Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

150 resultaten voor ""

sage uit 1925
 • Iedereen die bij nevelige winteravonden buitenwandelt raakt berijpt. Twee mannen wandelen op zo'n avond buiten. De een is berijpt, de ander niet. Op de vraag hoe dit komt, antwoordt de "onberijpte"…

sage uit 1925
 • Vroeger was er een boer in Nederweert die slecht kon onthouden. Dat had tot gevolg dat hij regelmatig op zaterdag of maandag naar de kerk ging, in plaats van op zondag. Toen vond hij een primitief…

sage uit 1925
 • Duivel verleidt arbeiders tot roken, met de bedoeling dezen van het geloof af te brengen.

sage uit 1934
 • De smid van Hekelingen wist wel raad met de afgereden paarden bij de boeren. Met drie pilletjes, die hij afschoot op een klein grijs muisje, kreeg hij de paarden weer rustig. Dit muisje bleek betoverd…

sage uit 1934
 • Wat zijn de heren van Holland?

Trefwoorden: boter, heren, lijf, schoon, vlees, wijf, zwaar


sage uit 1934
 • Gravin Machteld, dochter van graaf Floris, schold een bedelaarster met een tweeling op haar armen uit, toen die haar om een stukje brood vroeg. De gravin was van mening dat het niet mogelijk was dat…

sage uit 1934
 • Hillegond, een reuzin, woonde aan de Maasmond, en het gebeurde nogal eens dat ze uit haar huis moest vluchten voor het water. Op een dag had ze er genoeg van en ging de duinen in. Daar schepte ze haar…

sage uit 1934
 • De heks van Schiedam zorgde er voor dat de Schiedamse vissers alleen maar stenen vingen in plaats van haring. Die van Rotterdam liet ze met rust. Maar hoe kwam ze bij de vissers op zee? Haar huisje…

sage uit 1934
 • Over hoe een reus zijn naam gaf aan de stad Haarlem.

sage uit 1934
 • Heer Lem, de reus die Haarlem had gebouwd, trouwde met een reuzin, genaamd Walberech. Van haar is bekend dat ze veel vee had. Op een dag stalen brutale rovers haar vee en gingen er vandoor op hun…

sage uit 1934
 • In Zandvoort gebeurden soms vreemde dingen. Soms was de zee daar, alléén in Zandvoort dus, ineens heel hoog, tot aan de duinen. Er spoelden ook wel eens walvissen aan. Er was zelfs een dichter die…

sage uit 1934
 • De eerste bewoners van Friesland waren drie broers uit Indië: Friso, Saxo en Bruno. Doordat Indië te vol was werd er door de koning geloot wie er weg moesten. De broers reisden net zo lang tot ze in…

sage uit 1934
 • Een van de nakomelingen van Friso, de stichter van Friesland, heette ook Friso. Deze trok naar Waterland en stichtte daar een stad: Vrouwgeest, de naam van zijn vrouw. De naam verbasterde van…

sage uit 1934
 • In de Grote Kerk te Haarlem viel ooit een weesjongen van een stellage boven op een grafzerk. Deze grafzerk waarop een manspersoon is uitgebeiteld, brak precies in het midden in tweeën.

Trefwoorden: breken, grafzerk, kerk, steen, stellage


sage uit 1934
 • De drie scheepjes die in de Grote Kerk van Haarlem hangen, zijn modellen van door Haarlemmers bemande schepen die betrokken waren bij de verovering van Damiate.

sage uit 1934
 • De Damiatjes zijn twee zilveren klokjes door de Haarlemmers meegenomen tijdens het beleg van Damiate, afgenomen door Napolen en door hem vervangen door twee andere klokjes.

sage uit 1934
 • Op de Grote Markt van Haarlem stond een pomp, waarvan het water kinkhoest zou genezen. Na chemische analyse bleek dat het water voor gebruik ongeschikt was. De pomp is weggehaald.

sage uit 1934
 • In Haarlem bestond een gilde die het alleenrecht had om de restanten uit de lege biervaten te drinken.
9109327641_0d2118a2c0_o.jpg

sage uit 1934
 • De zware iep bij Kraantje Lek heeft een grote holte. Er wordt verteld dat daar de baby's uitkomen die voor hun geboorte al kunnen zingen.

sage uit 1934
 • Om een moordenaar te herkennen zond men in Bloemendaal de ogen van het slachtoffer naar het gesticht Meerenberg, want daarin kon men de beeltenis van de dader zien.

sage uit 1934
 • In de late Middeleeuwen twijfelde men of de kloosterzusters hun gelofte van kuisheid wel nakwamen. Daarom werden er controleurs aangesteld, die d.m.v. het drukken op de borsten konden uitmaken of ze…
monnik en non.jpg

sage uit 1934
 • Soms moesten de schippers van Wijk aan Zee de zielen der overledenen overbrengen naar Brittia. Degene die de beurt had werd rond middernacht gewekt. Aan het strand lag dan een lege boot te wachten,…

sage uit 1934
 • Aan de westzijde tussen Velsen en Beverwijk bevond zich een buitenplaats, De Terrassen. Volgens het volksgeloof was dit een legerplaats der Spanjaarden tijdens het beleg van Haarlem in 1573. Later was…

sage uit 1934
 • Wanneer men in Kennemerland op de lotingsdag pannekoeken eet, is men zeker dat men een hoog nummer trekt en wordt vrijgeloot.

sage uit 1934
 • Ten westen van de straatweg van Haarlem naar Alkmaar ligt en kleine hoogte, waar de graven van Holland als Heer van Kennemerland werden gehuldigd. Vermoedelijk is de hoogte een Germaanse grafheuvel.