Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

517 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Julius Caesar wilde bij een moeilijke kwestie niet naar het goede advies van zijn vrouw luisteren. Als hij dat wel gedaan had, washij niet doodgeslagen.

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • In een stad hadden de jongelui de oudere bewindhebbers verdreven. Een van die ouderen vernam in een andere stad dat men van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een man kreeg het voor elkaar om zijn boosaardige vrouw tot rust te brengen met stilzwijgen.

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Socrates had eens ruzie met zijn twee vrouwen. Hij zweeg en ging voor het huis zitten. Zijn vrouwen begoten hem met water en hij zei: "Ik wist wel dat na de grote donder regen zou komen."

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een vader en een zoon moesten gekookt worden in olie. Voordat ze begonnen te stoken klaagde de zoon over de kou, en toen de ketel warm werd klaagde hij over de hitte. Zijn vader berispte hem over zijn…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een broeder sprak een molenaar erop aan dat hij zijn ezel overladen was. De molenaar antwoordde dat de ezel ook nog wel de heiligheid en lijdzaamheid van de broeder en al zijn medebroeders zou kunnen…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Toen een monnik in een dorp geen eten en geen aalmoes kreeg, luidde hij de kerkklok. Hij legde aan de koster uit dat hij dat deed omdat de goddelijke liefde in dit dorp gestorven was. Daarop luidde de…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een man kafferde een wijze heer uit. Die antwoordde: "Jij bent een man van je mond en zegt wat je wil, ik ben een man van mijn oren en hoor wat ik wil."

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een arme man sliep elke nacht bij een rijke vrouw in huis in ruil voor een kleine munt. Op een nacht had hij het geld niet en wilde de vrouw hem niet binnenlaten. De man moest toen op straat slapen.…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een man was getrouwd met een zeer geduldige vrouw, die geloofde dat God alles voor je eigen bestwil deed. Dat gold dus ook toen de man een oog verloor. Daarna trok hij naar Centraal-Azië en raakte…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een man had veel valse eden gezworen. Op een keer zwoer hij dat hij niet zag dat zijn ene arm korter was dan de andere. Meteen daarna begon zijn hand te branden, zodat men die af moest hakken. Toen…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een rijke man en zijn knecht wedden erom wat heerste op aarde: waarheid en gerechtigheid of valsheid en ontrouw. Ze lieten een koopman, een abt en een edelman oordelen. Volgens de koopman en de abt…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een edelman vertelt het verhaal wat hij aankondigde in CLUCHT224. Een aantal dienaren van deze edelman hadden twee kooplieden beroofd. Die kwamen later bij hem verhaal halen. De edelman zei echter dat…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een wolf verklikte aan de leeuw dat de vos niet op zijn bruiloft geweest was. De vos hoorde dat, en hij hoorde ook dat de leeuw ziek was. Hij ging toen met een busje medicijnen naar hem toe, en…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een zot werd aangesteld om 's nachts de vliegen uit de buurt van de bisschop te houden. Toen er een vlieg op de neus van de bisschop zat, sloeg de zot mis en hij sloeg de man vol in het gezicht. De…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een dubbelganger van de keizer kwam hem opzoeken in Rome. De keizer vroeg, of zijn moeder weleens in Rome geweest was. De dubbelganger antwoordde van niet, maar zijn vader wel. Zo leek niet zijn…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een bisschop ging paardrijden en vroeg zijn gezel of die het niet koud had. Voor een gulden vertelde hij de bisschop hoe hij kon voorkomen dat hij het koud kreeg.

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Op de markt vroeg een man wat een zijden lint moest kosten dat van zijn ene oor tot zijn andere moest reiken. Toen de koopman de afstand wilde meten, bleek dat zijn ene oor in een andere stad aan de…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een zwerver kreeg van de koning van Frankrijk een stuiver. Hij vond dat dat te weinig was, omdat ze immers broeders waren, zoals iedereen dat van elkaar is. De koning zei, dat als hij iedere broeder…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een lakei plukte eens iets van de schouder van de koning van Frankrijk. Na enige aarzeling vertelde hij de koning dat het een luis was. De koning schonk hem uit dank 400 kronen. Een andere lakei werd…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • De koning [van Frankrijk, zie CLUCHT232] at in zijn jeugd graag rapen van een boer uit zijn dorp. Later ging die boer met een kar vol rapen naar de koning, maar onderweg moest hij ervan eten dus hij…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • De hoofdman van de Hongaren droeg de vrouwen en de hoeren op om hun doeken op de weg uit te spreiden. Daardoor raakten de Bohemen in de knel en konden ze niet vluchten van de Hongaren.

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Tijdens een oorlog moest Triphon vluchten voor Antiochus. Om een voorsprong te krijgen zaaide hij geld op de weg waar Antiochus langs zou komen. Terwijl Antiochus en zijn leger dat opraapten, kon…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man waren oude vijandschap, eigen baat en jonge raad daar de schuld van. Alexander…

mop uit 1554
 • kluchtboek
 • Een goede hoofdman wint door onenigheid tussen zijn vijanden te veroorzaken. Hannibal deed dat, door alles plat te branden behalve de bezittingen van een Romeins veldheer. Daardoor leek deze veldheer…