Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

130 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • Het eerste vers uit het Johannesevangelie, heeft vaak toverkracht toegekend gekregen. Om na te gaan of iemand die je ervan verdenkt een heks te zijn, ook daadwerkelijk schuldig is, kan je een test…

sage uit 1976
 • Verjagen van mollen door op de vier hoeken van het land paters het begin van het evangelie van Johannes te laten lezen.
VODA_012_08.mp3

sage uit 1978
 • Heidense ridder vraagt een pastoor tot God te bidden om zijn ontvoerde geliefde terug te krijgen. Na haar terugkeer wil hij zijn belofte om zich te bekeren niet houden. Met het kruisbeeld in de hand…

sage uit 1951
 • Bouwmeester kan door verliefdheid geen ontwerp maken voor een nieuwe kerk. Het meisje dat naar het spinwijf die mensen in nood helpt, gaat, ziet onderweg in de maneschijn en door de nevel heen een…

mop uit 1651
 • De broer van boekdrukker Naeranus heeft Episcopius geschilderd. Iemand merkt op dat hij beter een gek had kunnen schilderen in plaats van deze wijze man, waarop Naeranus zegt: 'Dat wil hij wel doen,…

legende uit 1919
 • Na het op aanraden van een heilige kluizenaar plaatsen van drie beeldjes, van Maria, Jezus en Johannes, verstoort de wilde jager Ruprecht nooit meer de jacht.

sage uit 1962
 • Voorspelling dat eens vrouwen mannenkleding zullen dragen en mannen vrouwenkleren is het al bijna uitgekomen.

exempel uit 1463
 • In de stad was een klooster gemaakt waarin een orde zusters leefde. Een jongeling Johannes geheten zou de orde leiden, maar toen hij de orde zag wilde hij de orde niet meer leiden. Hij verzocht Sinte…

sage uit 1925
 • De profetie van Johannes Leliendaal: Er zal een molen gebouwd worden tussen Heijen en Afferden. Als die geruime tijd draait met slechts twee wieken, zullen er grote drommen soldaten komen in Afferden.…


sage uit 1925
 • Een graaf liet op aanraden van een kluizenaar drie beeldjes oprichten bij de brug van de Geul, van Maria, Jezus en Johannes. Zo kon de heidense Wilde Jager met zijn spokige paard de graaf niet meer…

exempel uit 1970
 • Drie goede maagden kwamen in een kerk. Een goede geestelijke zag dat Jezus Christus van Maria haar schoot kwam en de eerste maagd omhelsde en kuste. Vervolgens ging hij naar de tweede, daar glimlachte…

mop uit 1651
 • Een predikant wilde zijn gemeente vermanen en waarschuwen voor het gevaar om door de duivel gehaald te worden. Daarom vertelde hij een verhaal over verschillende heren, die opgeroepen werden door Sint…

legende uit 1925
 • De Heilige Johannes krijgt bezoek van een pelgrim die hem vertelt dat Johannes door God is verkozen om bisschop van Maastricht te worden. Johannes gelooft de voorspelling van de pelgrim niet. Hij stak…

legende uit 1925
 • Als de heilige Johannes op een dag bij Namen zit te bidden wordt hij gestoord door een grote groep kwakende kikkers. De heilige ontsteekt in toorn en bezweert dat de kikkers voor eeuwig van die plaats…

sage uit 1970
 • Eigenaar van kasteel Schaloen plaatst Calvariegroep (Johannes en Maria in een kapelletje, met een kruisbeeld in het midden) om de boze geest Ruprecht te verjagen.
schinopg3.jpg
schinopg4.jpg
schinopg5.jpg
schinopg6.jpg

mop uit 1554
 • Er was eens een koning die tot zijn rentmeester zei: Koop mij een paar pantoffels! De rentmeester deed dat. Toen hij met de pantoffels terugkwam, vroeg de koning: Wat kostten die pantoffels? Vier…

mop uit 1651
 • Een dokter viel van de trap, en de anderen vroegen hem in het Latijn wat hij deed. Antwoord: Het moet bekeken worden vanaf een lager standpunt.

Trefwoorden: bekijken, dokter, laag, lager, trap, vallen, zien


mop uit 1651
 • Een vrouw, die vreemdging met een paap, daagde haar man voor de rechter, omdat hij niet had 'wat hij behoorde te hebben.' Hij moest zijn boeltje laten zien in de rechtbank, maar vroeg of hij dat ook…

sage uit 1974
 • De verteller is als kind doodsbang voor tovenaar Stammerige Harm met de lamme hand. Als Harm nadert, spoedt hij zich met zijn zusje weg omdat hij bang is dat Harm zijn zusje zal betoveren. Harm…


sage uit 1974
 • Man zag eens op een avond een vage gestalte die hij voor een bekende aanzag, toen hij dichterbij wou komen was het weg. Twee weken later stierf de vrouw van diezelfde bekende.

sage uit 1974
 • Tovenaar kan wind laten draaien

Trefwoorden: draaien, tovenaar, toveren, wind


mop uit 1970
 • Een man kon goed buikspreken. Toen één van zijn collega's zei dat hij zin in een haring had, deed de buikspreker de haringventer na. Iedereen ging naar buiten, maar er was niemand. Toen ze net weer…

sage uit 1970
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.

Trefwoorden: bang, doen, erf, hond, man, niets