Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

11 resultaten voor ""zeldzaamheid""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • zeldzaamheid
 • Een man koopt een zeer zeldzame auto. Hij parkeert hem ergens en rijdt er later weer mee weg. Thuis ontdekt hij dat dit zijn auto niet is. Hij is weggereden met een identieke auto, waar zijn…

mop uit 2012
 • zeldzaamheid
 • Een paus en een advocaat komen tegelijk aan bij de hemelpoort. De paus krijgt een slechtere behandeling dan de advocaat. Dit is namelijk de eerste advocaat die naar de hemel is gegaan in plaats van…

sage uit 1896
 • kerkhof liep een algemeen voetpad, iets wat in vroeger tijd geene zeldzaamheid was. Nu gebeurde 't, dat drie jongelingen in
 • Een overleden predikant blijft spoken op het kerkhof. Drie vrienden lopen over het kerkhof naar huis. Twee van hen scheppen op dat ze de geest van de predikant wel aankunnen als hij nu zou…

sage uit 1896
 • doodkistenmakers als 't zijn moet. Het was vroeger geene zeldzaamheid, en het zal nog wel eens voorkomen, dat genoemde handwerkslieden
 • Sommige handwerkslieden horen spookgeluiden wanneer er binnenkort iemand zal sterven. Ze horen dan het geklop en geschaaf van mensen die bezig zijn met het maken van een doodskist. Op een van deze…

sage uit 1896
 • , eene zeldzaamheid, wanneer er eens iemand naar Amsterdam was geweest. Het werd ook niet zonder gevaar geacht, dat een
 • In de tijd dat er nog geen stoomboten waren, was het een zeldzaamheid als iemand vanuit Friesland naar Amsterdam reisde
 • In de tijd dat er nog geen stoomboten waren, was het een zeldzaamheid als iemand vanuit Friesland naar Amsterdam reisde. De reis werd als gevaarlijk beschouwd: in de grote stad kon van alles gebeuren.…

sage uit 1889
 • geene zeldzaamheid. De op en neergaande beweging, het plotseling komen en verdwijnen bij avond in een eenzaam moeras of op
 • Verklaring voor dwaallichten, die gezien worden als de zielen van ongedoopte kinderen die moeten rondwaren. Rond middernacht ziet reiziger een dwaallicht op zich afkomen die hij uit mededelijden en…

sage uit 1891
 • 1.29. Kattendansen Kattendansen schenen in vroeger jaren geene zeldzaamheid te zijn. Vooral op afgelegen plaatsen
 • Nachtelijke ontmoetingen met zwarte katten zijn gevaarlijk: schopt of slaat men naar katten dan verschijnen er meer. Kat geeft antwoord op vraag van een man, en komt later op een bijeenkomst van…

legende uit 1934
 • goedige vriendelijke kerel. Het scheepsvolk keek nog al op, dat is te begrijpen. Een meermin is geen zeldzaamheid, maar
 • Een visser had ooit een zeermeermin uit de Jade gevangen. De mensen plaagden haar en bevroegen haar over kruiden, maar ze ging er niet op in. Ze vertelde een raadselachtig lied en ontsnapte aan de…


sage uit 1896
 • bij vele menschen het ontvangen van een brief eene zeldzaamheid was). Jeukt iemand de rechterhandpalm, hij zal geld
 • Opsomming van verschillende soorten voortekens, zowel gunstig als ongunstig, die uit een geobserveerd fenomeen kunnen worden afgeleid. Dromen en hun betekenis, vooral in combinatie met een stergeval…

sage uit 1897
 • een Noordsche knar is hier toch waarlijk zulk een zeldzaamheid niet. Een paar maanden geleden lagen er hier nog drie naast
 • gewoonlijk aanleiding gaven. Het was alsdan geen zeldzaamheid, verschillende soorten van wildbraad, herten, hazen, gevogelte - en
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn