Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

15 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • mop
 • 'e man dy de skrik fan'e hele streek was. Dat was un reus, en dy reus was ontsettende sterk. Hij sei: 'Ik bin meer maans
 • reus dy moest soeke, want hij hoorde wel wat gerucht en hij rúkte mênseflees, mar hij kon 'em eigenlik nyt eens sien, su'n
 • door hem door middel van een list de koppen afgehakt. De derde en laatste taak is het verslaan van een reus. De reus
 • reus
 • Een kleine kleermaker slaat zeven muggen dood. Door deze gebeurtenis krijgt hij zoveel zelfvertrouwen dat hij besluit om naar de hand van de dochter van de koning te dingen. Hij moet echter wel eerst…

mop uit 1966
 • mop
 • reus
 • De boer bij wie de verteller vroeger werkte, vertelde eens het volgende verhaaltje over reuzen: Twee reuzen graven een vaart. Ze werken er al drie jaar aan zonder een stom woord tegen elkaar te…

Trefwoorden: graven, praten, reus, vaart


mop uit 1968
 • mop
 • yn 't sekje. Doe kom de reus him yn 'e mjitte. De reus dy lêsde hwat der op 'e pet stie. Doe sei dy reus: "Hwat soestû
 • lyts mantsje kinne. Mast ris sjen hwat ik kin." En doe krige dy reus in grouwe beam beet en bûgde de stamme samar krûm. Doe
 • oud brood en een vogel. Een reus las wat er op zijn pet stond en liet zien wat hij kon: hij nam een grote boom en boog
 • deze krom. De schoenmaker pakte ook de boomstam, maar juist op dat moment liet de reus los. Het mannetje vloog de lucht in
 • reus
 • Er zaten eens zeven muggen op een stukje brood. De schoenmaker sloeg ze in een klap allemaal dood. Op een stuk papier schreef hij: "Ik sla zeven in één slag dood." Dit spelde hij vast op zijn pet en…

mop uit 1973
 • mop
 • In reus en in jonge dy soenen tsjin elkoar ite. Hwa't it measte op koe, dy hie 't woun. De reus tochte: dat win ik
 • . Doe't de reus al sêd wie en de leppel dellei bigoun de jonge pas to iten. Doe woun er it fier fan de reus.
 • Een reus en een jongen houden een wedstrijd wie het meest kan eten. De jongen is slim en bindt een zak voor zijn buik
 • waar hij al het eten in laat vallen. Als de reus eindelijk verzadigd is, begint de jongen pas met eten en wint dus
 • reus
 • Een reus en een jongen houden een wedstrijd wie het meest kan eten. De jongen is slim en bindt een zak voor zijn buik waar hij al het eten in laat vallen. Als de reus eindelijk verzadigd is, begint de…

mop uit 1971
 • mop
 • sa'n man?" "Sa'n man bin ik", seit Leffert. Doe seit dy man tsjin him: "Yn 'e bosken, dêr is in reus. Dan doarre jo dy ek
 • de doar iepen dienen sloech er fansels wer achter jin ticht. Dêr sjocht de reus him en dêr komt er hurd oanrinnen. De
 • vroeg of hij dan ook niet de reus uit kon schakelen. De man rende een huisje in, zodat de reus hem net zag. Die rende hem
 • achterna, maar kwam klem te zitten in het huisje. Hij zei de ander dat hij de reus aan zijn oren het huis had binnen gesleept
 • reus
 • Een man was erg sterk, maar ook lui. Hij deed eens een stuk gekregen kaas in zijn hoed en deed een dutje. Toen er een paar muggen op kwamen, sloeg hij ze in een klap dood. Op zijn hoed schreef hij…

mop uit 1969
 • mop
 • Der wie in reus, dy siet op 'e wein. Dêr hied er in pear swiere sekken sied op lizzen. It hynderke dat foar de wein
 • spand wie wie net sa bêst en hie der lûken mei. Dat seach in jonge. Dy sei tsjin 'e reus: "Skammestû dy net, smoarge, lome
 • Een reus staat op een wagen, waar zware zakken zaad op liggen. Het paard heeft er veel moeite mee. Een jongen ziet dat
 • en zegt de reus zich te schamen dat hij niet naast het paard loopt en het paard zo afbeult. De reus geeft hem gelijk en
 • reus
 • Een reus staat op een wagen, waar zware zakken zaad op liggen. Het paard heeft er veel moeite mee. Een jongen ziet dat en zegt de reus zich te schamen dat hij niet naast het paard loopt en het paard…

mop uit 1651
 • mop
 • Og, koning tot Basan, die groote reus, was soo geheten omdat de luy die sijn groote sagen verschrickten en seyden: 'Och!'
 • reus
 • Uitleg over de herkomst van de naam van Og, koning van Basan.

mop uit 2007
 • mop
 • meer een Vlaamse Reus!'
 • vraagt waarom het zo'n grote pot is, waarop hij antwoordt dat het konijntje (geslachtsorgaan) meer een Vlaamse Reus is.
 • Vlaamse Reus
 • reus
 • Een vrouw heeft last van haar 'konijntje' en vraagt de dokter om een medicijn. Hij geeft haar konijnenzalf. De vrouw vraagt waarom het zo'n grote pot is, waarop hij antwoordt dat het konijntje…

mop uit 1901
 • mop
 • ie er niet ooit kon. Toe het al knappies donker wier, hoorde nie ineens een gebrul, en ja, daar kwam de reus en de reuzin
 • reus en de reuzin net erlui nachtverblijf. Toe ze den goed en wel ligge te slape, gooit hij een keisteen net op de reus
 • reuzen in het bos te doden. De held klimt in een boom, waaronder juist de reuzen komen slapen. Hij gooit de reus een kei op
 • zijn hoofd. De reus verdenkt de reuzin; ze krijgen ruzie en de reus slaat de reuzin dood. Als de reus weer slaapt, gooit de
 • reus
 • Een luie man ligt langs de weg te slapen als muggen hem komen steken. Hij slaat ernaar en slaat er vijf in één klap dood. Hij vindt het een prestatie en schrijft op een bordje `vijf in één klap'.…

mop uit 1651
 • mop
 • genereux.' 'Dat is waer', antwoorde iemant (lachende met Baecks kleyn postuyr en mesnage). 'Baeck is geen reus.'
 • , Baeck is geen reus.'
 • reus
 • Er werd gezegd dat Baeck genereus was. Een ander, die Baecks kleine postuur en huishouden bespotte zei: 'Dat is waar, Baeck is geen reus.'

mop uit 1969
 • mop
 • ," seit Leffert, "sa'n man bin ik." "As jo sa'n man binne," seit mynhear, "der is hjir in reus yn 'e bosk. Dy doarre jo èk wol
 • gjin klink op 'e doar en dan foel er ek wer fansels ticht, as men der yn gong. Leffert giet ta 't hûs yn. De reus hat him
 • ' en speldde dat op zijn hoed. Zo ging hij op pad. Hij kwam bij een man die hem vroeg een reus in het bos te verslaan. Er
 • was een huisje zonder klink. Als je daarin ging, kon je er niet meer uit. Daar ging hij in en hij lokte de reus ernaartoe
 • reus
 • Een man sloeg eens de vliegen op zijn kaas dood, zeven in een klap. Hij schreef op een papiertje: 'zeven in een klap' en speldde dat op zijn hoed. Zo ging hij op pad. Hij kwam bij een man die hem…

mop uit 2002
 • mop
 • Abas Reus, een zestig meter lang vruchtbaarheidssymbool dat in de heuvels van Zuid-Engeland is gekerfd. Deze reus ligt daar
 • liefde hebben bedreven op de kalklijnen van de reus. (Foto Reuters)
 • Onbekenden hebben de in de kalk getekende reus in Zuid-Engeland voorzien van een condoom.
 • Cerne Abas Reus
 • reus
 • Onbekenden hebben de in de kalk getekende reus in Zuid-Engeland voorzien van een condoom.
779.jpg

mop uit 2003
 • mop
 • reus
 • [Foto van 'moederliefde': een vrouw draagt haar reusachtige zoon op de rug]

Trefwoorden: dragen, liefde, moederliefde, reus, rug, zoon

1072.jpg

mop uit 2006
 • mop
 • Photoshopgrappen over Zalm (spijt van de euro e.d.), Balkenende (als she-devil), de archeologische vondst van een reus
 • reus
 • Photoshopgrappen over Zalm (spijt van de euro e.d.), Balkenende (als she-devil), de archeologische vondst van een reus en een 'grap' over de pedofiele gedragingen van katholieke monniken.
rkoma038a.jpg
rkoma038b.jpg
unknown-1.jpg
unknown.jpg

Array uit 2020
 • mop
 • [Foto van Antwerps beeld van reus Antigoon, die een afgehakte hand weg werpt] Handen niet wassen? Antwerpen bestraft nu
 • [Foto van Antwerps beeld van reus Antigoon, die een afgehakte hand weg werpt] Handen niet wassen? Antwerpen bestraft nu
 • reus
 • [Foto van Antwerps beeld van reus Antigoon, die een afgehakte hand weg werpt] Handen niet wassen? Antwerpen bestraft nu strenger! Iemand een hand geven zelfde straf.
Antwerpen.jpg