Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

2118 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • Een rooms-katholiek en een protestant praten over de verschillen tussen hun religies. De protestant vraagt zich af hoe het kan dat rooms-katholieken vier vaders hebben. De rooms-katholiek ontkent dat…

mop uit 1651
 • Tijdens een bruiloft worden vergelijkingen gemaakt tussen vruchten uit Nederland en die uit India, die uitloopt op een dubbelzinnigheid.

mop uit 1651
 • Een eenvoudig man meent dat het laatste oordeel volgens de kalender nieuwe stijl tien dagen eerder zal aanbreken: de hel zal zo vol raken met nieuwestijlers, dat er tien dagen later voor de…

mop uit 1651
 • Twee dieven zijn veroordeeld: de eerste tot de strop, de tweede tot een geseling. Wanneer de geseling is uitgevoerd, vraagt deze dief aan de ander wat hij de moeder van de ander zal vertellen. De dief…

mop uit 1651
 • Een zoon laat zijn vader twee eieren zien, neemt er een, en vraagt daarna zijn vader te kiezen. De vader vraagt wat er nog te kiezen valt. De zoon: of je hem neemt of niet.

mop uit 1651
 • Een man, op bezoek bij een vriend, vraagt zijn gastheer naar zijn 8 kinderen. De gastheer zegt ze allemaal zonder mannelijk geslachtsdeel te hebben gemaakt, en dat klopte: het waren allemaal dochters.

mop uit 1651
 • Jacob zei arme Dick dat hij maar eens moest sparen. Dick antwoordde met het spreekwoord: Wie wat bewaart, die heeft wat. En zelf had hij niets, dus kon hij ook niet sparen.

mop uit 1651
 • Alexander slaapt als een blok vlak voor de slag tegen Darius. Zijn verklaring: Darius heeft al zijn troepen samengetrokken, dus het wordt eenvoudig om de rest van zijn land te veroveren.

mop uit 1651
 • Freule Thrace van Brederode had op haar signet een Cupido figuur laten snijden. Het beeldde de trouw uit en eromheen stond: 'Si la fois manque l'amour perira.'

mop uit 1651
 • Joris was een zuiplap. Op een keer had hij zich klem gezopen en ging over drie stoelen heen liggen slapen. Juffrouw van Wringier ergerde zich hier verschrikkelijk aan. Een ander maakt haar duidelijk…

mop uit 1651
 • Antipater zou vanwege zijn status purperen kleding kunnen dragen, maar hij bleef zich in simpel zwart hullen. Alexander vond dat Antipater weliswaar zwart droeg van buiten, maar dat hij van binnen…

mop uit 1651
 • Op de bruiloft van Leentje kwam er een aantal jonge meisjes die de bruid niet kende. De bruidegom vertelde dat hij hen nog van vroeger kende. Leentje zei toen, dat hij dat eerder had moeten zeggen.…

mop uit 1651
 • Tijdens een discussie over religie sprak men over de erfzonde. Volgens Borrit Janssen Smith hadden de mensen wel beter de sleutel op de kist gelegd als ze toen al wisten wat ze van Adam zouden erven.

mop uit 1651
 • In 1665 zou Maurits van Nassau legeroefeningen doen aan het strand. Dat kon echter niet doorgaan, omdat de Gecommitteerde Raden en de Raad van Staten het oneens waren over de betaling van het kruit.…

mop uit 1651
 • Een heer had problemen met de kardinaal. Daarom kreeg een andere man de opdracht van de koning dat deze heer binnen 24 uur Parijs moest verlaten, en binnen 14 dagen het koninkrijk. De man brengt het…

mop uit 1651
 • Een Mennist en een Engelsman bekogelden elkaar op zee met brandhout. De Mennist mocht volgens zijn religie eigenlijk niet vechten. Hij verklaarde dat hij zich ook niet mocht verrijken met andermans…

mop uit 1651
 • Een roddelaar trapte op een bruiloft expres op de rok van een weduwe, waardoor die scheurde. Dit liep uit in een discussie.

mop uit 1651
 • In India was een veldheer op weg naar Paliacatte. Een paar dagen voordat hij aan zou komen liet hij al de sleutels van het fort opeisen. Het antwoord was, dat hij daarvoor niet zoveel moeite hoefde te…

mop uit 1651
 • Een schoonvader en schoonzoon waren samen op reis. 's Nachts moesten ze door gebrek aan bedden samen slapen. De schoonzoon sprong toen bovenop de schoonvader en begon enthousiast aan hem te zitten. De…

mop uit 1651
 • Gerrit en zijn vrouw hadden ruzie. Hij dreigde haar met een zwangerschap [='een dragt'] als ze nog een keer zou kijven. Zijn vrouw zei toen dat eendracht goed was. Gerrit werd zo kwaad dat hij meteen…

mop uit 1651
 • Stratonicus zag dat in Miletum alle graven de opschriften van vreemdelingen hadden. Stratonicus wilde toen graag weer vertrekken: de dood vergenoegde zich daar met vreemden, en liet de burgers met…

mop uit 1651
 • Edward II werd door zijn beul geschoren met koud rivierwater. Edward huilde en vroeg of hij niet van dat koude water verlost kon worden nu hij zelf in overvloed voor warm water kon zorgen.

mop uit 1651
 • Geertruijdt liet toen ze met haar man in bed lag een harde onwelriekende wind. Daarop plaste haar man over haar heen. Geertruydt vroeg waarom hij dat deed. De man verklaarde dat er na zo'n harde wind…

mop uit 1651
 • Een man had zich twee keer bankroet gespeeld. Hij ging daarna de hele tijd naar de kerk en zuchtte luid. Volgens Jan Schrijver zuchtte hij niet uit berouw voor zijn zonden, maar omdat hij bad om…

mop uit 1651
 • Een losbandige man kwam een paar keer aan te tafel van gouverneur-generaal Joan Maetsuijcker zitten. De derde keer vroeg Maetsuijcker wie hem eigenlijk had uitgenodigd. De lichtmis antwoordde dat hij…