Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

253 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • Een rondtrekkend artiest zit op een hakblok bij een boerderij als de boer 's avonds thuiskomt. Desgevraagd antwoordt hij dat niemand in het dorp hem onderdak wenste te geven, omdat hij de gewoonte…

mop uit 1554
 • Als de stad Akko belegerd wordt door de Saracenen en het er slecht voor hen uitziet, zegt moeder overste tot haar nonnen dat lichaam en ziel gered moeten worden. De nonnen zijn het hiermee eens.…

sprookje uit 1554
 • Een oude leeuw waarschuwt een jonge leeuw uit de buurt van mensen te blijven, want die zijn veel sterker dan alle (overige) dieren. Maar de jonge leeuw voelt zich zo sterk dat hij dat wel eens wil…

mop uit 1554
 • Een leeuw geeft zijn twee zonen elk een vrouw, een bos en drie goeden adviezen: 1) blijf uit de buurt van mensen, want die zijn sterker dan alle andere dieren; 2) bewaar de vrede met uw boeren; 3)…

mop uit 1554
 • Een man wordt gerechtelijk gehangen, maar alles waaraan hij zich druk om maakt, is zijn rode muts die hij in de gevangenis had laten liggen. Evenzo gedragen zich vele mensen die met de dood voor ogen…

mop uit 1554
 • Een vrouw moet in het schandblok staan, maar uit liefde voor haar koopt haar man de rechters om en gaat in haar plaats staan. Als zij op een keer ruzie met anderen krijgt verwijt zij haar man dat die…

mop uit 1554
 • Als Rome net gesticht is, sturen de Romeinen een gezantschap naar Athene om kennis te nemen van de Griekse wetten en statuten - Athene immers bezit een universiteit. De Grieken sturen iemand terug…

mop uit 1554
 • Als een vader sterft en zijn zoon gecondoleerd wordt, zegt de zoon: Ging uw vader maar dood, dan zou ik u kunnen condoleren.

mop uit 1554
 • Een zot heeft zo veel last van vliegen in zijn huis dat hij zijn huis in brand steekt om van de vliegen af te zijn.

mop uit 1554
 • Als een leger op het punt staat uit te rukken vraagt een zot wat de plannen zijn. Het antwoord luidt: oorlog voeren, steden innemen, mensen doodslaan, alles platbranden. Waar is dat goed voor, vraagt…

mop uit 1554
 • Als een heer door zijn dienaar geprezen wordt, zegt deze: of wel je ziet mijn gebreken niet - in welk geval je een zot bent - ofwel je ziet ze wel maar zegt ze niet - in dat geval ben je mij ontrouw.

Trefwoorden: dienaar, gebreken, heer, ontrouw


mop uit 1554
 • Als de zot van een edelman ziek wordt en zijn heer heeft het over naar God gaan, dan antwoordt de zot dat hij niet naar God wil gaan. Waarom niet, vraagt zijn heer. Ik wil naar de hel, want ik wil bij…

mop uit 1554
 • Als de heer des huizes weg is, met medeneming van zijn huishouding, blijven er alleen twee koks, een kleermaker, een dienstmeisje en Claeus Nar en diens hond Leps achter. Het personeel gaat de hort op…

mop uit 1554
 • Een edelman had een sperwer, waarover hij zeer opgetogen was, en die hij als een kostelijk beest aanprees. Toen hij van huis was, doodde de zot de sperwer, braadde hem en at hem op. Toen de edelman…

mop uit 1554
 • Een zotte boer is niet tevreden met één ei per dag, en daarom snijdt hij de kip open in de hoop er een hele boel te vinden.

Trefwoorden: boer, domheid, ei, kip, nar, opensnijden, zot


mop uit 1554
 • Een schuldinner op weg naar een boer krijgt gezelschap van een duivel in mensengedaante. In een dorp horen zij een boze moeder haar kind vervloeken omdat het niet wil eten. Er wordt je een kind…

mop uit 1554
 • Een duivel is bereid een dief te helpen op voorwaarde dat het bij kleine dingen blijft: een gans, een eend enzovoort. Op een keer steelt hij zo veel kleine dingen dat hij het niet meer dragen kan en…

mop uit 1554
 • Een bewindvoerder realiseert zich dat hij met zijn baan moeilijk zalig kan worden en doet daarom afstand van zijn functie. Hij heeft genoeg. Enige tijd later echter missen hij en zijn vrouw de…

mop uit 1554
 • Keizer Sigismund had altijd geleerden bij zich, en dat irriteerde zijn hoogste edelen. Zijn wij niet slim genoeg, vroegen zij. Jullie kunnen goed vechten, antwoordde de keizer, maar voor het…

mop uit 1554
 • Drie studenten wilden in Pavia gaan studeren. Aangekomen bij de rivier de [Ticino] en wachtend op hun overtocht zegt student 1 nadat hij naar de lucht gekeken heeft: 'Pluit, pluibit, si iste tempus…

mop uit 1554
 • In Konstanz wordt niemand priester zonder eerst te worden geëxamineerd. Zich bewust van zijn (beperkte) capaciteiten wordt iemand priester in Rome, maar desondanks moet hij geëxamineerd worden. Hij…

mop uit 1554
 • Er was eens een koning die zowel geleerden als ridders in zijn raad had zitten. Op een keer sloeg hij een geleerde tot ridder. Tijdens de volgende raadsvergadering ging de geleerde bij de ridders…

mop uit 1554
 • Twee boekverkopers uit Parijs reisden door Engeland en logeerden daar in een herberg waarin een geest woonde. Nadat ze er die avond een vrolijke boel van gemaakt hadden, werden zij voor het slapen…

mop uit 1554
 • In Florence gaat iemand naar een paardenhandelaar om een paard te kopen. Het paard moet 26 dukaten kosten. Afgesproken wordt dat hij 10 dukaten (aan)betaalt en dat hij de rest tegoed houdt. Drie…

mop uit 1554
 • Twee vrouwen krijgen in het huis van de wever ruzie over een kluwen garen. De zaak komt voor de rechter. Hij vraagt de ene vrouw die rijk is, waarop zij haar garen gewonden heeft. Op een wit doekje,…