Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

78 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een jager was eens ergens aan het jagen. Een heer kwam bij hem en vroeg: "Heb je al veel hazen geschoten?" De jager antwoordde: "Nee, myn earste mar [mijn eerste pas]." Toen had de heer een naam voor…

sage uit 1966
 • Het werk van een hele sterke man bestond uit het versjouwen van een heiblok van tweeduizend pond.

sage uit 1966
 • Een man luisterde eens twee pratende wolkjes af. De ene wolk zei dat hij de griep was en dat hij naar de stad toeging om de mensen daar ziek te maken. De andere wolk zei dat hij de koorts was. De man…

sage uit 1966
 • De weg vanuit Akkrom naar Aldeboarn is zeer bochtig, zodat de mensen zuchtten: "Ah, krom." Zo is het dorp aan de naam Akkrom gekomen. Een eind verder kregen de mensen last van vermoeidheid. Omdat de…

sage uit 1966
 • Op een stuk heideland waren wilde lantaarns. Het waren dwaallichtjes. Degene die daarop vertrouwde, verdronk in het moeras.

sage uit 1967
 • Een man voorziet altijd dingen, bijvoorbeeld op handen zijnde sterfgevallen in de familie. Hij wist ook eens dat een vrouw haar rok zou scheuren bij een begrafenis - en dit gebeurde ook.

mop uit 1967
 • Een Duitse maaier krijgt werk als opperman en meldt dit aan zijn vrouw in Duitsland. De vrouw denkt dat hij, gezien de naam van de functie, een erg belangrijk man is geworden. De man ontkent dit en…

sage uit 1967
 • Een man kan niet sterven omdat hij een hemd draagt dat op zondag genaaid is. Als ze hem het kledingstuk uittrekken, sterft de man prompt.

mop uit 1967
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt.…

sage uit 1967
 • Een vrouw brengt een bezoek aan een waarzegster. De waarzegster voorspelt dat de vrouw binnen het jaar zal sterven. De vrouw wordt bang en kwijnt helemaal weg. Ze wordt zwak en brengt bijna een jaar…

mop uit 1967
 • Een pastoor leert aan een leerling de biecht. Hij vertelt dat iemand in de biecht nooit iets achter mag houden en dat de pastoor nooit iets door mag vertellen. De zondag daarop behandelt hij de biecht…

sage uit 1967
 • Rond 1850 hoorde een jongen uit de vaart een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een knecht op het bruggetje hoorde het ook en dacht dat dat voor hem bedoeld was. Een week later…


mop uit 1967
 • De bruggendraaier was net bezig de brug open te draaien, toen er een man aankwam, die eroverheen wilde. Deze riep: "Even wachten, ik ben Pereboom, van Bolsward." Maar de bruggendraaier riep: "Al was…

sage uit 1967
 • Een pastoor spoorde een jongen aan bij het biechten alles te zeggen, omdat hij het toch niet door zou vertellen. De jongen vertrouwde het niet helemaal, maar deed het toen toch. Hij vertelde dat er in…

sage uit 1967
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

sage uit 1967
 • Rijmpje: Te Minnertsga daar sloeg een man zijn vrouwtje dood met een homp brood en daarom heet het: minder scha.

sage uit 1967
 • Een reus was moe van het baggeren, en rustte wat uit tegen de kerk. Maar de kerk bezweek onder het zware gewicht, en de reus zei: "Ik breek hem [ik brits him]" Die plaats kreeg toen de naam Britsum.…

sage uit 1967
 • Toen gingen de reuzen tegen een andere kerk aanleunen. Deze verboog onder het gewicht van de reus. "A, krom", zei de tweede reus. Die plaats kreeg toen de naam Akkrom.

sage uit 1967
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

mop uit 1967
 • Een Poep, een Duitse maaier, mag drie wensen doen en wenst achtereenvolgens 'een vat bier', 'een kelder vol bier' en 'zat bier'.

sage uit 1967
 • Een knecht waarschuwt zijn makkers op het land snel voort te maken, omdat er een schip aan komt zeilen. Zijn makkers verklaren hem voor gek, omdat er nergens water te zien is. Een jaar later komt het…

sage uit 1967
 • Iemand voorziet dat er bij de bouw van de kerk iemand uit de toren zal vallen. Het is ook daadwerkelijk gebeurd.

sage uit 1967
 • Imke de Jongs huishoudster wil ontslag nemen, maar tovenaar Imke kan niet zonder een huishoudster. Hij laat snel al haar kleren zakken, zodat ze niet weg kan komen.

sage uit 1967
 • Petrus wil een deurwaarder die bij de hemelpoort staat niet binnenlaten: Petrus trapt hem de hel in omdat hij er een van de duivel is.