Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Taal
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

9 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Goud waaksje litte In dief wie op 'e died betrape en waard foar de kening mei syn ministers brocht — it wie yn âlde
 • tiden. De kening sei: 'Jo ha stellen!' 'Ja', sei de dief, ûntkenne hie gjin doel. 'No, jo witte wol', sei de kening,'wa't
 • Een dief wordt betrapt, en moet voor de koning en de ministerraad verschijnen. De koning zegt dat de dief opgehangen
 • zal worden. De dief zegt dat hij een geheim kent, en dat het zonde zou zijn als hij het met zich mee in het graf zou nemen
 • dief
 • Een dief wordt betrapt, en moet voor de koning en de ministerraad verschijnen. De koning zegt dat de dief opgehangen zal worden. De dief zegt dat hij een geheim kent, en dat het zonde zou zijn als hij…

broodjeaapverhaal uit 1978
 • dief
 • In Drachten wordt bij mensen voor het huis hun auto gestolen. De volgende dag wordt de auto teruggebracht. Om het goed te maken hebben de dieven er twee bioscoopkaartjes bij gedaan. Als de eigenaren…

broodjeaapverhaal uit 1979
 • dief
 • Een meisje geeft een oude dame een lift. Ze wordt wantrouwig als ze ziet dat haar passagier mannen-handen heeft, en ze vraagt of de 'dame' even uit wil stappen om te controleren of de lichten het nog…

mop uit 1972
 • , djip yn 'e gedachten. Dy iene dief sjoude efter him oan en die sa no en dan in licht hoartsje oan it tou en dan sei de âld
 • man: 'Kom ju!' Mar op 't lêst, dêr bleau de dief stokstiif stean. Doe seach it boerke dan doch om en hy besaude. 'Hoe kin
 • boer uiteindelijk toch omkijkt vertelt de dief dat hij zijn koe is. Vroeger had hij veel gevloekt en was hij in een koe
 • dief
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


sprookje uit 1972
 • dief
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een omgekeerd bootje, omdat hij bang is beroofd te zullen worden. Er komen een paar…

sage uit 1967
 • Japik Ingberts was een dief en deugniet. Eens kwam hij bij een oud vrouwtje om wat te drinken. Ze hadden daar een
 • Deugniet en dief Japik Ingberts gaat eens bij een oud vrouwtje melk drinken. Zittend op een wagenrad luistert hij naar
 • dief
 • Deugniet en dief Japik Ingberts gaat eens bij een oud vrouwtje melk drinken. Zittend op een wagenrad luistert hij naar de verhalen van het vrouwtje. Het vrouwtje is vreselijk bang omdat ze gehoord…

sage uit 1978
 • fan syn lange jûpe, it spande der oan om op fuotten te bliuwen. 'Hâld dy dief, hâld dy dief, skreaude er. Der wienen al
 • . 'Hâld de dief, hâld de dief!' rôp er al wer, en in polysjeman, dy't krekt om 'e hoeke kaem, pakte Jabik Ingberts yn 't
 • dief
 • Jabik Ingberts, de meesterdief, gaat op een avond een winkel in Leeuwarden binnen om een jurk voor zijn vrouw te kopen. Hij vraagt de verkoper of deze de jurk wil passen, aangezien hij hetzelfde…

sage uit 1961
 • stellen wie kaam wer boppe wetter. Noch mear minsken sochten om 'e dief. Jonker Reinder fan Burgum wie der ien fan. Hy hie
 • laitsjen net litte, want doe stie der: 'de groeten fan de duvel'. Jonge noch ta, de dief hie dus by jonker Reinder west en neat
 • dief
 • In Eernewoude woont een smid die men wel Harke Doedes noemt. De mensen mogen hem graag, al is hij een eigenaardige man. Aan de ene kant is hij zwijgzaam, aan de andere kant gedraagt hij zich…

sage uit 1973
 • met zijn armen uitgestrekt, als een drenkeling, op de waterkant liggen. De dief komt voorbij en probeert de zakken van de
 • drenkeling leeg te halen. Opeens tilt "het lijk" zijn stijve arm op, en klemt hem om de kop van de dief. Hij zegt: "wat mot je
 • dief
 • Een man staat erom bekend dat hij vaak lijken berooft. Een andere man wil hem dat afleren. Daarom gaat hij op een avond met zijn armen uitgestrekt, als een drenkeling, op de waterkant liggen. De dief…