Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Trefwoorden
Maker / Verteller
Type bron
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

8733 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • zeiden sommige der toeschouwers: «Pas op! die vreemde woorden! daar stak wat achter.» — Er was een boek verkrijgbaar — ik kan
 • pseudoniem gezien. Het woord 'wit' in de naam moest mogelijk aangeven dat er in het boek geen sprake is van zwarte magie.
 • . Door het lezen van het boek "de zwarte kunst", kreeg je enerzijds meer kennis van de duivel en verkreeg je anderzijds
 • boek
 • boek
 • Duivelskunstenaars zijn mensen die dingen kunnen doen, die voor velen onbegrijpelijk zijn. Vaak zijn het mannen. Gedacht werd dat goochelaars, koorddansers en andere kermisartiesten hun trucs alleen…

sage uit 1896
 • boek
 • Van de koorts werd geloofd dat het boze geesten waren die de mens overvielen. Een werkman, Klaas, zag onderweg eens een paar donkere wolkjes zweven: het waren koortsen, die met elkaar praatten. De ene…

sage uit 1896
 • boek
 • In Herbaijum woonde een oud-soldaat die bekend stond als duivelskunstenaar. Hij had ooit een boerin geholpen die een kraambeen (afgesloten ader in een been, in de eerste zes weken na een bevalling)…

sage uit 1896
 • boek
 • In Wartena woonde aan het eind van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw een familie waarvan verteld werd dat ze een geheime geneeskunst kenden. Vaak werden mannen uit deze familie…

sage uit 1896
 • boek
 • Te Opeinde woonde in de tweede helft van de negentiende eeuw een wonderdokter die zowel mensen als dieren kon genezen. Slechts een haarlok van een ziek dier was voldoende om vast te stellen waar het…

sage uit 1896
 • boek
 • Sjoerd Kuiper stond bekend als duivelbanner. Betoverde mensen en mensen die al jaren met klachten rondliepen zochten hem vaak op om raad. Indien nodig, ging hij ook bij de zieken op bezoek. Toen hij…

sage uit 1896
 • boek
 • Er was iemand in Ooststellingwerf die zwerende vingers kon genezen. Hij nam de vinger tussen zijn duim en vinger, draaide een paar maal om de zieke vinger heen en sprak daarbij onverstaanbare woorden.…

sage uit 1896
 • boek
 • Van landlopers en schooiers werd vaak gezegd dat ze duivelskunstenaars waren of slechte geneeskundigen. Men zei dat ze honden konden bezweren ('bespreken'). Vaak hadden boeren een hond op het erf om…

sage uit 1896
 • boek
 • Een Duitse koopman heeft het eens goed verpest bij een boer: toen hij op het erf van de boer kwam, kwam de hond op hem af. De koopman hield de hond zijn pijp voor, die hij aan het roken was. De hond…

sage uit 1896
 • boek
 • Er waren mensen die de speelkaart klaverboer om jenever konden sturen. Degene die de klaverboer stuurt, mag zelf de fles die aan de deur aangeboden wordt niet aannemen. Vaak durft niemand in het…

sage uit 1896
 • boek
 • Er is een vogel die met zijn snavel een gat in een boom boort. Dit gat vult hij vervolgens weer op. Als hij later aangevlogen komt met een worteltje in zijn bek, springt het gat weer open. Wie zo'n…

sage uit 1896
 • boek
 • Van mensen waarvan het onduidelijk was hoe zij aan geld kwamen, werd vaak gedacht dat ze een verbond met de duivel hadden gesloten en geld van hem kregen. Ook werden zij er vaak van verdacht…

sage uit 1896
 • boek
 • Met een wisseldaalder kwam je nooit geld tekort. Elke keer als je iets kocht voor minder dan een daalder, kreeg je wisselgeld en keerde de daalder vanzelf weer in je zak terug. Je moest er wel voor…

sage uit 1896
 • boek
 • Waarzeggen is een duivelskunst. Vaak zijn het vrouwen die waarzeggen. Waarzegsters vind je onder landloopsters, maar wonen ook in dorpen en steden. Ze doen vaak aan kaartleggen of koffiedikkijken. In…

sage uit 1896
 • boek
 • In Leeuwarden woonde aan het eind van de negentiende eeuw een kaartlegster, Akke van 't Vliet, ook Akke Kaart genoemd. De diensten van Akke werden door velen gebruikt, ook door welgestelden. Maar…

sage uit 1896
 • boek
 • In Nieuwebrug woonde waarzegster Hinke, die Hinke Kaart genoemd werd. Op een avond bezoeken twee vrouwen haar voor advies. Sytske is huishoudster bij een winkelier. Ze heeft lange tijd een vrijer…

sage uit 1896
 • boek
 • Bij het waarzeggen aan de hand van kaarten, krijgt elke kaart een specifieke betekenis toegekend. De waarzegster trekt conclusies uit hoe de kaarten naast elkaar te liggen komen.

sage uit 1896
 • boek
 • In Friesland werd verteld dat er in Amsterdam een 'zwarte spiegel' was. In deze spiegel kon je je toekomstige geliefde te zien krijgen. Achter een wand van glas zag je een prachtige tuin waarin je…

sage uit 1959
 • boek
 • Tijdens een zware storm die de rijke streek Reiderland teisterde weigert één boer mee te werken aan de versterking van de panden. Door de onwil van deze boer, Tidde Winnenga, breekt uiteindelijk de…

sage uit 1932
 • boek
 • In het gebied waar nu de Dollard stroomt bevond zich vruchtbaar land, waar het volk zorgeloos en weelderig leefde. Toen de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de…

sage uit 1680
 • . Sinninghe verwijst in zijn boek 'Hollandsch Sagenboek, legenden en sagen uit Noord- en Zuid-Holland'. 's Gravenhage, 1943 naar
 • boek
 • De schrijver van de tekst beschrijft het landschap tussen Goeree en Voorne. Vroeger was dit een vruchtbaar gebied, sporen hiervan zijn nog terug te vinden. De overstroming van het gebied werd…

sage uit 1930
 • boek
 • Oorsprong van het ontstaan van de Dollard; op de bodem zijn huizen en torens zichtbaar; horen van het luiden van klokken in de diepte.

sage uit 1646
 • boek
 • De St. Elisabethsvloed van 1421 zou zijn ontstaan door een burenruzie. Een man die jaloers was op zijn buurman, vatte het plan op de zee naar de hoeve van de buurman te leiden, waardoor die vernietigd…
Blz16.2.JPG
Blz17.1.JPG
Blz17.2.JPG
Blz18.1.JPG

sprookje uit 1896
 • boek
 • Een mooi jong meisje wordt door haar ouders en haar stiefzussen gehaat om haar schoonheid. De ouders besluiten haar te laten doden door een van hun bedienden. Als bewijs moet hij een van haar vingers…

sprookje uit 1896
 • boek
 • Een jongen die maar niet wil deugen wordt door zijn moeder van huis weggejaagd. Hij wordt koksjongen op een schip, maar wil ook voor dat werk niet deugen. De matrozen besluiten hem overboord te zetten…