Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

11 resultaten voor ""

mop uit 1995
 • deugd
 • Een Turk en een Belg komen bij Petrus aan de hemelpoort. Ze hebben allebei goed geleefd, maar twijfelen toch of ze naar binnen mogen. Petrus zegt dat ze alleen maar een woordje hoeven om te draaien.…

sage uit 1951
 • deugd
 • Een zuinige man verwijt zijn vrouw altijd haar spilzucht. Als hij een keer terugkomt van een reis, ziet hij onderweg rijksdaalders liggen. De man wordt bang, want hij beseft dat hij door de duivel in…

mop uit 1651
 • deugd
 • Antipater zou vanwege zijn status purperen kleding kunnen dragen, maar hij bleef zich in simpel zwart hullen. Alexander vond dat Antipater weliswaar zwart droeg van buiten, maar dat hij van binnen…

mop uit 2012
 • deugd
 • Een paus en een advocaat komen tegelijk aan bij de hemelpoort. De paus krijgt een slechtere behandeling dan de advocaat. Dit is namelijk de eerste advocaat die naar de hemel is gegaan in plaats van…

legende uit 1925
 • wijze van haar blindheid genezen. God schiep behagen in de deugd van zijn jongen dienaar Lambertus en wilde diens heiligheid
 • deugd
 • Sint Lambertus Servatius zou geboren zijn te Maastricht. Zijn moeder werd door een engel aangesteld. God was zeer tevreden over zijn jonge dienaar en wilde diens heiligheid door schitterende mirakelen…

mop uit 1651
 • deugd
 • Men spreekt over de slechte eigenschappen van mannen en vrouwen. De meesten vinden dat vrouwen het minst deugen, maar één iemand merkt op dat mannen vol fouten zitten terwijl vrouwen er maar twee…

mop uit 1651
 • deugd
 • Friquardin roemt de zuinigheid van zijn vrouw. Hij vertelt dat zij zelfs bij de grootste kou geen vuur wil aanleggen. In plaats daarvan warmt zij zich aan de damp van haar behoefte.

mop uit 1651
 • aangesproken en zei: 'Schilder er dan ook meteen de achtste deugd bij: geduld.'
 • deugd
 • Een schilder had voor de paus zowel de zeven hoofddeugden als de zeven hoofdzonden geschilderd. De schilder vond dat hij maar matig beloond werd en zei dat hij nog wel een achtste zonde wist:…

mop uit 1881
 • vergissing; maar ik kan u met de hand op mijn hart verklaren, dat ik in alle eer en deugd naast uw echtgenoote heb gerust
 • een, zijn vergissing 's morgens bemerkend, zegt tegen de ander gerust te zijn, want hij heeft in alle eer en deugd naast
 • deugd
 • Twee dominees slapen bij elkaar op de kamer en vergissen zich 's nachts in hun bed en liggen bij de verkeerde vrouw. De een, zijn vergissing 's morgens bemerkend, zegt tegen de ander gerust te zijn,…

mop uit 1789
 • De deugd op 't schoutoneel Eenige comedianten hadden een stuk beloofd, in welke de Deugd perzonelyk optreden zoude; de
 • ,” antwoorde dezen, “alzo dat maagdjen, dat de Deugd verbeelde moet, in de kraam gekoomen is.”
 • De deugd op 't schoutoneel
 • Een groep toneelspelers stelt het stuk waarin de Deugd een belangrijke rol als personage speelt maar steeds uit. De
 • reden: de Deugd moet bijna bevallen.
 • Deugd
 • deugd
 • Een groep toneelspelers stelt het stuk waarin de Deugd een belangrijke rol als personage speelt maar steeds uit. De reden: de Deugd moet bijna bevallen.

sprookje uit 1905
 • rust en vreugd: Rept u voort en loopt niet zacht, Want zij kennen eer noch deugd. Vraagt aan wijze lieden raad: Wolven
 • zijn er op uit om eer en deugd te schenden.
 • deugd
 • Waarschuwing aan meisjes om niet met vreemden te praten en te vertrouwen. Vreemden doen zich vriendelijk voor, maar zijn er op uit om eer en deugd te schenden.