Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

402 resultaten voor ""

sage uit 2006
 • Het verhaal dat de eerste bewoners van Schiermonnikoog een Noorman of Deen en zijn dochter waren die in stormnachten schepen lieten stranden doordat ze met een koe waaraan een licht was gebonden,…

sage uit 2006
 • In Sas van Gent is een kattenkop onthuld in het Kattengat. Vroeger woonde daar Pierre Helskens, die katten ving om vervolgens hun huid te verkopen. Vervolgens zou hij het kattenvlees hebben opgegeten.…

sage uit 2006
 • Hilversum dankt zijn naar aan Heem tussen de heuvels. Een ander volksverhaal zegt dat het afkomstig is van een boer die zijn dochter Hille voor de som heeft vergokt.

sage uit 2006
 • Kerktoren in Kloetinge staat scheef omdat de bouwer zich aan de torenspits ophing, omdat de toren hoger van Kapelle hoger was dan die van hem. Uiteindelijk bleek niet dit verhaal, maar een scheve balk…

sage uit 2006
 • De Amerikaanse veenbes, Cranberry, is in 1840 in Nederland gekomen toen er een Amerikaans schip schipbreuk leed. In 1868 ontdekte een student de veenbessen in de duinvalleien.

sage uit 2006
 • Een kerk in Bakel moest een slot op de deur. Een timmerman ging in Helmond kijken hoe dat moest. Op de terugweg kwam hij op het verkeerde pad en wist hij ook niet meer wat hij had gedaan. Omdat zijn…

sage uit 2006
 • De kerk van Bakel werd geplaatst door de mannelijke bevolking. Zij duwden met man en macht tegen de kerkmuur. Hun jassen dienden als scheidslijn. Toen ze hadden geduwd waren de jassen verdwenen. De…

sage uit 2006
 • De Paus vroeg aan een boer waar hij vandaan kwam. Nadat de boer had uitgelegd dat het is waar de man met de meid en de knecht met de vrouw slaapt antwoorde de Paus: "Maledicta Bakelorum" (slecht…

lied uit 2006
 • In Bakel was een ezelsei gevonden. Vrouwen bieden zich aan om te broeden. Eentje, Anne Marie de Groot geheten, heeft zes weken zitten broeden.

exempel uit 1401
 • Een geestelijke broeder is stervende en wordt bijgestaan door een andere geestelijke broeder. De stervende legt zijn hand op het hart, omdat hij zolang hij leefde de passie van de heer in zich droeg…

exempel uit 1401
 • Geduld draagt alle bekoringen en zwaarheid. Twee broeders, een geleerde en ongeleerde, gaan in een orde. De geleerde was ongeduldig en wilde vertrekken uit de orde. De ongeleerde had wel geduld. Hij…

exempel uit 1401
 • Een geestelijke vader zat aan een tafel waar veel broeders aten van allerhande spijzen. De ene helft at alleen honing, de andere brood en de derde groep vastte. Degene die honing aten waren dankbaar.…

exempel uit 1401
 • Een broeder durfde nooit vroeg op te staan. Hij zweette dan altijd van angst. Toen hij 's nachts toch een keer opstond terwijl de andere sliepen, hoorde hij vanonder zijn bed iemand roepen: "sta niet…

exempel uit 1401
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en Maria Magdalena van een berg komen. Zij wisten het zweet van de broeders hun gezicht…

exempel uit 1401
 • Een geestelijk vader bezoekt twee vrome broeders en bidt met hen. Tegen het middageten vertrekt de geestelijke en de broeders zien hem geslachtsgemeenschap hebben. Ze zeggen er niets van, maar gaan…

exempel uit 1401
 • Een heilige man zag tijdens een gebed het hemelrijk opengaan. Er kwamen twee draken die een net spanden en zo iedereen die naar binnen wilden gaan tegenhielden. De heilige man moest huilen toen hij…

exempel uit 1401
 • Een heilige maagd ging in een klooster, zodat ze haar maagdelijkheid kon bewaren. De andere nonnen denken dat ze bezeten was door de duivel. Zij moest al het onreine werk doen in het klooster en de…

exempel uit 1970
 • Een kluizenaar hield zich voor als heilige en de mensen geloofden dat ook. Toen hij op sterven lag kwamen de mensen met kaarsen om hem te eren. Toen kwam daar ook een andere heilige man en die zag een…

exempel uit 1970
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader had het kind wel lief, maar niet de ziel van het kind. Op dat moment begint het…

exempel uit 1970
 • De duivel werd gevraagd of hij het aangezicht van God mooi vond. Hij zei dat hij hem amper heeft gezien en of hij hem nog eens mag aanschouwen. Hij heeft daar alle pijn van de wereld voor over. Zoals…

exempel uit 1970
 • Een heidense landsheer kreeg hoge koorts waarbij hij, als gevolg van de hitte, waanbeelden kreeg. Op een nacht liep hij naakt door het bos, waar hij vervolgens drie dagen verbleef. In de verte zag hij…

exempel uit 1970
 • Een priester, die geen goed leven leidde, reed op een weg en toen klonk er uit een wolk boven hem een stem. Hij wist niet van wie de stem was en waar die vandaan kwam, maar het was een mooie stem. Op…

exempel uit 1970
 • Een monnik heeft een wereldse zus, die er verdriet van heeft dat haar broer in het klooster zit en haar nooit kan helpen. Op een dag gaat zij huilend naar het klooster, en de monnik wordt door haar…

exempel uit 1970
 • Er was een monnik die aan iedereen gehoorzaamde. Toen hij overleed werd hij in het klooster begraven. Het graf verrichte wonderen, zodat de zieken weer beter werden. Hierdoor gingen er veel mensen…

exempel uit 1970
 • Een clericus schreef boeken voor een klooster. Hij maakte geen deel uit van de orde, maar werkte er wel voor. Hij deed voor de eer van god. Toen deze clerk stierf werd hij begraven in het klooster.…