Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

83 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

mop uit 1966
 • Japik Ingberts wordt thuis door de politie ingerekend voor een misdaad. Japik vraagt of hij nog even roerom mag eten. Als hij er stroop in wil, moet hij het van zijn vrouw zelf uit de voorraadkamer…

mop uit 1966
 • Japik Ingberts breekt in een herberg in door zich door de schoorsteen te laten zakken. In de schoorsteen hangen vele zijden spek. Japik valt met een stuk spek naar beneden en het lawaai wekt de…

mop uit 1966
 • Een schipper zet de door de politie achtervolgde Japik Ingberts over een kanaal als deze hem een nieuw schip belooft. Japik laat voor hem een nieuw schip bouwen, maar berooft de schuitmaker weer nadat…

sage uit 1965
 • Japik Ingberts is wel gezien in Oudkerk in het bos en ook wel in Rinsumageest. Hij was een gladjanus en een deugniet .

Trefwoorden: deugniet, dief, rover


sage uit 1966
 • In het kroegje van de grootmoeder van de verteller komt op een avond Japik Ingberts langs. Die wordt altijd door de politie gezocht. Diezelfde avond breekt hij ergens anders in.

sage uit 1966
 • Een dominee is in een rijtuig op weg naar Hempens om te preken. Onderweg neemt hij een lifter mee die zegt naar de kerk in Hempens te moeten omdat daar zo'n goede dominee komt preken. Vlakbij…

sage uit 1966
 • De tante van de verteller gaat met de veerboot van De Ham naar Leeuwarden om inkopen doen. Onderweg springt er een man achter een boom vandaan die vraagt of ze een bepaalde koopman heeft gezien. Ze…

Trefwoorden: inkopen, veerboot


sage uit 1966
 • Een rover steelt paarden uit de omgeving van Stadskanaal en gaat ermee in de richting van Groningen. Onderweg wisselt hij steeds van paard. Hij haalt dan een paard uit de wei en zet er het vorige voor…

sage uit 1966
 • De rover Japik Ingberts kon het ruiken als de politie in de buurt was. Dan hield hij zich schuil. Als hij uit roven ging, wisselde hij onderweg altijd van paard.

sage uit 1966
 • Japik Ingberts had een dood kinderhandje. Daar had hij een lampje in branden. Met dat kinderhandje lichtte hij op alle plekken waar hij inbrak.

sage uit 1966
 • Een man droeg een zak met zilvergeld, toen hij Japik Ingberts tegenkwam. Japik bood aan dat hij de zak wel even wilde dragen. Dat wilde de man wel, en hij zei erbij: "Als je Japik Ingberts was…

sage uit 1966
 • Toen een man Japik Ingberts niet mee wilde laten rijden op zijn sjees, ging Japik voor het paard in de weg lopen. Toen mocht het wel.

Trefwoorden: kar, paard, rijden, sjees, vragen, wagen, weg, weigeren


sage uit 1966
 • De politie was op zoek naar Japik Ingberts, toen hij vroeg of hij met ze mee mocht rijden. Bij een vaart aangekomen, ging hij eruit om te plassen. Hij sprong over de vaart en zei: "Nu kan ik de heren…

sage uit 1968
 • In een bepaald huis zou de beruchte Japik Ingberts gewoond hebben.

Trefwoorden: berucht, huis, wonen


sage uit 1968
 • Japik Ingberts heeft met een maat twee grote stukken spek gestolen. Als ze op weg naar huis zijn - ze dragen beiden een stuk spek - maant Japik zijn kameraad het stuk spek ogenblikkelijk te laten…

sage uit 1968
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het…

sage uit 1968
 • Japik Ingberts sprong zomaar over een grote vaart.

Trefwoorden: springen, tovenaar, toverij, vaart, water


sage uit 1967
 • Op een keer was Japik Ingberts bij mensen op bezoek. Hij zei wel even de blinden dicht te doen, maar dit was om te verbergen dat hij het koperen oorijzer had gepikt. De man had het door en…

sage uit 1967
 • Japik Ingberts zat eens bij een boer op het rad van de wagen en maakte een praatje met de vrouw. Deze vroeg of hij Japik Ingberts ook kende, want ze was wat bang van hem. Hij zei dat deze al op het…

Trefwoorden: angst, bang, boer, boerin, kar, lift, meerijden, rad, vrouw, wagen


sage uit 1967
 • Japik Ingberts was vreselijk vlug. Als ze hem achterna zaten, dan reed hij op een paard alsmaar in de rondte. Ze konden hem nooit te pakken krijgen.

sage uit 1967
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten…

sage uit 1962
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was. Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen…

sage uit 1966
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1966
 • Japik Ingberts reed eens mee met een paar rechercheurs in een oude koets. Japik was verkleed in habijt. Toen hij vernam dat de rechercheurs op zoek waren naar hem, zei hij dat hij er graag even uit zo…