Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

2485 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • Een zoon laat zijn vader twee eieren zien, neemt er een, en vraagt daarna zijn vader te kiezen. De vader vraagt wat er nog te kiezen valt. De zoon: of je hem neemt of niet.

mop uit 1651
 • Een man, op bezoek bij een vriend, vraagt zijn gastheer naar zijn 8 kinderen. De gastheer zegt ze allemaal zonder mannelijk geslachtsdeel te hebben gemaakt, en dat klopte: het waren allemaal dochters.

mop uit 1651
 • Toen een boel een dief probeerde op te knopen, brak de galg. De beul vloekte en zei dat dit hem nog nooit gebeurd was. De half-verhangende zei dat hetzelfde voor hem gold.

mop uit 1651
 • Pieter Backer, een student uit Leiden, maakte mensen geld afhandig. Hij nodigde weldoeners uit voor een maaltijd met de smoes geld van huis te hebben gekregen. Nadat het hele gezelschap gegeten en…

mop uit 1651
 • Op een bal sleurde de baron van Bouteville een Gascons edelman, die meerdere verzoeken om te dansen had afgeslagen, toch de dansvloer op. De baron dwong hem, dreigend met geweld, 100 bokkesprongen te…

sprookje uit 1601
 • Monoloog van een jong en lui boevenkind, die zijn schutspatroon Broeder Luiaard aanroept. Hij meent dat hij niet kan werken, want hij lijdt aan de luiheidsziekte, 'luyatica'. Wel kan hij goed eten,…
161.jpg

sprookje uit 1601
 • Beschrijving van het Luilekkerland. De Heer van Luyergem, koning van Luilekkerland, nodigt iedere luiaard uit om de vastenavond bij hem te komen vieren. Om er te komen moet men zich door een berg van…
162.jpg

sprookje uit 1881
 • Een rijke vrouw weigert een arme vrouw met drie kinderen een aalmoes, en scheldt de kinderen uit voor varkens. De arme vrouw bidt dat de rijke vrouw een kind zal krijgen dat een varken is. Later…

mop uit 1651
 • Een eenvoudig man meent dat het laatste oordeel volgens de kalender nieuwe stijl tien dagen eerder zal aanbreken: de hel zal zo vol raken met nieuwestijlers, dat er tien dagen later voor de…

mop uit 1651
 • Een rooms-katholiek en een protestant praten over de verschillen tussen hun religies. De protestant vraagt zich af hoe het kan dat rooms-katholieken vier vaders hebben. De rooms-katholiek ontkent dat…

mop uit 1651
 • Tijdens een bruiloft worden vergelijkingen gemaakt tussen vruchten uit Nederland en die uit India, die uitloopt op een dubbelzinnigheid.

mop uit 1651
 • Twee dieven zijn veroordeeld: de eerste tot de strop, de tweede tot een geseling. Wanneer de geseling is uitgevoerd, vraagt deze dief aan de ander wat hij de moeder van de ander zal vertellen. De dief…

sage uit 1656
 • Een nachtwacht verklaart 's nachts tot tweemaal toe bij het kerkhof katten te hebben zien dansen rond een grote hond.

sage uit 1660
 • In Drenthe, Westfalen, in Gelderland en Overijssel komen ronde, handgemaakte bergjes voor. Onder de meeste bergjes liggen Romeinen begraven, maar onder sommige bergjes zouden reuzen begraven liggen,…
fol45Picardt.gif

sage uit 1660
 • Volgens het 'Boeck van het leven der Duytschen' van Tacitus zouden er in Friesland de Columnæ Herculis te zien zijn, de gedenkstenen van de reus Hercules. Er zijn bijna geen landen in Europa waar geen…

sage uit 1660
 • Munsterus verhaalt in zijn 'Cosmographie' dat er vroeger een wilde man in het Zwarte Woud woonde. Hij leefde naakt onder de wilde dieren en at gras en wortels. Hij meed mensen en overleed …

sage uit 1660
 • Beschrijving dat heidenen mensen en dieren offerden, zich bezighielden met wichelarij, waarzeggerij en ander bijgeloof.
fol51Picardt.gif

sage uit 1660
 • Nehallenia werd geeerd in Zeeland en misschien ook aan de kust van Holland. Picardt gelooft dat van Nehallenia de naam Hallen komt, zoals Egmond vroeger genoemd werd. Verder werden Lahra, Welda,…

sage uit 1660
 • Welda, Velda of Velleda was een vermaarde kol die zich bezig hield met wichelarij, waarzeggen, duivels bezweren en zwarte kunsten. Aulrinia, Aunnia, alias Alruun werd door landlopers en kwakzalvers…

sage uit 1660
 • Vondsten getuigen dat over de hele wereld reuzen voorkwamen.
fol33.1Picardt.gif

sage uit 1660
 • Augustinus noemt in zijn 'Boeck van de Stadt Godts' dat hij een reuzentand gezien heeft die zo groot was als 100 van onze tanden. Op Creta is er een groot reuzen lichaam gevonden. In de Gottische…

sage uit 1660
 • De reuzen zijn gruwelijke, brutale, wreede en onkuise mensen geweest, die met hun eigen moeders, zusters en dochters bloedschande bedreven. Sommige hooggeplaatste personen lieten de ingang van de…

sage uit 1660
 • De Romeinen geloofden dat er huisgoden waren, genaamd Lares, die het huis beschermden. De huisvader had in huis een hoekje afgeschermd voor de huisgod, dat Laer genoemd werd. Van dit woord komen de…

sage uit 1660
 • Wolf Poortsluyter heeft geschreven dat de stad Kampen gesticht is door twee reuzen. De oorsprong van de stad komt volgens Picardt van de reuzen, de naam van de Romeinen.

mop uit 1651
 • Vraag: 'hoe is het met Jan?' Antwoord: 'Slecht er is bij hem ingebroken, hij is om al zijn goed gekomen (hij is alles kwijtgeraakt).' Reactie: 'De inbrekers dus ook, hoor ik.' (De inbrekers zijn…