Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Verzamelaar
Word count group

119 resultaten voor ""

personal narrative uit 2011
 • Priesters waren in Afrikaanse dorpen om mensen te bekeren. Een lokale heks probeerde hen te vervloeken, maar voor de eerste keer slaagde zij hier niet in. Zij en andere heksen lieten zich vervolgens…

legende uit 1425
 • Pastoor die verbaasd is dat Liedewij haar lijden geduldig draagt, stelt haar op de proef met een ongewijde hostie die ze uitspuugt. Een tijd later ziet ze een kruis waaraan een kind met vijf wonden…
_lie002lied01ill14.gif

legende uit 1425
 • Hoe Liedewij het geduld ontwikkelt om met haar ziekte om te gaan.
_lie002lied01ill12.gif

uit 1826
 • Gijs Baardwijk leeft aanvankelijk onbekeerd en in zonde. Rond zijn 24ste wordt hij overvallen door hevige koortsen, en krijgt hij een sterke drang om bekeerd te worden. God overtuigt Baardwijk van…

mop uit 1410
 • Een vrouw doet alsof zij ziek is, en stuurt haar sullige man om speciaal water (player water) te gaan halen in een ver land. Zij gebruikt zijn afwezigheid om overspel te plegen met een geestelijke.…
klucht-pieterbalten.jpg
Pieter_Balten_001_detail_01.jpg

personal narrative uit 1976
 • Mevrouw heeft erg last van kiespijn, maar ze durft niet naar de tandarts. Haar moeder laat Kreuze komen. Hij vraagt haar of zij in Jezus Christus geloofd. Het enige wat zij dan moet zeggen is ‘amen’.…
VODA_010_12.mp3

exempel uit 2009
 • Een dakloze klopt herhaaldelijk aan bij een kerk en vraagt of hij zich daar mag opwarmen. De koster zegt dat hij niet welkom is. Een vreemdeling zegt tegen de dakloze dat hij ook al jaren tevergeefs…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • Het verhaal van de liftende engel kwam in 1983 ook al in Duitsland voor. De heer Moolenburgh denkt dat de nieuwe opleving van het verhaal in Nederland te maken heeft met de Golfoorlog. Volgens hem…

legende uit 2011
 • Het gezicht van Jezus dat was verschenen op een witte muur in de Hoogstraat te Schiedam blijkt te zijn aangebracht door een kunstenaar.


sage uit 1978
 • Een man die spottend spreekt over een kruisbeeld verandert in een zwarte hond. Een dienaar van de paus in Rome zegt de verlossende spreuk, waarop de man weer de menselijke gestalte krijgt.


sage uit 1934
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Op voorspraak van…


sage uit 1897
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn

sage uit 1592
 • Doctor Faustus vraagt zijn geest naar de regering, raad, geweld, aantasting, verzoekingen en tirannieën door duivels. Mephostophiles raadt hem de vraag af, omdat het antwoord Faustus alleen maar…

sage uit 2010
 • Het bloedwonder van Boxtel: een priester morst witte geconsacreerde wijn op een altaarkleed, en het wordt rood als het bloed van Christus. Het kleed blijft bewaard. Later worden er bloedprocessies mee…

broodjeaapverhaal uit 2010
 • Commentaren op veronderstellingen van een christelijk voorganger over de oorzaken van de aardbeving op Haïti en de rampen in de Verenigde Staten.

mop uit 1651
 • Een katholiek, die uit een zeker dorp verdreven is, berispt de dominee van het dorp dat hij katholieken altijd uitscheldt voor grijpende wolven, en hij vraagt hem wat de gereformeerden dan wel niet…

mop uit 1651
 • Paus Urbanus VIII komt door toedoen van Spanje in zijn functie, maar heeft ook goede contacten met Frankrijk. Naar aanleiding daarvan maakt men het volgende raadseltje: 'Is paus Urbanus niet…

broodjeaapverhaal uit 2008
 • Bij het van de voorganger van de satanskerk bevrijden van demonen zijn er nagelkrassen te horen en te zien langs de muren in het huis.

broodjeaapverhaal uit 2008
 • Gelovige man ziet net als ongelovigen muren van een huis bewegen. Na bidden of de demonen weg mogen gaan gebeurt dat en wordt het weer rustig.

sage uit 2008
 • Een vrouw voelt dat haar been aangroeit tijdens een bezoek aan evangelist Jan Zijlstra.

sage uit 2008
 • Mensen menen genezen te zijn tijdens een gebedsgenezingsdienst van Jan Zijlstra van diverse kwalen, waaronder kanker. Ook mensen die eerder zijn genezen vertellen over hun genezing in de kerkdienst.…

broodjeaapverhaal uit 2008
 • Christelijke kettingbrief die waarschuwt dat God actief kan ingrijpen en kan zorgen voor een voortijdige dood. Boodschap: spot niet met God. Er worden voorbeelden gegeven van mensen die met Jezus of…