf staande zaak. Een
 • en vloed volstrekt niet maar toevalligheden doch dragers van symbolen: geboren worden en sterven gaan.
 • Eb en vloed zijn niet zomaar toevalligheden, doch dragers van de symbolen voor geboorte en sterven.

sage uit 1934
 • was er wel degelijk en het was volstrekt niet iemand die maar zoo'n beetje in de lucht zweefde. Hoe zou anders een van die
 • , seigneur de Maldeghem was eigenaar van een van die polders. Ziet ge nu wel dat Zeeuwsch-Vlaanderen volstrekt niet maar zoo het
 • Heer Halewijn heeft echt bestaan. En wel in Zeeuws-Vlaanderen. Want: Philippe de Halewijn, seigneur de Maldeghem was eigenaar van een van de polders in Zeeuws-Vlaanderen.

Trefwoorden: grond, held, hoofd, lied, maagd, polder, zingen


sage uit 1962
 • , omdat ze nageroepe wiere*. *Daar er in Polsbroek in de oude tijd meer spoken werden gezien, is het niet volstrekt zeker
 • volstrekt
 • Men was bang voor een spook op de weg. Toen een kennis van de verteller echter daar eens liep greep hij de boom waar het spook achter verstopt zat en het spook zelf in een keer vast. Het bleek dat de…

sage uit 1970
 • gekomen was, kwam de witte juffer en zette in een ogenblik de kar onderst boven, doch zoo zacht, dat man en paard volstrekt
 • Boer die de witte juffer heeft bespot wordt bestraft. Zij zet zijn kar met heide op de kop, maar zo zacht dat man en paard geen letsel oplopen.

sage uit 2001
 • volstrekt verwilderd was, hè, en volgens de moeder was dat kind bezeten door een verkeerde geest. Maar dat kind was gewoon
 • In Marokko wordt een handicap wel toegeschreven aan een boze geest of aan een boosaardig familielid.

sage uit 1818
 • volstrekt bewijs gold, is een aanwijzing geworden, meer niet.] Te Zierikzee werd Levina Willems, bij vonnis van schepenen van
 • In 1601 wordt een vrouw wegens het gerucht van toverij verbannen uit Zeeland.

sprookje uit 1894
 • wilde volstrekt maar niet werken. Totdat op het lange lesten besloten werd om op het dak te klimmen en door den schoorsteen
 • Een man is zo lui dat hij nooit wil werken. Om hem bang te maken en om hem aan het werk te krijgen, klimmen een paar mannen de schoorsteen op en roepen van boven naar beneden: "Abram, je moet werken".…

sage uit 1980
 • binnen konden spelen', volstrekt niet zeldzaam. De Rooische boeren stonden evenwel als buitengewone papeters bekend. Vandaar
 • Spotnamen.

broodjeaapverhaal uit 2001
 • oudere vrouw zegt verontwaardigd tegen de moeder van het kind dat ze het volstrekt onaanvaardbaar vindt dat de moeder niet
 • Een oude vrouw zegt iets van een vervelend kind in de rij voor de kassa. De moeder zegt tegen haar dat ze het kind een vrije opvoeding geeft en dat ze dus geen straf uitdeelt. Een punker die ook in de…

sage uit 2007
 • krijgen dat het helemaal tegen de Bijbel was en dat mocht volstrekt niet en dat was zondig en weet ik veel. M'n zoon zat hier
 • Racties op het verhaal van Heksje Hasje en café de Heksenketel.
heksenketelsel.jpg

broodjeaapverhaal uit 2006
 • tweehonderd van die exemplaren, die op en nabij het vliegveld rondkruipen', zegt Van der Molen. De dieren zijn volstrekt
 • van de slangen afslaan. Een volstrekt overbodige actie. Liever gaan wij de dieren vangen zodat we ze bij instellingen
 • De gemeente Eelde kampt al jaren met Russische rattenslangen. De laatste tijd zijn er uit een wijk veel klachten gekomen. Een eigenaar van een ecologische tuin, wordt verantwoordelijk gehouden. Zo'n…

sage uit 1881
 • heeft. De man, met wien dit gesprek gevoerd werd, verwonderde er zich dan ook volstrekt niet over, dat die brand had
 • Een schepen is schapen aan het hoeden wanneer hij een huis in brand ziet staan. Hij vaart een rivier over om bij het huis te komen, maar als hij voor het huis staat, is er geen vuur meer te bekennen.…

legende uit 1933
 • zoozeer vergeten zijn, dat het bij zijne terugvinding door niemand meer herkend werd. Dit evenwel is volstrekt onaannemelijk
 • Vier jongens uit Hilvarenbeek zien een Mariabeeldje tegen de stroom in drijven. Een van hen neemt het beeldje mee naar De Biest, waar de volgende dag een kind geneest na het zien van het beeld. In…

sage uit 1934
 • . Twee eerbare mannen. Er was niets bijzonders aan hen, volstrekt niets. Misschien hadden ze in Terneuzen hun neus even
 • In de buurt van Terneuzen gebeurde het eens dat twee mannen die samen door de donkere nacht liepen, gezelschap kregen van een derde persoon. Alleen, deze man had geen hoofd ...

Trefwoorden: avond, donker, eenzaam, hoofd, nacht, weg


sage uit 1934
 • onzekere laten. Wat u daar ziet, zal hij zeggen, is volstrekt maar niet het eerste het beste stuk ijzer. Ook is het geen
 • Vraag een geboren en getogen Zierikzeeër wat die reep roestig ijzer aan de gevel van de Noorhavenpoort is. En hij zal antwoorden: Dat is het zwaard van Mondragon.

sprookje uit 1889
 • ... gij wilt volstrekt mijne ziel hebben," stotterde de boer. "Natuurlijk! Dat is immers uw eigen aanbod." "'t Is waar
 • van mijnen oudsten zoon in plaats van de mijne gaf?" "Volstrekt niet," zei de duivel; "de eene is zoo goed als de andere
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

broodjeaapverhaal uit 2005
 • poema gevaarlijk kan zijn, zegt een woordvoerder. Zoeken naar de poema. Het is nog volstrekt onduidelijk waar de poema
 • De politie maakt jacht op een poema, die op de Veluwe zou zijn gezien. Bij Harskamp zouden sporen zijn gevonden. Deskundigen vermoeden, dat het dezelfde poema of panter is, die enkele jaren geleden al…

broodjeaapverhaal uit 2005
 • gevaarlijk kan zijn, zo zegt een woordvoerder. Het is nog volstrekt onduidelijk waar de poema vandaan is gekomen. Bij de politie
 • De politie houdt een drijfjacht op de Veluwe om een poema te doden, die in het gebied waargenomen zou zijn. Het publiek wordt geadviseerd om weg te blijven vanwege het gevaar.

mop uit 1554
 • niewers volstrekt niet te profijte en coempt.
 • In Rome wedde Cleopatra met Marcus Antonius dat zij een gerecht kon bereiden dat duizend dukaten waard was. Ze liet een paar schotels binnendragen met gerechten die veertig of vijftig dukaten waard…

sage uit 2006
 • muur plantten om te duwen, was het volstrekt niet onmogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat het gevaarte te ver opschoof
 • De kerk van Bakel werd geplaatst door de mannelijke bevolking. Zij duwden met man en macht tegen de kerkmuur. Hun jassen dienden als scheidslijn. Toen ze hadden geduwd waren de jassen verdwenen. De…

sage uit 1896
 • zorgt dat het paard niet met u wegloopt.» Hierdoor was zij nu volstrekt niet in verlegenheid gebracht, want evenals vele
 • Een boerendochter krijgt een lift aangeboden in de sjees van een heer. Hij lijkt heel vriendelijk en het meisje neemt het aanbod dan ook graag aan. Onderweg merkt ze op dat de man moordwapens onder…

sprookje uit 1894
 • Oude Vertelling voor Kinderen Er was eens een varken, Tengel genaamd, dat volstrekt niet in 't hok wilde. "Wacht
 • Een varken wil niet in zijn hok, de hond wil het varken niet bijten, de knuppel wil de hond niet smijten, het vuur wil de knuppel niet verbranden, het water wil het vuur niet blussen, de os wil het…