Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

70 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • aan, ene Pablo. De vrouw besloot bij het kind te blijven terwijl haar man hulp ging halen en de politie ging waarschuwen
 • De kleine Pablo Een echtpaar uit Scandinavië reisde met de auto door Spanje. Bij een dorp reden ze plotseling een kind
 • Een echtpaar uit Scandinavië rijdt tijdens een autoreis door Spanje een kind aan. De vrouw blijft bij het kind terwijl
 • haar man hulp gaat halen. Tijdens zijn afwezigheid hangen de woedende dorpelingen zijn vrouw op.
 • kind
 • man
 • Een echtpaar uit Scandinavië rijdt tijdens een autoreis door Spanje een kind aan. De vrouw blijft bij het kind terwijl haar man hulp gaat halen. Tijdens zijn afwezigheid hangen de woedende…

Trefwoorden: auto, dorp, echtpaar, kind, man, ophangen, vrouw


broodjeaapverhaal uit 1970
 • stomme verbazing krijgt ze negen maanden later een kind, alhoewel ze nog maagd is. Ze schakelt een privé-detective in en deze
 • verbazing krijgt ze negen maanden later een kind, alhoewel ze nog maagd is. Ze schakelt een privé-detective in en deze ontdekt
 • kind
 • man
 • Een meisje moet in een vreemde stad zijn. Ze overnacht in een hotel, neemt een bad en gaat naar bed. Tot haar stomme verbazing krijgt ze negen maanden later een kind, alhoewel ze nog maagd is. Ze…

mop uit 1997
 • jullie weet wat een gentleman is?' Jantje zegt dan: `Dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten.'
 • Jantje gaat met zijn moeder de bus in. Omdat er geen zitplaats is moeten ze blijven staan. Dan zegt een man: `Mevrouw
 • school antwoordt Jantje op de vraag van de juf wat een gentleman is: `Dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten.'
 • Als in een volle bus een man opstaat voor Jantje en zijn moeder, zegt moeder dat ze hem een echte gentleman vindt. Op
 • kind
 • man
 • Als in een volle bus een man opstaat voor Jantje en zijn moeder, zegt moeder dat ze hem een echte gentleman vindt. Op school antwoordt Jantje op de vraag van de juf wat een gentleman is: `Dat is een…

sage uit 1950
 • Yn 'e foarige ieu roan in man fan Koaten nei Koatstertille. Doe seach er by de plaets njonken de tsjintwurdige tsjerke
 • . De man roan fierder.
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds
 • kleiner wordt. Hij ruikt een lichte geur en de vreemdeling verandert in een kind. Weer ruikt de reiziger een lucht en het kind
 • kind
 • man
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds kleiner wordt. Hij ruikt een lichte geur en de vreemdeling verandert in een kind.…

sage uit 1950
 • kind
 • man
 • Sjoerd Klazes Nicolai loopt via het zandpad naar Eastermar. Onderweg komt hij drie naakte kinderen tegen die een hele tijd met hem meelopen. Ze zeggen niets en zijn ook plotseling weer verdwenen.

sage uit 1966
 • oerhearrich. Op in kear wie 't slimmer as oars, wy wienen net mear yn 'e touwen to hâlden. Doe kom dêr samar ynienen in man ta de
 • Bij de verteller thuis waren ze als kinderen wel eens baldadig. Op een keer komt er plotseling een man de kamer in met
 • kind
 • man
 • Bij de verteller thuis waren ze als kinderen wel eens baldadig. Op een keer komt er plotseling een man de kamer in met een krom pijpje in zijn mond. Dan zijn ze ineens doodstil en benauwd dat ze de…

Trefwoorden: duivel, kind, krom, man, pijp


sage uit 1966
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen
 • hun kind.
 • kind
 • man
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen hun kind.

sage uit 1966
 • . En dat is neat gjin wûnder. Hwant as steane der fiif en twintich man tsjin jin oer mei in laden gewear en dy wolle jin
 • Sommige kinderen worden met de helm op geboren. Als ze de helm naar onderen trekken, krijgt het kind nooit wat te zien
 • kind
 • man
 • Sommige kinderen worden met de helm op geboren. Als ze de helm naar onderen trekken, krijgt het kind nooit wat te zien. Maar trekken ze hem naar boven, dan moeten ze alles zien. Het is geen wonder dat…

sage uit 1966
 • kind
 • man
 • Foppe Sint had een tovermuntstuk en er werd over hem gezegd dat hij zich aan de duivel verkocht had. Hij praatte niet netjes. Op een keer wilde hij gaan zitten, toen zijn dochtertje gauw de stoel…

sage uit 1968
 • Een man was eens op bunzingjacht, toen zijn hond niet over een hek durfde. Ze zagen een naakt kindje aan komen zweven
 • . Ze hing even stil voor het hek, en de man gaf haar doorgang. Toen zweefde ze verder en durfde de hond weer over het hek.
 • kind
 • man
 • Een man was eens op bunzingjacht, toen zijn hond niet over een hek durfde. Ze zagen een naakt kindje aan komen zweven. Ze hing even stil voor het hek, en de man gaf haar doorgang. Toen zweefde ze…

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • kind
 • man
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1968
 • Ouders kwamen eens met een ziek kind bij Frânse Hinke, de duivelbanner. Zij zei dat ze met een levend kind gekomen
 • waren, maar met een dood kind thuis zouden komen. En zo is het ook gebeurd.
 • kind
 • man
 • Ouders kwamen eens met een ziek kind bij Frânse Hinke, de duivelbanner. Zij zei dat ze met een levend kind gekomen waren, maar met een dood kind thuis zouden komen. En zo is het ook gebeurd.

sage uit 1968
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Ook de lijkstoet van zijn
 • eigen kind heeft hij vantevoren gezien.
 • kind
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Ook de lijkstoet van zijn eigen kind heeft hij vantevoren gezien.

sage uit 1968
 • kind
 • man
 • Een grootvader vertelde zijn zoon en schoondochter dat hun pasgeboren zoontje niet lang zou leven. Hij had dat vantevoren al gezien; hij was met de helm geboren.

sage uit 1968
 • Een man zag eens een begrafenis in zijn huis en hij was bang dat een van zijn jongste zonen zou sterven. Maar het was
 • kind
 • man
 • Een man zag eens een begrafenis in zijn huis en hij was bang dat een van zijn jongste zonen zou sterven. Maar het was zijn oudste zoon die stierf.

sage uit 1968
 • Een man had een ziek zoontje, dat betoverd was. Op een keer kwam er een zwarte kat op het erf. Hij schoot op het dier
 • kind
 • man
 • Een man had een ziek zoontje, dat betoverd was. Op een keer kwam er een zwarte kat op het erf. Hij schoot op het dier, en raakte het. De volgende dag was een oude heks uit de buurt kreupel.

sage uit 1967
 • Een vrouw zag wel eens begrafenisstoeten. Op een keer zag ze haar eigen man in het zwart door de kerk heen en weer
 • lopen. Een week later stierf het nichtje, en liep de man inderdaad zo door de kerk.
 • kind
 • man
 • Een vrouw zag wel eens begrafenisstoeten. Op een keer zag ze haar eigen man in het zwart door de kerk heen en weer lopen. Een week later stierf het nichtje, en liep de man inderdaad zo door de…

sage uit 1962
 • kind
 • man
 • Op een nacht waren twee mannen op bunzingjacht. Opeens hoorden ze de hond spookhuilen. Ze dachten dat een andere hond hun hond had aangevallen, maar dat was niet zo. Ze zagen een klein kindje in een…

sage uit 1966
 • pompte it sa bot bûten tsjin 'e muorre oan, dat ik fleach kjel oerein. Doe sei myn man: "Sjochst nou wol, dat it dinen net
 • kind
 • man
 • Een vrouw bidt vaak bij het kistje van haar overleden dochtertje. Toen ze de laatste avond voor de begrafenis de deksel nog eens van de kist haalde, was er opeens een hard gebonk buiten tegen de muur…

mop uit 1967
 • man later aan een stel geleerden verkocht.
 • kind
 • man
 • Een echtpaar - een bultenaar en een vrouw met een baard - zijn vaak het onderwerp van spottende liedjes: 'Anders met een bultje en Marijke met baard die zijn tezamen gepaard om kinderen te telen als…

sage uit 1967
 • De man van een zwangere vrouw zag eens mensen een kist zijn kamer binnendragen. Een paar dagen later stierf zijn vrouw
 • kind
 • man
 • De man van een zwangere vrouw zag eens mensen een kist zijn kamer binnendragen. Een paar dagen later stierf zijn vrouw tijdens de bevalling, net als het kindje. Toen zag hij precies hetzelfde als een…

sage uit 1967
 • wurk. Ik wie op 'e tún en de frou wie om boadskippen. Doe seach skoanmem dy âld man, dy't mei de helm geboaren wie, om 'e
 • Een man, die met de helm geboren was, stond even stil bij een kindje. Diezelfde avond is het kind overleden.
 • kind
 • man
 • Een man, die met de helm geboren was, stond even stil bij een kindje. Diezelfde avond is het kind overleden.

sage uit 1968
 • Een man bezoekt een spiegeltent om in de zwarte spiegel zijn toekomstige echtgenote te aanschouwen. Twee keer wordt er
 • een vrouw zichtbaar: de eerste vrouw met twaalf kinderen en ook de tweede vrouw omringd door kroost. De man is
 • kind
 • man
 • Een man bezoekt een spiegeltent om in de zwarte spiegel zijn toekomstige echtgenote te aanschouwen. Twee keer wordt er een vrouw zichtbaar: de eerste vrouw met twaalf kinderen en ook de tweede vrouw…

sage uit 1967
 • Een man zag af en toe een naakt, pasgeboren kindje over een weg en over een dijk gaan.
 • kind
 • man
 • Een man zag af en toe een naakt, pasgeboren kindje over een weg en over een dijk gaan.

sage uit 1967
 • Een echtpaar hoorden vantevoren het gejammer van hun kind in doodstrijd. Ze wisten daardoor dat ze het kind zouden
 • kind
 • man
 • Een echtpaar hoorden vantevoren het gejammer van hun kind in doodstrijd. Ze wisten daardoor dat ze het kind zouden verliezen.