Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

114 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit
 • Een man smokkelt LSD een gevangenis binnen door de bladzijden van een bijbel ermee te doordrenken.


mop uit 2001
 • Stotteraar weet in korte tijd veel bijbels te verkopen door te vragen of ze een bijbel willen kopen of dat hij die moet voorlezen.

mop uit 1968
 • Een dominee had de gewoonte om altijd met zijn vuist op het katheder te slaan. Op een keer zaagden ze de voet van de katheder gedeeltelijk door. Die zondag erop, toen de dominee weer met zijn vuist op…

broodjeaapverhaal uit 1994
 • Een man gaat op zee vissen en wordt zeeziek. Als hij overgeeft, verliest hij zijn bovengebit. Enige tijd later vangt een andere man een grote vis. In de maag van de vis zit een bovengebit. Het gebit…
vis met gebit.jpg

sprookje uit 1911
 • Boer gaat in op het voorstel van een heer die plotseling achter hem staat, om in ruil voor het beste in zijn huis zijn schuur en hooiberg te vernieuwen. Zijn vrouw wijst hem er op dat het wel eens om…

sprookje uit 1922
 • Boer neemt aanbod van onbekende heer aan om in ruil voor zijn kostbaarste bezit een nieuwe boerderij te bouwen. Daar zijn vrouw meent dat de heer de duivel is die het om zijn ziel gaat, raadpleegt hij…

sprookje uit 1701
 • Beschrijving van het Luilekkerland. Men komt er door zich door een berg van boekwijtbrij heen te eten. De huizen zijn er opgetrokken uit lekkernijen. Overal is voedsel en drank in overvloed. Het…
137.jpg

legende uit 1996
 • Vlak voor de kersttijd zien bezoekers van de Geboortekerk in Bethlehem dat een icoon van Jezus huilt en met de ogen knippert. Gelovigen interpreteren de boodschap: de mensen moeten zich tot God en het…
144.jpg

personal narrative uit 1996
 • Over het maaien met de zeis, het haarspit en het haren (scherpen) van de zeis.

mop uit 2001
 • Osama bin Laden gaat na zijn dood naar de hel en mag uit drie straffen kiezen: hij wil geen grafstenen hakken of bijbels overschrijven. Rest hem fellatio met Bill Clinton.

sage uit 1999
 • Als begeleider van een vakantiekamp voor jongeren is de verteller verhalen gaan vertellen zonder het boek erbij te gebruiken. Hij vertelde een verhaal van Edgar Allan Poe over een stervende die onder…

raadsel uit 1995
 • Wie is de beste discuswerper aller tijden? Mozes. In de Bijbel staat: Mozes wierp een blik over de woestijn.

raadsel uit 1995
 • Wat is de achternaam van Mozes? Antwoord: Vandeberg. In de Bijbel staat: Daar kwam Moses vandeberg.

Trefwoorden: achternaam, berg, naamgeving


sage uit 1899
 • Een bakker belooft zijn vrouw op haar sterfbed dat hij de kinderen door de buurvrouw zal laten verzorgen. Als zijn echtgenote is overleden, komt de bakker zijn belofte niet na. Dan begint het elke…

legende uit 2000
 • In de kerk werden wel parabels uit de bijbel verteld. Op school kwamen de paters met Kerst en Pasen vertellen over de geboorte en de verrijzenis. Met geschiedenis hoorde je over de moord op de…

sage uit 1967
 • Een paar mensen wilden graag een volle fles drank hebben. Ze namen een sleutel met een kruis eraan en legden die op een bepaald woord in de bijbel. Toen begon de sleutel te draaien. Een van hen zette…

mop uit 2003
 • In een talkshow geven een dominee, een dokter en een professor hun visie op overspel. De dominee en de dokter wijzen het af. De professor veinst alsof hij eraan doet, en gaat in plaats daarvan werken.

personal narrative uit 2003
 • Een boer ziet een jongen op zijn land een graancirkel bezoeken en stuurt hem weg. De jongen is Robbert van den Broeke, die via paranormale gaven de komst van een graancirkel voorvoelt en ze vervolgens…
1039.jpg
1040.jpg

raadsel uit 2007
 • Wie in de Bijbel was de eerste milieuvervuiler?

raadsel uit 2007
 • Wie in de Bijbel reed voor het eerst auto?

mop uit 1651
 • Een man had in een ander dorp een orgel gehoord en stelde voor aan de schout om ook in hun dorp een orgel te nemen. Volgens de schout was dat echter tegen de Schrift, omdat daarin stond: "Ihr braucht…

mop uit 1651
 • Iemand bewees aan Claes aan de hand van de bijbel dat teveel drinken slecht voor hem was. Kort daarna zondigde Claes op een andere manier. De man vroeg, of hij het dan nooit zou leren en wilde de…

sage uit 2005
 • Orthodoxe christenen menen dat de tsunami in Azië het begin van het Einde der Tijden inluidt: Christus zal spoedig wederkeren op aarde en aan de uitverkorenen het aardse paradijs schenken, terwijl de…

mop uit 1651
 • Een onaanzienlijke, maar geleerde man wordt als predikant aangesteld in een dorp. De schout onderwerpt hem aan een test en stelt hem een aantal vragen, onder andere: 'Wanneer heeft de ezel gesproken?'…