Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

 • Plaats van Handelen: Eersel (Noord-Brabant) (verwijderen)

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

25 resultaten voor ""

sage uit 1973
 • Op en morgen komt er een pelgrim bij een kasteel en vraagt om een aalmoes. De kasteelheer wijst hem echter weg en er komt een vloek over het kasteel. Bij klokslag twaalf zakt het kasteel in de grond…
VODA_008_06.mp3

sage uit 1973
 • Tijdens de Belgische revolutie waren er langs de zuidgrens van Brabant verschillende posten gesitueerd. Een kapitein ging 's nachts onverwacht de wachthuisjes langs om te kijken of de soldaten op hun…
VODA_008_07.mp3

sage uit 1978
 • Een man die op een avond op het kerkhof een kattenkring verstoort door een steen naar de katten te gooien, weet zich de katten van het lijf te houden door een kruisteken te maken.

sage uit 1883
 • Man die grenspaal verzet wordt na zijn dood door God gestraft. Op de plaats van de grenspaal spookt hij 's nachts rond met de paal op zijn schouders, vragend waar hij de paal moet laten. Op een nacht…

sage uit 1892
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en vragend waar hij de paal moet laten. Een dronken passant roept hem toe dat hij de…

sage uit 1892
 • Na zijn dood loopt de man die een grenspaal heeft verzet elke nacht met de paal op zijn schouder rond onder het roepen waar de paal moet staan. De geest verdwijnt als een dronken man hem zegt de paal…

sage uit 1892
 • Onderweg worden een man en zijn paard behekst, waardoor het paard niet verder kan, en talloze katten op de rug en de haam van het paard zitten. Nadat de man de katten heeft weg geslagen en heeft…

sage uit 1892
 • 's Nachts ontmoet voerman een troep heksen in de gedaante van katten. Ze verdwijnen als hij met zijn zweep naar hen slaat.

sage uit 1970
 • ‘s Avonds omringen katten kruiwagens.

Trefwoorden: avond, gaan, kat, kruiwagen, omringen


sage uit 1892
 • De gezondheid van een meisje lijdt onder de ontmoetingen met een geest. Gevraagd naar de reden van de verschijning van de schim, antwoordt deze dat hij haar vader is en pas in de hemel kan komen als…

sage uit 1892
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden. De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim…

sage uit 1892
 • Een overleden pastoor verschijnt aan een vrouw, verzoekt haar een goed werk voor hem te verrichten zodat hij zalig en zij gelukkig wordt, en verdwijnt weer.

sage uit 1893
 • Kruiswegen zijn plaatsen waar in het donker heksen bijeen komen. Een man die daar niet aan gelooft gaat in de Kerstnacht op een kruispunt staan zonder inderdaad iets te merken, maar op weg naar huis…

sage uit 1893
 • De vlugheid van een man wordt toegeschreven aan het vermogen van zijn vrouw om hem lichter te kunnen maken.

sage uit 1978
 • In Eersel legde men, bij het zien van het spookpaard, een stenen kruis van het kerkhof onder de stoep zodat men geen last meer had van dit verschijnsel.

sage uit 1978
 • Gestorven vader verschijnt als spook, en vraagt alsnog de missen te lezen die beloofd zijn. Zolang de missen niet zijn gelezen blijft de hemel voor hem gesloten.

sage uit 1978
 • Zoon ontmoet de geest van zijn vader die hem opdraagt de bedevaart die hij bij leven had beloofd te doen, alsnog te maken.

sage uit 1978
 • Een meisje ontmoet de geest van haar moeder die haar vraagt de na haar sterven beloofde mis alsnog te laten lezen. Het meisje belooft dit, waarop haar moeder haar de hand drukt. De handafdruk blijft…

sage uit 1978
 • Een hardvochtige kasteelheer moet voor straf na zijn dood rond blijven spoken op zijn kasteel.

sage uit 1978
 • Man die niet in spoken gelooft gaat naar een spookkasteel om te kijken wat er waar is van de verhalen. Daar bakt hij pannenkoeken bij de open haard en bij iedere gare pannenkoeken valt er een stuk…

sage uit 1968
 • Een kasteelheer stuurt een pelgrim weg die om een aalmoes komt vragen. Zijn dochter pleit voor de pelgrim, maar de heer wil nergens van weten. De pelgrim vervloekt de kasteelheer en het kasteel…

sage uit 1978
 • Een boer haalt zich de woede van de kabouters op de hals als hij een bordje erwtensoep dat voor hem was bestemd omtrapt. De kabouters zorgen voor straf dat zijn paard alle vier de poten breekt.

sage uit 1933
 • Voorbeelden van personen die een kattendans hebben gezien.

sage uit 1933
 • Kabouter roept boer na dat hij moet vertellen dat Kyrië dood is. Als hij dat thuis vertelt vraagt een kabouter of Kyrië dood is.