Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

31 resultaten voor ""wik""

sage uit 1962
 • In ’t veen woonde oude Bedde-Wik, een “wikwief.” Ze kon de toekomst voorspellen door middel van kaarten. Het kostte
 • Bedde-Wik
 • bedde-wik
 • Een vrouw kon de toekomst voorspellen door middel van kaarten. Vooral ongetrouwde meisjes van de huwbare leeftijd kwamen bij haar. Naar haar man keek ze niet om. Toen de man klaagde over een pijnlijk…

sage uit 1963
 • Ja, die kon toveren, ze stond d'r voor bekend. D'r kwamen witte muizen uit 't kussen. ,,Wik die witte muizen eens laten
 • Iemand kon witte muizen uit het kussen toveren en laten dansen op tafel.

sage uit 1966
 • da dieje miens omgekomme is da wik ok nie.
 • Er is een moord gepleegd op de Brem. Daar spookte het volgens de verhalen ook. Hoe de moord is gepleegd is onbekend.

sage uit 1967
 • Osterwèk; de pliesie ut Osterwèk is nog dik di kaant in gewist, mar wa 't nou presies was, wik nie ze krek. Ze zinne wel iets
 • tegewordig zoveul, mar toen was 't toch wel iets aanders. Of die twee daorum zoveul last zouwe hebbe gehad van 't spook da wik
 • Op het kasteel van Haaren spookt het. Er zou daar een jonkvrouw vermoord zijn. Dat gebeurde in het kasteel van de jonker. Hij is later getrouwd met Koosjes, anders zou ze hem niet bedienen. Koosjes…

sage uit 1968
 • hadde hange haolde ze 't weg. 't Was 'n ouw vrouwke daor. Nou honge vruuger al die worst in de schouwe, da wik nog goed. Da
 • Er woonde een behekste vrouw in de Nemelaarstraat. Als mensen worst in de schouw hadden hangen dan haalde ze dat weg. Er gebeurde nog meer, maar of ze echt een heks was is niet zeker. De kwajongens…

sage uit 1966
 • hiette ze. Ze ha nogal wa spôk. D'r moet van alles geburt zèn, wa wik nie precies, mar d'rre zoon lift nog, ginne kaant de
 • Tegenover Jan Wollufs woonde mevrouw Nouwens die ze altijd het spook noemde. Dit kwam omdat er iets vreemds was gebeurd in haar huisje. Als er iets vreemds gebeurde, dan was dat altijd 's nachts.

sage uit 1966
 • snaags. Hier wonde in de Heuvelstraot vruuger ok 'n vrouw, 't spook zinne ze. mar wattur bij heur geburt is, da wik nie.
 • In Moergestel durfde de mensen niet naar bed, want het spookte daar. De inwoners zeiden dat ze de spoken hadden gezien en dat ze wit waren. De spoken kwamen alleen 's nachts. In de Heuvelstraat woonde…

sage uit 1970
 • deej. Now wik alleen mao vetelle wa'k met eigen oge gezien en met eigen oren geheurd het. Jao, das al een helen hot hen
 • . Gillie denken bi'j goeientied, waoveur ik dan niet deur de Hei, deur de Mark wik zegge, gong. Ik had mien aangewend um at 't
 • De Krenskeswilg, een afgeknotte eik bij hoeve Broekhuizen op de Hei in de Mark nabij Loerbeek, heeft de reputatie, dat het er spookt. De verteller was eens laat bij zijn meisje te Loerbeek en ging…

sage uit 1968
 • nog wete van d'r vaoder. Mar dat 't 'r spokt zegge ze wel in Haore. Wie of wa da spok nou is da wik nie.
 • Er zijn veel verhalen over het spook op het kasteel. In het kasteel woonde een vrouw, met de baron en twee kinderen. Er is daar een moord gepleegd op een kind. Wie of wat het spook is dat weet de…

sage uit 1966
 • weg over en dan ziedet kruis al staon; dan komde op de Goolse weg ut. 't Was 'ne barones, da wik nog wel.
 • Er is vroeger een barones verdwaald op de plaats waar nu een houten kruis staat. Ze had 's nachts een probleem en de ene helft van de mensen wilde haar niet komen helpen en de andere helft wel. Er is…
houten kruis johanna 1.jpg
Johanna houten kruis 4.jpg

sage uit 1970
 • les nemme". "Jao", harre gezeid, "dat wik ook graag doen". En dan moste een paar keer ien de wèèk kòmme. En dan wol de
 • Een Jood wordt Rooms, leert van alles, o.a. over de kelk en de hostie, hoe die veranderen in Christus, in vlees en bloed. Op een vrijdag gaat de pastoor bij hem kijken en de Jood zegt vis in de pot te…

sage uit 1970
 • vandaag was. 't Had hups gerowiezeld, of ter lag een läögske snee, daor wik af zun. Now dan, ik gong van huus, de deur uut. lk
 • Verteller zag op de Kruisweg rond Sint Andries een groot zwart paard blinken in de maneschijn, maar hoort niets. Het liep een hele tijd voor hem uit. Een tijdje later zag hij ook een veulen zonder…

sage uit 1966
 • konde zo de vere van 't lijf plukke; ze kosse van alles, mar zondags waore ze veul rustiger as deur de wik. Zondags ha'n ze
 • Bij de burgemeester, die ook boer was, gingen altijd de koeien dood. Er waren twee jongens bezeten door de duivel. Zij zeiden tegen de burgemeester dat hij een medaille van de heilige Benedictus aan…
abdij.jpg
benedictus.png
kluis 5.jpg

sage uit 1970
 • 185. Bart van Bindsbergen Ik hét ien mien kinderjaore is een verhaaltje geheurd, dat wik ollie nog is efkes vetelle
 • wik wette". En hi'j nor 't land toe. Toe zeitte: "Zeg, heb gi'j dat stuk bloedwos uut te kas gehaald?" "Jao", zeit tat
 • Een knecht, die een stukje bloedworst opeet, wordt door de gierige boer geslagen en krijgt van een toverkundige oude man een popje, dat hij in de haard moet leggen; het gevolg is, dat eenieder, die…

sprookje uit 1970
 • ", zeit Jan, "dat wik graag doen. Moeder hét haos gin geld. Dat kömp mien goed van pas". En Jan gevangen en gelope; enkeltied
 • ". "Jao", zeite jöd, "dat wik wel doen; mao dat kö gi'j niet". Jan zeit: "Ien dén doornestroek gunt, dén kräai dén zak ter uut
 • Jan helpt een koopman, een Jood, met het vangen van een losgebroken koe, krijgt i.p.v. de beloofde daalder een klap om zijn oren, zit te kniezen en krijgt van een vrouwtje uit de buurt, dat kon…

sprookje uit 1970
 • pestoor liet um ien de kerk en sloat te deur dich. Jan doch: "lk zit hier goed". Kussen iende rug. "Now wik ter eers mor is
 • In een kerk wordt elke ochtend de nachtwaker dood aangetroffen. Tenslotte biedt een eerste klas zuiplap zich aan, wil van de pastoor 3 flessen jenever erbij en laat zich insluiten. Voor twaalven heeft…

sage uit 1964
 • krujje kan, dan wik 't ien godsnaam drage". En toe hatte zien pak op de pokkel gepak en toe nao de Bievank toe. Dat is de
 • Gesprek tussen W. van der Heyden en M. Hendriksen over de Smachhoek, waar mensen gesmacht oftewel verhongerd werden, de vuurkerel en de schimmelruiter van de Schimmelruiterlaan, die daar elke nacht…

sage uit 1970
 • oppasse wat ze toch met de pead aanvange ien de wei". "Jao", zeit te knech, "dat wik wel doen. Mor ik doe dat alleen niet. Dan
 • Op de boerderij, waar mijn grootvader werkte, waren 's morgens de paarden in de wei bezeet en de boer liet zijn twee knechten met een fles jenever waken. Rond middernacht zien ze iets aan komen…

sage uit 1954
 • dwellen baoven de eenleustige grawens en vènkes. Dee tieden zint lang vuurbi'j, en de vertèlsels gaot eer nao. Daorum wik oet
 • Man komt 's nachts langs een boerderij waar witte wieven, heksen en anderen, en zelfs de duivel feesten en drinken. Als hij roept dat hij ook wel wat wil drinken stopt het feest meteen, komen de witte…
Klaassen Holskrabbels G174.png

sage uit 1970
 • . Daorum wik oet dee dage nog ne geschichte vertellen, dee 'k heurd heb van aole leu met zulverdreu op 'n verweerden kop
 • Man komt 's nachts langs een boerderij waar witte wieven, heksen en anderen, en zelfs de duivel feesten en drinken. Als hij roept dat hij ook wel wat wil drinken stopt het feest meteen, komen de witte…

sprookje uit 1960
 • eerder wat". "O", zeite, "dat wik wel doen. Dat plezier wik ow wel doen". Toe gaon ze met eur beie zitte, stil, en bèje een
 • ? Daor gok nao toe. Ik ken um völ te goed. Dat mok wette. Daor gaok nao toe. Jao, daor gaok nao toe, dat wik wette". Hi'j met
 • Een boer verkoopt op de markt zijn koeien en komt 's avonds laat op weg naar huis in het bos bij een kruisbeeld, waar een man op zijn knieën zit te bidden en hem vraagt hem te helpen door mee te…
Verteller A.J. (Bart) van Bindsbergen.

sprookje uit 1970
 • allemaol een betje medelijde met tat kind, wao. Net zo lang tœ zeit de koningin tege de hofmeister: "Dat kind wik niemeer bi'j
 • Zeer mooie, maar verwaande koningin heeft een toverspiegel, waaraan ze vraagt: "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,wie is nu't schoonste in ons land? " en de spiegel antwoordt, dat zij het is. Echter…

sprookje uit 1944
 • ik bun Schilderhannes". "Doe mien dan een diens. Bewaar gi'j vannach mien hol. Ak dan ien 't bos kom waor gi'j huus, wik
 • Een roverhoofdman wil een kasteel plunderen. De bediende van dat kasteel hoort het gesprek en waarschuwt zijn heer. De bediende waakt die nacht in het kasteel en weet vier rovers uit te schakelen. De…

sage uit 1970
 • , dat mok. Oaver 't gildenhuus en zo wat heer, wik mao zegge. Op dat gildefees daor wier goed gepruuf: een kleurke, een
 • Gert Mannesen zorgt dit jaar voor de schink voor het pinksterbier en gaat daarvoor te voet over de bulten naar Zeddam. Hij verlaat zich en gaat als het al donkert terug naar Beek met de schink in een…

mop uit 1970
 • meer as hier". "Jao vader, dat wik wel doen". Mao hi'j was wel een bitje lui. Afijn. Den anderen dag vader met um op stap
 • lèger ien de revier gejaag. Mao van teveure had hi'j wel tegen dén koning gezeid: "Ak 't wint, dan wik met 's konings
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…