Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • boek
 • beneden
 • boven
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

mop uit 1973
 • eventsjes!' De jonges waren krek an ut werk. De ene sat boven in 'e mast, de aandere maakte de boel in ut rúm wet skoan en de
 • near boven toe en Broek ging near onderen en Kont kwam te foorskyn. (Stedsk fan Hams)
 • in de mast, het ruim en de derde is niet te zien. Op het geroep gaat Hemd naar boven, Broek naar beneden en Kont komt
 • boek
 • beneden
 • boven
 • Een schipper heeft drie zonen: Hemd, Broek en Kont. Als hij een keer hulp nodig heeft, roept hij de jongens. Ze zitten in de mast, het ruim en de derde is niet te zien. Op het geroep gaat Hemd naar…

sage uit 1970
 • 3.136 In den toren van Nuenen was een nieuwen balk noodig. Een man klom naar boven, en liet door een der galmgaten een
 • touw neder dat om het midden van den daarvoor bestemden balk werd vastgeknoopt. Toen nu die balk naar boven was gehaald
 • boek
 • beneden
 • boven
 • Het touw om een balk die door een galmgat moet, wordt om het midden van de balk vastgemaakt waardoor de balk niet naar binnen kan. De koster ziet hoe een vogel met een strohalm door een gat vliegt,…

mop uit 1651
 • wierden ingedragen. De geus stervende, quam er een toegemaeckte duyvel, die voer met hem na beneden, en een toegemaeckten
 • engel die met de catholyck voer in de lugt, doch door onvoorsichticheyt vielen sij beyde van boven neer, soodat de catholyck
 • voorzichtig genoeg en viel samen met de katholiek naar beneden. De katholiek was op slag dood en de engen brak een been. De prins
 • boek
 • beneden
 • boven
 • De prins van Wallis en de koning van Spanje gingen samen naar een komedie. In de voorstelling werd een zieke geus door de duivel naar de hel gebracht en een doodzieke katholiek werd door een engel…