Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

263 resultaten voor ""

sage uit 1919
 • Er was eens een houtduif, die een nest probeerde te maken met haar man. Omdat het niet lukt om een mooi nest te malen, krijgen ze het advies, advies te vragen aan meneer en mevrouw Snapgraag. meneer…

sage uit 1919
 • Hoe het puttertje als laatste vogel aan zijn kleuren is gekomen: eerst vergeten, maar uiteindelijk toch het mooist.

sage uit 1919
 • De wielewaal die nooit had kunnen zingen omdat hij geen geluk en verdriet voelde, begint te zingen als hij de smart van Adam en Eva voelt als zij uit het paradijs worden verdreven.

sage uit 1919
 • Het mannetje in de maan is de groentekweker die heeft beweerd dat als hij zijn klanten zou bedriegen, hij naar de man zou mogen vliegen.

sage uit 1919
 • In de dagen dat de maan nog geen gezicht had, woonde er op de Veluwe een boer, die niet om God en gebod gaf. Men waarschuwde hem vaak om zijn slechte leven. De boer lachte alle waarschuwingen weg, en…

sage uit 1919
 • Varkens wroeten in de grond omdat ze op zoek zijn naar de helft van de pannekoek die zich in de grond wist te rollen nadat een varken een helft had weten op te eten.

sage uit 1919
 • Hoe de beer door de sluwheid van de mens van planteneter vleeseter werd.

sage uit 1919
 • Koolmees bespot vrijende paartjes, wielewalen plagen elkaar uit genegenheid.

sage uit 1919
 • De twee buine vlekken bij de kop van de schelvis zijn ontstaan doordat Petrus de gevangen vis met zijn smerige duim bij de nek greep.

sage uit 1919
 • Vroeger waren er twee klokken in Dokkum, die beide anders luidden. De ene riep: Arm Dokkum! Arm Dokkum!". De tweede antwoordde vervolgens "Kan ik het Helpen!". De raad van Dokkum probeert een…

sage uit 1919
 • Eens was er een Dokkumer aan het wandelen toen hij plotseling om hulp begon te roepen omdat hij een monster zag. De Dokkumers besloten het ondier te laten zien aan de raad van de stad om te beslissen…
cohen28.jpg

mop uit 1919
 • In een stad woonde een goudsmid, die om klanten naar binnen te lokken ze meenam naar een prachtige kamer en de klant vervolgens de lekkerste spijzen aanbood. Op een dag kwam Hans Hannekemaaier bij hem…
cohen29.jpg

mop uit 1919
 • Hans Hannekemaaier en Heinrich zaten samen platzak in een herberg. Op een gegeven moment kwam er een koopman binnen die een kalfssoepje bestelde. Als de koopman samen met de herbergier even weggaat…
cohen30.jpg

mop uit 1919
 • Als Hans Hannekemaaier door de Kalverstraat wandelt wordt hij plotseling door de menigte een stoep op geduwd. Er komt een zilveren koets voorbij rijden. Plots houdt de koets stil. Tot Hans zijn…
cohen31.jpg

mop uit 1919
 • Hans Hannekemaaier, met een zeis op de rug, kwam in het Land van Edam aan, en keek zijn ogen uit. Hij stapte op een boer af en vroeg hoe hoog de lonen waren. De brij stond op tafel. Hans vroeg of hij…
cohen32.jpg

legende uit 1925
 • St. Servaas woonde te Wijk en iedere dag wandelde hij over de Maas naar de kerk. Op een avond regende het heel erg. St. Servaas sneed een tak af om onderweg te gebruiken als ondersteuning. Toen hij…

legende uit 1925
 • Toen Sint-Servaas voor het regelen van zijn begrafenis naar Maastricht reisde, stopte hij onderweg vlakbij het dorp Millen. Zodra hij daar stopte rees de aarde tot een grasrijke preekstoel. Deze…

legende uit 1925
 • Op Pinkstermaandag stierf Sint Servatius te Maastricht. Gedurende 74 jaren had hij zijn bisdom bestuurd. Hij werd begraven in de kapel van den H. Maternus. Sneeuw en regen spaarden zijn rustplaats.…

legende uit 1925
 • Een spotter, die met enige trouwe vereerders van de heilige Servatius een loopje wilde nemen, en hen schertsenderwijs toeriep "De heilige man is niet thuis, maar sprokkelt hout in het bos!" voelde op…

legende uit 1925
 • Tongeren zou ooit een zeehaven zijn geweest met een uitgestrekte handel. Het verhaal gaat dat op bevel van de heilige Servatius de baren zich hebben teruggetrokken en al haar schatten haar zijn…

legende uit 1925
 • Bij het bidden van pelgrims op het graf van Sint Servatius opende de Hemel zich en daalde er een vuurzuil neer. De duivel slaat het dak van de Sint-Servaaskerk weg, maar het graf van Sint Servatius…

legende uit 1925
 • De Heilige Designatus, vierde bisschop van Maastricht, verkozen in 440 en begraven aldaar, zou drie edelen, die in de Maas waren verdronken, uit de dood weer ten leven hebben gewekt. Uit dankbaarheid…

legende uit 1925
 • Als Hubertus op een dag in de Ardennen aan het jagen is, ziet hij een groot hert. Tussen het gewei van het hert blonk een schitterend kruis. Verwonderd laat hij zijn boog zakken. Dan hoort hij de stem…

legende uit 1925
 • Een Schotse, blinde koningsdochter en later heilige Oda, gaat op bedevaart naar het graf van de heilige Lambertus. Vanaf dat moment was ze ziende. Toen haar ouders haar uit wilden huwelijken, ging ze…

legende uit 1925
 • In het Bisdom van Maastricht werd een familie gekweld door een huisgeest. Deze stal diverse goederen van de familie en gooide ze vervolgens in het vuur. De heilige Willibrodus droeg de huisvader op om…