Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

17 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • boek
 • boven
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1893
 • hing er nog aan de spits een heiblok en een touw, en de wijze Raad besloot een reeds grasvretend kalf naar boven te
 • en trokken het naar boven. Het kalf begon nu uit alle macht te bulken: boak, boake, boak-el, en 'halt!' riep de
 • Het bestuur van het dorp dat nog geen naam heeft besluit een kalf naar boven te hijsen om het gras in de torenomgang
 • weg te eten. Het kalf begint 'boak, boake, boak-el' te loeien als het naar boven wordt getrokken, waarop één van de
 • boek
 • boven
 • Het bestuur van het dorp dat nog geen naam heeft besluit een kalf naar boven te hijsen om het gras in de torenomgang weg te eten. Het kalf begint 'boak, boake, boak-el' te loeien als het naar boven…

sage uit 1893
 • 't gewaai van de boomen, boven uw hoofd, of nog al hooger in de lucht, een fel toeten, bassen, smakken, roepen, joelen en
 • ketteren hooren. Dat verveerlijk gerucht is de Wilde Jacht die boven u rijdt. Niemand weet goed wat het is. Eenige zeggen, het
 • boek
 • boven
 • Over wie de in de lucht te horen geluiden zijn bestaan verschillende gedachten, zoals de Wilde Jacht die door de lucht rijdt, de Wilde Jager of heksen die op de bezem door de wolken rijden.

raadsel uit 1970
 • rechters dit raadsel op: Onder en boven d'aarde ben ik gegaan Ik liet hangen en ik liet staan Hard gelag, muren gezag Ik was
 • boek
 • boven
 • Raadsel opgegeven aan een rechter die dat niet kan oplossen, waarmee de vrouw vrij komt.

sage uit 1970
 • op den toren, waaruit men begreep dat er dieven en schelmen boven waren die de brandklok getrokken hadden om geheel Bakel
 • voorzien van Pistool, schoppen en rieken, stokken, sabel en Pieken om den toren op te gaan en te zien wat er boven te koop was
 • bewapend naar boven, maar zijn verbaasd de vijf aan te treffen.
 • boek
 • boven
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer, gemeentesecretaris en koster besluiten daarom om op een avond te toren te beklimmen om…

legende uit 1925
 • man; dit was wel degelijk een teeken van boven en hij beloofde Maria met het bouwen van het kapelletje niet te talmen
 • boek
 • boven
 • Op een dag vindt een boer tijdens het zaaien van zijn vlas een Mariabeeldje, tevens hoort hij een stem zeggen: "Hier wil ik rusten". 's Nachts denkt de man over de gebeurtenis na en besluit een kapel…

sage uit 1978
 • zich toch niet laten kennen en ging de trap op naar boven. Daar stak hij twee vingers omhoog en riep luid, zodat ze het
 • op de zolder. Even later was het doodstil. Niemand durfde naar boven te gaan om een kijkje te nemen. Een goed halfuurtje
 • boek
 • boven
 • Man die zegt zelfs voor de duivel niet bang te zijn, laat zich overhalen twee vingers naar de duivel omhoog te steken en te roepen om hem aan zijn vinger te trekken. De duivel trekt hem door het…

sage uit 1925
 • , Ittervoort en Kessenich een grooten geldkoffer ontdekt. Met inspanning van al hun krachten hadden zij hem bijna boven water, toen
 • een van de herders de wet van de stilzwijgendheid vergat en tegen den anderen zeide: "Wij hebben hem met Gods hulp boven
 • boek
 • boven
 • Twee schaapherders duiken een geldkoffer op. Maar omdat een van hen een godslasterlijke opmerking maakt, verlammen zijn armen spontaan en hij moet de koffer weer later vallen. De schat zinkt dieper…

legende uit 1925
 • hun bekken. Daarna vlogen zij op en verdwenen plotseling. Dit scheen een teeken van boven te zijn, om op die plaats te
 • helft hadden de dieven dadelijk meegevoerd. Maar toen de sleutel naar boven kwam, was hij in twee stukken gebroken. In
 • gehouden. Tijdens de processie kreeg men een teken van boven en werd een deel van de schat en de sleutel terug gevonden. De
 • boek
 • boven
 • Op een zekere nacht werd door dieven de kerkschat gestolen waaronder ook de sleutel. Er werd gevast en een processie gehouden. Tijdens de processie kreeg men een teken van boven en werd een deel van…

sage uit 1925
 • De stem van boven Te Schaesberg zaten enige mannen te kaarten. Er was een slager bij. Deze kreeg met een van de andere
 • plekje boven voor het voorhoofd had en begreep toen met wat soort hond hij te doen had. In zijn kar lag onder meer ook een
 • Van weerwolven: De stem van boven
 • boek
 • boven
 • Een slager slaat een medespeler tijdens het kaarten, waarop deze zegt: 'Dat zal je berouwen'. Even later gaat hij op weg naar zijn stervende zuster. Onderweg komt hij een hond tegen met een wit…

sage uit 1925
 • weer de trap beklom. Toevallig keek zij naar boven en zag nu een vreemde juffrouw de ene deur uitkomen en de andere
 • binnengaan, terwijl zij daarbij dwars over het portaal liep. Boven gekomen, vroeg zij haar kinderen of zij ook een juffrouw
 • boek
 • boven
 • Een weduwe ziet in haar huis een onbekende juffrouw over het portaal wandelen. Haar kinderen hebben niets gezien. Samen met de bewoonster van beneden doorzoeken ze het hele huis, maar vinden geen…

sage uit 1955
 • ook ne persoon. En dien degenslikker zegt: 'Hier sta ne persoon en dien heet de macht boven mijn: wilt die persoon weggaan
 • tussen de dorpen onder en boven de grens' (1960: 26). Over de wijze van noteren schrijft hij: 'Wanneer ze begonnen te
 • vertellen haalden we diskreet een klein notaboekje boven en registreerden zo trouw mogelijk: we noteerden de hoofdwoorden, de
 • boek
 • boven
 • Een degenslikker die een ander vraagt weg te gaan omdat die persoon machtiger is, valt dood neer als de persoon blijft staan.

sage uit 1933
 • boek
 • boven
 • Twee Engelse soldaten die van een misdaad worden beschuldigd zweren bij 'de schepper daarboven' dat ze onschuldig zijn. Als blijkt dat ze de eed hebben gezworen bij een lepel die ze op dat moment in…

sage uit 1884
 • stront Oersche grond Zeelst boven. (Sassen M68) 3. Bokken (V.d. Ven, 167) 4. Ge kunt hem wel wijs maken dat Onze Lieve Heer
 • boek
 • boven
 • Spotnamen en gezegden.

sage uit 1926
 • boek
 • boven
 • Spot t.a.v. lage kerktoren die binnengezet kan worden al het regent.

sage uit 1919
 • vriend, " jij hebt 't vorige jaar 't boven- en ik 't onderdeel gekregen. Nu wil ik ditmaal 't bovenste part hebben, dan krijg
 • boek
 • boven
 • Hoe de beer door de sluwheid van de mens van planteneter vleeseter werd.

sage uit 1978
 • de koorbanken naar boven en nestelde zich in een kerkvenster van waaruit hij een goed overzicht had over het middenschip
 • zweetdruppel op zijn hoofd terechtkwam. De vrome man keek verschrikt naar boven en zag daar de duivel in levenden lijve, met horens
 • boek
 • boven
 • De duivel verschijnt in de kerk als tijdens de mis veel wordt gepraat. Hij verbergt zich in een raam, waar hij op een koeienhuid de namen van de praters noteert. Dat kost zoveel inspanning dat een…