Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

773 resultaten voor ""

sprookje uit 1401
 • In Luilekkerland kan men de hele dag luieren: het voedsel en de drank staan altijd klaar. Er is een verjongingsbron. De huizen zijn er van eetwaar gemaakt. Dieren bieden zich gewillig aan om opgegeten…

sprookje uit 1500
 • In Luilekkerland kan men de hele dag luieren: het voedsel en de drank staan altijd klaar. Er is een verjongingsbron. De huizen zijn er van eetwaar gemaakt. Dieren bieden zich gewillig aan om opgegeten…

sprookje uit 1275
 • Twee edele kinderen, Amijs en Amelis, worden naar de paus in Rome gebracht om gedoopt te worden. Ze krijgen als geschenk van de paus twee identieke bekers. De jongens lijken sprekend op elkaar en…

broodjeaapverhaal uit 1479
 • De hond van een ridder heeft diens kind tegen een slang beschermd. De ridder slaat echter het hoofd van de hond eraf.

mop uit 1301
 • Rubben is pas drie maanden getrouwd en zijn vrouw is niettemin al bevallen van een kind. Door een slinkse rekensom door zijn schoonmoeder van drie maanden plus drie maanden en nog eens drie maanden,…

legende uit 1624
 • Toen men in de net nieuwe Vrouwepolder een kerk wilde bouwen, zag men een menigte lichten en daar werd de kerk gebouwd. Een schilder kreeg de opdracht een schilderij van Maria te maken, hetgeen door…

sage uit 1913
 • Van het Slagveld te Biezelinge wordt gezegd, dat graaf Jan II van Holland hier streed tegen de Zeeuwse edelen

sage uit 1886
 • Naar Jonker Frans, die als eerste door het Sloe voer, werd het water vroeger Jonker Frans gat genoemd.

sage uit 1634
 • In de kronieken over de overstromingen die de zeeuwse eilanden teisterden, wordt steeds gesproken over: "een vloed, zooals er tevoren nooit een is geweest...."

sage uit 1834
 • Nauwkeurig vindt men in de kronieken de verschijning der kometen opgetekend als voorbode voor verschrikkelijke gebeurtenissen. Als voorbeeld een gedicht en twee voorvallen: op 29 augustus 1088 leek…

sage uit 1923
 • Eind mei 1033 zag men een zonsverduistering. In saffierkleurig licht konden de mensen die elkaar zagen een verschijning zien van een dode. Alle andere schepselen leken geluwd.... .

sage uit 1859
 • 4 regelige spotrijm over de Heren van Zeeland

Trefwoorden: cordewagen, dijk, heer, slijk, spot, wagen


sage uit 1919
 • 4 regelige spotrijm over de "bottaerts van Zeelant"

Trefwoorden: bottaert, dijk, piek, pijck, slijck, spot, zeeland


sage uit 1859
 • 2 regelig rijmpje over de 'gemene en boevige' Zeelander, welke weerlegt wordt door het gezegde: "Goed rond, goed Zeeuwsch."

sage uit 1510
 • Proloog. Het 'evangelie vanden spinrocke' is wijd verbreid, maar wordt vaak in een spottende en vrouwonvriendelijke context aangehaald. De schrijver wil met het opschrijven van de in de evangeliën…

sage uit 1510
 • Maandag, tweede kapittel. Mannen die altijd tegen hun vrouw in gaan of haar niet willen geloven zijn vals, ontrouw en ze plegen meineed. Een van de vrouwen vertelt dat haar stiefvader zijn been brak…

sage uit 1510
 • Maandag, derde kapittel. Een man die zijn vrouw slaat, kan zich nooit meer richten tot Onze-Lieve-Vrouwe. De man treft ook zichzelf als hij zijn vrouw slaat, want in het huwelijk zijn ze samen één…

sage uit 1510
 • Maandag, vierde kapittel. Mannen die iets doen zonder dat aan hun vrouw te vertellen, zijn erger dan dieven die wel zeggen wat ze hebben gedaan. Kinderen uit dit soort huwelijken zullen nooit rijk…

sage uit 1510
 • Maandag, vijfde kapittel. Er bestaat geen groter verdriet voor een vrouw dan wanneer haar man zijn zinnen ergens anders zoekt. Een man die overspel pleegt, moet men meer minachten dan een Jood of een…

sage uit 1510
 • Maandag, zesde kapittel. Een vrouw kan te weten komen wat de naam van haar toekomstige man is door de eerst gesponnen draad van de dag aan de deur te hangen. De eerste man die er langs loopt, heeft…

sage uit 1510
 • Maandag, zevende kapittel. Door op het hoofd van een slapende, zwangere vrouw zout te strooien, wordt het geslacht van haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt…

sage uit 1510
 • Maandag, achtste kapittel. Jonge meisjes mogen geen hoofden van hazen te eten krijgen. Eten zij dit toch dan krijgen hun kinderen een hazenlip.

sage uit 1510
 • Maandag, negende kapittel. Jonge meisjes mogen geen schapenkoppen, hanenkammen of palingen eten omdat ze dan in onmin geraken bij Sint-Lupus. Omdat haar moeder het toch deed, heeft een van de vrouwen…

sage uit 1510
 • Maandag, tiende kapittel. Als een meisje van goede gewoonten vaak gekookte melk drinkt, dan overkomen haar later onplezierige dingen zoals regen op de bruiloft.

sage uit 1510
 • Maandag, elfde kapittel. Als een man naar bed gaat met zijn geliefde en hij heeft stinkende voeten, dan zal een eventueel kind ofwel van voor ofwel van achter stinken.