Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

794 resultaten voor ""

exempel uit 1401
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en Maria Magdalena van een berg komen. Zij wisten het zweet van de broeders hun gezicht…

exempel uit 1401
 • Een heilige maagd ging in een klooster, zodat ze haar maagdelijkheid kon bewaren. De andere nonnen denken dat ze bezeten was door de duivel. Zij moest al het onreine werk doen in het klooster en de…

exempel uit
 • Een kluizenaar hield zich voor als heilige en de mensen geloofden dat ook. Toen hij op sterven lag kwamen de mensen met kaarsen om hem te eren. Toen kwam daar ook een andere heilige man en die zag een…

exempel uit
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader had het kind wel lief, maar niet de ziel van het kind. Op dat moment begint het…

exempel uit
 • Een priester, die geen goed leven leidde, reed op een weg en toen klonk er uit een wolk boven hem een stem. Hij wist niet van wie de stem was en waar die vandaan kwam, maar het was een mooie stem. Op…

exempel uit
 • Een monnik heeft een wereldse zus, die er verdriet van heeft dat haar broer in het klooster zit en haar nooit kan helpen. Op een dag gaat zij huilend naar het klooster, en de monnik wordt door haar…

exempel uit
 • Op een dag komt een edelman de man tegen die zijn broer heeft vermoord. De edelman wilde deze man ook doodslaan. De moordenaar knielde en bad de man dit niet te doen. Tot drie keer toe herhaalde zich…

exempel uit
 • Een heilige bisschop Lodewijc genaamd was een goede man. Een koningin met kwade bedoelingen doet heel vriendelijk tegen hem. Op een dag zegt ze tegen hem dat ze graag bij hem wil blijven. De bisschop…

exempel uit
 • In de kerk werd het evangelie van onze Heer gelezen waarin staat:iedereen die hem vernedert zullen verheven worden. De clericus zei dat het niet het geval is, want toen hij de Heer vernederde werd hij…

exempel uit
 • In de orde van Sint Benedictus was een monnik die nooit een woord sprak, behalve wanneer hij zong en in de kerk las. In het klooster ontstond een grote brand, de monnik liep naar het vuur en sprak het…

exempel uit
 • Keizer Julianus was vroeger een monnik en daarna keizer. Toen hij keizer was ging hij om met de duivel. Op een dag gaf hij de duivel een opdracht, die vervolgens tien dagen weg bleef. De keizer was…

exempel uit 1463
 • Een godslasteraar was aan het dobbelen. Toen kwam er een mooie vrouw met een kind op haar arm. Het kind had overal wonden van het hoofd tot de voeten. De man vroeg wie haar kind zo verwond had. De…

exempel uit 1463
 • Een heremiet die goed leefde ontving dikwijls het heilige sacrament van zijn priester. Er waren mensen die kwaad spraken over deze priester. De kluizenaar wilde het heilige sacrament niet meer van die…

exempel uit 1463
 • Een geestelijke man kreeg een visioen. Samen met een engel gingen ze naar de hel om daar de pijn van te voelen. Op de grond van de hel lag het lichaam van een man waaruit een grote boom groeide. Aan…

exempel uit 1463
 • Een woekeraar bleef in zijn kwaadheid doorgaan waarmee hij bezig was. Hij wilde niet naar God zijn wijze raad luisteren. Op een dag kreeg hij een visioen waarin God de man overgaf aan de duivels. De…

exempel uit
 • Een man die omging met de zwarte kunsten kon de duivel vermaken tot zijn wil. Dit vernam een clericus en vroeg aan die man of hij de duivel kon laten verschijnen in de gedaante van een mens. De…

exempel uit 1401
 • In een nonnenklooster was aan de ene zijde een kerk met priesters en clericussen. Zij dienden de nonnen tijdens de diensten en missen. Een jonge clericus was verliefd op een non. Zij wilde liever dood…

exempel uit
 • Sybilla woonde op een eiland in de vallei. Daar heeft ze een huisje en een akker waar ze vlas teelde. Zij kende de loop van de planeten, die ze al jong leerde. Dit jaar zou er een grote overstroming…

exempel uit 1401
 • Een heilige bisschop vond in een stad geen herberg, maar wel een verwilderde woning. Daar woonde niemand, maar iedere avond kwamen daar duivels die veel lawaai maakten. De bisschop wilde toch daar…

exempel uit 1225
 • Graaf Willam, had altijd in grote onkuisheid en zonden geleefd. Toen hij overleed vroeg een van zijn onderdanen aan de duivel hoe het met hem was. Ken je het kasteel op de berg daar woont uw heer, zei…

exempel uit 1225
 • Een ridder liet na zijn dood een erfenis achter, die hij met woekeren bij elkaar had gespaard. Na zijn dood klopte hij aan bij zijn oude woning, maar de bode liet hem niet door, omdat hij overleden…

exempel uit
 • Een goede maagd, Machtelt genaamd, zag een andere maagd die zij kende. Deze maagd was erg bedroefd en niets kon haar opvrolijken. Machtelt ontfermde zich over haar. Zij bad voor haar, de Heer vroeg…

exempel uit
 • Een geestelijke maagd werd gekweld door onzuiverheden. Ze bad telkens tot God of hij haar ervan af wilde helpen. Zij werd verlost maar kreeg daarna nog onaangenamere kwellingen te doorstaan, namelijk…

exempel uit
 • Een edele vrouw probeert haar lichaam zo mooi mogelijk te houden, door het nuttigen van de beste dranken en spijzen. Het eten raakte ze zelf niet aan, omdat ze dan besmet zou worden met zonden, dus…

IX.

exempel uit
 • Een man had een dochter Maria en een broer Abraham. Toen de man overleed liet hij al zijn bezit achter aan Abraham en hij moest voor zijn dochter zorgen. Abraham was een woestijnvader en verkocht de…