Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

405 resultaten voor ""wijs""

sage uit 1963
 • Met de helm geboren: Ingeval dat gebeurd was, dan waren de kinderen bijzonder wijs.
 • Kinderen die met de helm waren geboren waren bijzonder wijs.
 • wijs
 • Kinderen die met de helm waren geboren waren bijzonder wijs.

sage uit 1963
 • Dat was zo, als iemand een wijs woord zei of gelukkig was dan werd er gezegd: "Die is met de helm geboren".
 • Als iemand een wijs woord zei of gelukkig was dan werd er gezegd: "Die is met de helm geboren".
 • wijs
 • Als iemand een wijs woord zei of gelukkig was dan werd er gezegd: "Die is met de helm geboren".

mop uit 1997
 • 'Vader, ik weet dat ik niet goed wijs ben en ik weet niet wat ik daar tegen moet doen. Heb jij een oplossing?' 'Meisje
 • van me,' zegt de vader op milde toon, 'als je weet dat je niet goed wijs bent, dan ben je niet gek.' 'Maar waarom zegt
 • 'Vader, ik weet dat ik niet goed wijs ben en ik weet niet wat ik daar tegen moet doen. Heb jij een oplossing?' 'Meisje
 • van me,' zegt de vader op milde toon, 'als je weet dat je niet goed wijs bent, dan ben je niet gek.' 'Maar waarom zegt
 • wijs
 • 'Vader, ik weet dat ik niet goed wijs ben en ik weet niet wat ik daar tegen moet doen. Heb jij een oplossing?' 'Meisje van me,' zegt de vader op milde toon, 'als je weet dat je niet goed wijs bent,…

Trefwoorden: gek, luisteren, meisje, oplossing, vader, wijs


sprookje uit 1881
 • Sinte Matthijs (bij bikkelen) Sinte Matthijs Die was niet goed wijs; Hij bouwde zijn huisje al op het ijs. Het ijs
 • begin van het rijpje: mannetje niet goed wijs
 • wijs
 • begin van het rijpje: mannetje niet goed wijs

mop uit 1651
 • wijs man, dat sij alles eerst terdegen behoorden t'examineeren eer sij soo murmureerden. Desen quaetspreecker daerbij
 • soo sij wijs worden', antwoorde de wijse man, 'soo sullen se u de stadt uytjagen.'
 • te gaan. Maar een wijs man zei dat ze alles eerst goed behoorden te onderzoeken voordat zij zo mopperden. De roddelaar
 • wijs
 • Een roddelaar zorgde voor veel onrust in een stad. Hij had er zelfs voor gezorgd dat de gemeente op het punt stond weg te gaan. Maar een wijs man zei dat ze alles eerst goed behoorden te onderzoeken…

mop uit 1973
 • sei se: "Ik wol 't jo wol sizze, mar dan matte jo earst in gedicht opsizze." Doe sei Cats: Meid, wijs mij het kakhuis
 • zei toen: "Meid, wijs mij het kakhuis, anders schijt ik hier in 't bakhuis."
 • Vader Cats was bij de bakker en moest naar de W.C. Hem werd alleen verteld waar die was als hij een gedicht opzei. Cats zei toen: "Meid, wijs mij het kakhuis, anders schijt ik hier in 't bakhuis."

Trefwoorden: bakker, dichten, dichter, gedicht, toilet


mop uit 1651
 • Een gezelschap moet meermaals lachen om een man. Iemand zegt: ik ben wijs en dwaas wanneer ik wil. En ander zegt: en ik
 • wijs
 • Een gezelschap moet meermaals lachen om een man. Iemand zegt: ik ben wijs en dwaas wanneer ik wil. En ander zegt: en ik wanneer ik kan.

Trefwoorden: dwaas, grap, lachen, wijs


mop uit 1651
 • Als een opgeblasen botterick sich beroemde dat hem een wijs man geweecken hadde, soo seyde een ander: 'Hij heeft wel
 • Een arrogante man vertelde vaak met trots dat een wijs man voor hem geweken was. Een ander zei dan dat deze wijze man
 • Een arrogante man vertelde vaak met trots dat een wijs man voor hem geweken was. Een ander zei dan dat deze wijze man het goede had gedaan, want men wijkt ook niet voor een varken, omdat deze een…

mop uit 1651
 • Yemant maeckte eenige juffrouwen wijs dat hij eene iders geluck uyt handt con sien. Een juffrouw, die hij vrijde, stack
 • Een man maakte dames wijs dat hij in hun handpalm het geluk kon aflezen. Hij las ook de handpalm van zijn vriendin. Hij
 • Een man maakte dames wijs dat hij in hun handpalm het geluk kon aflezen. Hij las ook de handpalm van zijn vriendin. Hij zag dat zijn geluk in haar hand lag.

mop uit 1659
 • , Ick begeer u niet weerom te schelden, maer dit moet ick segghen: uwe hayren zyn wijs en verstandigh geweest, datse haer
 • wijs
 • Een jongeman wordt door een kale man uitgescholden, waarop de jongeman zegt dat de haren van de man verstandig zijn geweest om zijn hoofd te verlaten.

sage uit 1962
 • . Ze moste dat brievie overschrijve. Maar je kon d'r geen jota uit wijs worde.
 • toe. Ze moesten dat briefje overschrijven. Maar je kon er geen jota uit wijs worden.
 • De ouwe Lagendijk, dat was de man van de brandbriefjes. Als de mensen brandwonden hadden, gingen ze allemaal naar hem toe. Ze moesten dat briefje overschrijven. Maar je kon er geen jota uit wijs…

mop uit 1651
 • geck heeft wijs gemaeckt?' R. 'Al die gij daer noemt hebben hem daerom gebeden en daer hadden de gecken geen verstant
 • gek wijs gemaakt?' Antwoord: 'Al die gij daar noemt, hebben hem daarom gebeden en daar hadden de gek niet genoeg verstand
 • wijs
 • 'Hoe komt het, vroeg Augustijn zich af, 'dat onze Heer de doven, blinden, stommen en lammen heeft geholpen, en niet een gek wijs gemaakt?' Antwoord: 'Al die gij daar noemt, hebben hem daarom gebeden…

mop uit 1651
 • Een Wael tot Leyden hadde een diamantring gekogt en alsoo hij er geen kennis van hadde, quam bij meester Wijs vraegen
 • meester Wijs om die te laten onderzoeken of de ring niet vals is. De meester vraagt hem waarom de ring vals zou moeten zijn
 • meester Wijs
 • Een Waal koopt in Leiden een diamanten ring en omdat hij van deze materie niet zoveel verstand heeft, gaat hij naar meester Wijs om die te laten onderzoeken of de ring niet vals is. De meester vraagt…

personal narrative uit 2009
 • wijs kan niet beginnen, en al te zot kan niet bezinnen', zo is 't.
 • Op het huis van de zoon van palingroker van Balen staat de spreuk: 'Al te wijs kan niet beginnen, al te zot kan niet
 • wijs
 • Op het huis van de zoon van palingroker van Balen staat de spreuk: 'Al te wijs kan niet beginnen, al te zot kan niet bezinnen.'

mop uit 1969
 • ha 't sjoen." Der stie: "En Petrus en Paulus, sij rookten en sij smookten en sij werden salig en sij werden wijs." Doe't
 • gelezen: "En Petrus en Paulus, zij rookten en zij smookten en zij werden zalig en zij werden wijs." Toen vond zijn moeder het
 • wijs
 • Een jongen mocht van zijn moeder niet roken. Hij beweerde dat hij in de bijbel had gelezen dat het wel mocht. Hij had gelezen: "En Petrus en Paulus, zij rookten en zij smookten en zij werden zalig en…

sage uit 1510
 • ¶ Het vierde capittel. "Noyt wijs man en sat op eenen esel ter eeren van onsen Heere, 435 dier op sadt
 • Dinsdag, vierde kapittel. Een wijs man zal nooit op een ezel gaan zitten, omdat de ezel de man niet zal helpen als hij
 • wijs
 • Dinsdag, vierde kapittel. Een wijs man zal nooit op een ezel gaan zitten, omdat de ezel de man niet zal helpen als hij er af valt.

mop uit 1554
 • dat ghy soe veel souts eedt? Ende hoort toch dat wi alle schier van ancxt moort roepen? Wy meynen dat ghi niet seer wijs
 • en syt.' Die aventuerder antworden: 'Ick meyne dat gi niet wijs en syt. Ick moet huyden veel drincken, daerom moet ick
 • vergaan. Er was ook een avonturier aan boord, die een heleboel zout begon te eten. De anderen dachten dat hij niet goed wijs
 • Een schip was in groot gevaar op zee en iedereen schreeuwde moord en brand, omdat ze bang waren dat het schip zou vergaan. Er was ook een avonturier aan boord, die een heleboel zout begon te eten. De…

sprookje uit 1881
 • Er was eens een mannetje, die was niet wijs, Die bouwde een huisie op het ijs. Toen begon het te dooien en niet te
 • Een mannetje dat niet goed wijs is bouwt een huis op ijs, dat hij als het gaat dooien verliest. Hij wil dan een haan
 • wijs
 • Een mannetje dat niet goed wijs is bouwt een huis op ijs, dat hij als het gaat dooien verliest. Hij wil dan een haan, een wagen, een vrouw, een meid en een knecht met bijzondere namen, hebben.

raadsel uit 1998
 • wijs
 • Een blondje met een IQ van 60 is hoogbegaafd.

sage uit 1980
 • 4.1. Overa, da' was vroeger een streek even armoeiig, moar Jan de Wijs had doar grote boerderijen liggen. Doar is 't
 • Montensgoed van afkomstig. Jan de Wijs die zat zo achter z'n volk an: hij ging z'n volk afkijken: die mochten nooit roken. Eens
 • Jan de Wijs
 • Een boer controleert voortdurend zijn arbeiders om te zien of ze wel doorwerken en niet roken. Op een dag bespiedt hij een knecht die aan het ploegen is. Het blijkt dat hij vuur in zijn pijp krijgt…

sage uit 1980
 • 4.2. Iedereen was bang voor Jan de Wijs. Hij was op Hoogstroaten en doar moest ie geschoren worden en ie lei twee vijf
 • wil ik het horen', zee Jan de Wijs.
 • Jan de Wijs dreigt de barbier neer te schieten als er bloed te zien is bij het scheren. De kapper durft het niet aan
 • , maar zijn knecht wel. Als Jan de Wijs hem vraagt of niet bang was, zegt de knecht dat als hij bloed had gezien hij hem de
 • Jan de Wijs dreigt de barbier neer te schieten als er bloed te zien is bij het scheren. De kapper durft het niet aan, maar zijn knecht wel. Als Jan de Wijs hem vraagt of niet bang was, zegt de knecht…

sage uit 1510
 • mijn grote moeder, dye seer out ende wijs was."
 • wijs
 • Maandag, zevende kapittel. Door op het hoofd van een slapende, zwangere vrouw zout te strooien, wordt het geslacht van haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt…

mop uit 1651
 • zulk bloed, als hij zelf zo'n wijs man is?' 'Hij is misschien met hem verlegen.' 'Nee, want ik heb wel gezien dat hij hem
 • wijs
 • Gillis Valkonier, burgemeester van Amsterdam, gaat na zijn werk om met een grootse gek. 'Wat ziet de heer Valkonier in zulk bloed, als hij zelf zo'n wijs man is?' 'Hij is misschien met hem…

mop uit 1911
 • , soepelorum, Donia Donia seculorum." Dit wordt voorgedragen op een zangerige wijs. (Broek in Waterland)
 • wijs
 • Meid van de pastoor die vergeten is hoe de pastoor de erwten wil eten, vraagt een koorknaap er naar te vragen. De mis is al begonnen, waarop de jongen zingend de vraag stelt. De pastoor antwoordt in…

mop uit 1651
 • wijs sijn, worden in de mannelijcke jaeren slegt en kleyn van verstant.' Waerop de jongeling antwoorde: 'Soo moet gij in u
 • Een kardinaal hoorde een geleerd gesprek van een jongeling. Hij zei dat kinderen die in hun jeugd zo wijs zijn, hun
 • Een kardinaal hoorde een geleerd gesprek van een jongeling. Hij zei dat kinderen die in hun jeugd zo wijs zijn, hun verstand verliezen als zij groot zijn. De jongeling antwoordde hierop: 'Dan moet uw…