Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

198 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • Een godloochenaar gebiedt zijn vrome vrouw op Goede Vrijdag en vastentijd hem worst voor te zetten. De worst vliegt uit de pan, kruipt als een slang over tafel, waarop de boer roept dat hij de…

sage uit 1978
 • Meisje dat door haar geliefde in de steek wordt gelaten, gaat met een jager dansen die daarna mee wil naar haar kamer. Ze weigert, maar ze laat hem wel bij het venster staan. Klokslag twaalf uur wordt…

sage uit 1978
 • Man die zegt zelfs voor de duivel niet bang te zijn, laat zich overhalen twee vingers naar de duivel omhoog te steken en te roepen om hem aan zijn vinger te trekken. De duivel trekt hem door het…

sage uit 1978
 • Heidense ridder vraagt een pastoor tot God te bidden om zijn ontvoerde geliefde terug te krijgen. Na haar terugkeer wil hij zijn belofte om zich te bekeren niet houden. Met het kruisbeeld in de hand…

sage uit 1978
 • Een boerenknecht verdwijnt iedere avond halverwege de maaltijd. De anderen vinden dit vreemd en besluiten hem te volgen. Hij verdwijnt in een holle boom en komt er als weerwolf weer uit. Ze vragen de…

sage uit 1978
 • Mensen zien een man elke avond weggaan maar nooit terugkomen. Bij onderzoek ontdekken ze dat de man in een holle boomstam kruipt en er als weerwolf uitkomt. De volgers slaan in op de weerwolf die…

sage uit 1978
 • Jongens die gaan kijken of in een kelder, eindpunt van een onderaardse gang, een weerwolf verblijft zien om middernacht, bij de zesde van twaalf slagen dat de kelder wordt verlicht en dwars door de…

sage uit 1978
 • Een man verzet een grenspaal om zijn akkers te vergroten en wordt gestraft voor zijn bedrog door na zijn dood als vurige geest te moeten ronddwalen.

sage uit 1978
 • Op een zomeravond in Best liggen jongens te luieren in het gras als er een vuurman voorbij komt. Een van hen fluit op zijn vingers, iets waar vuurmannen een hekel aan hebben. De vuurman zet dan ook…

sage uit 1978
 • Pastoor die gerammel van kettingen in de schoorsteen hoort weet meteen dat het de vuurgeest is. Hij bidt, zet de voordeur open zodat de vuurman kan wegkomen, en volgt hem tot hij bij water stil moet…

sage uit 1978
 • Schaapherder die van wagen gevallen kist met geld begraaft en zweert van niets te weten, zwerft na zijn dood als gloeiige over de heide.

sage uit 1978
 • Soldaat die iemand berooft en daarna vermoordt moet als straf elke avond op het tijdstip en de plek van de moord als gloeiige verschijnen en tot zonsopgang ronddwalen.

sage uit 1978
 • Gloeiige plaatst zich voor paarde en wagen nadat een voerman hem heeft aangeroepen om te helpen als zijn paard niet verder wil.

sage uit 1978
 • Een gloeiige verschrikt een koopman onderweg naar huis, maar laat hem ongehinderd lopen.

sage uit 1978
 • 's Avonds op weg naar huis komt iemand een man tegen die hem vraagt mee te lopen. De man begint wild rond te springen, duikt een holle boom in die daarop lijkt in brand te staan. De aangesprokene rent…

sage uit 1978
 • In Eersel legde men, bij het zien van het spookpaard, een stenen kruis van het kerkhof onder de stoep zodat men geen last meer had van dit verschijnsel.

sage uit 1978
 • De gebeden van paters tijdens de Walpurgisnacht verdrijven de bokkerijders uit Brabant. Een stroper ziet boven zich paardehoeven zweven en hoort zeggen dat ze die avond nog naar Denemarken moeten.

sage uit 1978
 • Roofridder die overblijft na het gevecht van boeren met zijn bende, komt in een moeras terecht en verzinkt. Zijn geest die in de buurt rondzwerft lokt mensen het moeras in.

sage uit 1978
 • Iemand die niet eerlijk heeft geleefd blijft na zijn dood in zijn huis rondspoken.

sage uit 1978
 • Gestorven vader verschijnt als spook, en vraagt alsnog de missen te lezen die beloofd zijn. Zolang de missen niet zijn gelezen blijft de hemel voor hem gesloten.

sage uit 1978
 • Zoon ontmoet de geest van zijn vader die hem opdraagt de bedevaart die hij bij leven had beloofd te doen, alsnog te maken.

sage uit 1978
 • Een meisje ontmoet de geest van haar moeder die haar vraagt de na haar sterven beloofde mis alsnog te laten lezen. Het meisje belooft dit, waarop haar moeder haar de hand drukt. De handafdruk blijft…

sage uit 1978
 • Zieke vrouw wordt zo slecht verpleegd dat ze door haar ziekte en van honger sterft. Na haar dood blijft ze door het huis spoken, en zelfs een priester lukt het niet om haar geest te bannen. Ze roept…

sage uit 1978
 • Rijke vrouw heeft niets voor anderen over, behalve voor de ivarkens. Ze moet sterven zonder geestelijke bijstand en in haar eigen huis blijven ronddolen. Een pater bant haar geest naar een ven waar ze…

sage uit 1968
 • Een kasteelheer stuurt een pelgrim weg die om een aalmoes komt vragen. Zijn dochter pleit voor de pelgrim, maar de heer wil nergens van weten. De pelgrim vervloekt de kasteelheer en het kasteel…