Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

32 resultaten voor ""

sprookje uit 1975
 • The Wolf Descends into the Well in one Bucket and Rescues the Fox in the Other
 • Een vos valt in een put. De maan weerspiegelt in het water. De vos zegt tegen de wolf dat er een kaas in de put ligt
 • , en dat hij er de helft van heeft opgegeten. Hij biedt de wolf het andere stuk aan. De wolf gaat in de emmer zitten die
 • boek
 • wolf
 • Een vos valt in een put. De maan weerspiegelt in het water. De vos zegt tegen de wolf dat er een kaas in de put ligt, en dat hij er de helft van heeft opgegeten. Hij biedt de wolf het andere stuk aan.…

Trefwoorden: emmer, kaas, list, maan, put, vos, weerspiegeling, wolf


sage uit 1944
 • grote wolf ien 't gres. Peter wol van toe af aan de niet meer met Dorus op uut.
 • daarop ligt er een wolf in het gras. De man wil nooit meer met de ander werken.
 • boek
 • wolf
 • Twee mannen zijn grasstengels aan het snijden, als de ene man aan de andere vraagt of hij hem eens wil zien. Meteen daarop ligt er een wolf in het gras. De man wil nooit meer met de ander werken.

sage uit 1510
 • ¶ Het iiij. capittel. "Vernaem een vrou eene wolf haer volghende, soe soude si ter 625 stont haer
 • gordel late slepen ende segghen: `Wacht u wolf, dat u die moeder Gods niet en slae' ende terstont sal hi wech lopen als
 • Woensdag, vierde kapittel. Als een vrouw door een wolf gevolgd wordt dan moet zij haar riem over de grond laten slepen
 • . Vervolgens moet ze zeggen dat de wolf de moeder van God niet mag slaan en dan zal de wolf weglopen. Als je een wolf eerder ziet
 • boek
 • wolf
 • Woensdag, vierde kapittel. Als een vrouw door een wolf gevolgd wordt dan moet zij haar riem over de grond laten slepen. Vervolgens moet ze zeggen dat de wolf de moeder van God niet mag slaan en dan…

sage uit 1510
 • boek
 • wolf
 • Woensdag, negende kapittel. Als honden of wolven huilen is dat slecht nieuws. Paarden daarentegen moet men horen hinniken.

mop uit 1651
 • nadat hij een half uyr op dit monster gespeculeert hadde, seyde hij: 'Win et kein löuwe, bähr oder wolf ist, so scal et
 • monster. Men stelt vast dat het geen leeuw, beer of wolf is, maar een tortelduif.
 • boek
 • wolf
 • Domme boeren vinden een bokking op de weg die van een kar is gevallen. Ze hebben geen idee wat het is, en durven het niet oppakken. Een bereisde boerenjongen (hij is ooit naar de molen geweest en…

sage uit 1970
 • Te Nuenen op Wetten nabij het watermolentje staat een kapelleke waarin een schaap vluchtte dat door een wolf werd
 • achtervolgd. De wolf werd gevangen, doordien het schaap de kapel weer uitvluchtte toen de wolf er ook in geloopen was, en met den
 • Wolf und Schaf (Ziege). Das Schaf (Ziege) flieht durch die Kapelle und schliesst die Tür mit dem Pfahl, wodurch der
 • Wolf gefangen wird
 • Schaap vlucht bij achtervolging door wolf een kapel binnen. De wolf wordt gevangen doordat het schaap de kapel
 • ontvlucht nadat de wolf daar ook in is gegaan, en met de paal die aan het touw om haar hals zit de deur dicht trekt waarbij het
 • boek
 • wolf
 • Schaap vlucht bij achtervolging door wolf een kapel binnen. De wolf wordt gevangen doordat het schaap de kapel ontvlucht nadat de wolf daar ook in is gegaan, en met de paal die aan het touw om haar…

legende uit 1925
 • . Heel lang, honderden jaren geleden, werd daar ter plaatse een meisje bedreigd door een wolf. In haar doodsangst deed het de
 • gelofte ter eere van Maria een kapel te doen bouwen, indien Zij haar tegen het ondier wilde beschermen. De wolf was al gereed
 • Der Schuss aus der Luft. Ein Wolf, der eine Frau (Kind) angreift, erschossen.
 • Als een meisje wordt bedreigd door een wolf, vraagt ze in een gebed Maria om hulp. Als Maria haar helpt belooft ze een
 • kapelletje voor Maria neer te zetten. Als de wolf haar wil bespringen, klinkt er een schot en valt de wolf dood neer. Het meisje
 • boek
 • wolf
 • Als een meisje wordt bedreigd door een wolf, vraagt ze in een gebed Maria om hulp. Als Maria haar helpt belooft ze een kapelletje voor Maria neer te zetten. Als de wolf haar wil bespringen, klinkt er…

legende uit 1925
 • DE WOLF EN HET SCHAAP. Aan de genadenkapel onder de Linden te Thorn graasde een schaap, vastgelegd aan een paal
 • . Opeens kwam er een wolf. Het schaap ziet hem, rijt in zijn angst den paal uit den grond en vlucht daarmede in de kapel
 • De wolf en het schaap
 • Dit verhaal over de wolf en het schaap valt onder het hoofdstuk: van kerken, kapellen en wonderbeelden.
 • Wolf und Schaf (Ziege)
 • Aan de genadenkapel onder de Linden te Thorn graasde een schaap, vastgelegd aan een paal. Opeens kwam er een wolf. Het
 • schaap ziet hem, trekt in zijn angst de paal uit de grond en vlucht daarmee in de kapel, achtervolgd door de wolf. In zijn
 • boek
 • wolf
 • Aan de genadenkapel onder de Linden te Thorn graasde een schaap, vastgelegd aan een paal. Opeens kwam er een wolf. Het schaap ziet hem, trekt in zijn angst de paal uit de grond en vlucht daarmee in de…

sage uit 1925
 • Jager en weerwolf Een jager was in het Fazantenbos onder Ohé en Laak op jacht. Op eens kwam er een grote wolf op hem
 • Een jager verwondt een aanvallende wolf met een steek in de zij. De wolf vlucht, maar de man volgt zijn bloedend spoor
 • boek
 • wolf
 • Een jager verwondt een aanvallende wolf met een steek in de zij. De wolf vlucht, maar de man volgt zijn bloedend spoor. Hij komt bij een hutje waar een vrouw haar man verbindt die verwond is aan zijn…

sage uit 1973
 • wie krekt as wie it in wolf. En dat pleachbeest is mei him gongen, mar it is net op him kommen. Oars is it ek wol, hja
 • daar een op een wolf gelijkende plaaggeest tegen. Het is goed afgelopen, maar hij hoopte het nooit meer mee te maken.
 • boek
 • wolf
 • De oom van de verteller was een koopman. Hij rijdt haar van Drachten naar Leeuwarden. Hij neemt een kortere weg en komt daar een op een wolf gelijkende plaaggeest tegen. Het is goed afgelopen, maar…

Trefwoorden: oom, plaaggeest, wolf


sage uit 1933
 • evenals de man-wolf wordt hij verlost, door het verbranden van het voorwerp, waarin zijn toovermacht schuilt (duimstok
 • boek
 • wolf
 • De paardrijder staat tussen mare en weerwolf in.

sage uit 1933
 • De weerwolf (man-wolf) is een man, die door het aangorden van een weerwolfsriem of -huid, een wolf wordt. De bevolking
 • van Europa had een doodsangst voor den wolf, die zich 's winters, als de honger hem neep, zelfs in de dorpen waagde. In de
 • De weerwolf (man-wolf) is een man, die door het aangorden van een weerwolfsriem of -huid, een wolf wordt. De bevolking
 • van Europa was doodsbang voor deze wolf.
 • boek
 • wolf
 • De weerwolf (man-wolf) is een man, die door het aangorden van een weerwolfsriem of -huid, een wolf wordt. De bevolking van Europa was doodsbang voor deze wolf.

sage uit 1933
 • boek
 • wolf
 • Te Budel woonde ook een weerwolf. Zijn weerwolfsriem werd verbrand en daarna was hij verlost van het weerwolf zijn.

mop uit 1651
 • De boeren hadden lang jagt gehad op een wolf, die haer groote schade gedaen had. Sij kregen hem eyndelijck levendig
 • The Wolf Punished by Being Married
 • Na een lange tijd jacht te hebben gemaakt op een wolf, die veel schade aanrichtte, hadden de boeren hem eindelijk
 • levend te pakken. Nu werd er gediscussieerd welke straf de wolf moest krijgen. Een man die bij zijn vrouw onder de plak zat
 • boek
 • wolf
 • Na een lange tijd jacht te hebben gemaakt op een wolf, die veel schade aanrichtte, hadden de boeren hem eindelijk levend te pakken. Nu werd er gediscussieerd welke straf de wolf moest krijgen. Een man…

mop uit 1651
 • boek
 • wolf
 • Nadat de papen uit een zeker dorp waren verdreven, kwam de predikant van dat dorp met één van de verdreven papen praten. Deze paap berispte de predikant omdat hij de katholieken altijd voor wolven…

mop uit 1651
 • seyde iemant: ' 't Most schrickelijck sijn tegen een wolf te campen.' Een ander vraegde of er in sijn oordeel geen
 • zijn geweest om tegen een wolf te vechten. Een ander vroeg of hij geen gevaarlijker dier dan een wolf kende. Hij zei wel
 • boek
 • wolf
 • Toen men het had over de gewoonte om misdadigers voor de beesten te werpen, zei iemand dat het verschrikkelijk moest zijn geweest om tegen een wolf te vechten. Een ander vroeg of hij geen gevaarlijker…

sage uit 1510
 • 1020 ¶ Het ix. capittel. "Ist dat eenich persoen etet van eender beesten die de wolf verworget heeft
 • oft af gheten, die persone en sal ter nauwer noot niet versceiden connen, ten si dat dye wolf eerst doot is." (Glose
 • Vrijdag, negende kapittel. Als iemand vlees eet van een beest dat door een wolf gewurgd is of waar door een wolf van is
 • gegeten, dan gaat diegene niet dood voor de wolf sterft.
 • boek
 • wolf
 • Vrijdag, negende kapittel. Als iemand vlees eet van een beest dat door een wolf gewurgd is of waar door een wolf van is gegeten, dan gaat diegene niet dood voor de wolf sterft.

sage uit 1510
 • boek
 • wolf
 • Woensdag, tiende kapittel. Als wolven hun aas komen halen in steden of dorpen dan is er hongersnood op komst. Herten en eenden die bij een stad komen grazen, wijzen op een goed jaar.

sage uit 1510
 • ¶ Het xviij. capittel. "Ist datmen de wolf sijn lam niet toe en scicket uut den groten 720 hoven daer
 • veel scapen uut gaen, nae dien dat die tiendelammers betaelt zijn, so salt die wolf selve nemen, hoe nauwe dat ment wacht
 • Woensdag, achttiende kapittel. Als men niet zelf al een lam aan de wolf geeft, dan zal de wolf zelf een lam pakken.
 • boek
 • wolf
 • Woensdag, achttiende kapittel. Als men niet zelf al een lam aan de wolf geeft, dan zal de wolf zelf een lam pakken.

sage uit 1510
 • wacht uwen aers te vagen met bladeren, ende ghi en sult nemmermeer gequelt sijn vanden ongemake datmen de wolf heet
 • boek
 • wolf
 • Donderdag, dertiende kapittel. Veeg je je achterwerk niet af met bladeren, dan zal je nooit meer last hebben van aandoeningen aan je achterwerk. Iemand die het toch deed, kreeg aambeien.

sage uit 1923
 • hebben echter nooit een wolf gezien, en daarom stellen ze hem voor als een grooten gevaarlijken hond.
 • boek
 • wolf
 • Een weerwolf is een mens, die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht en daarvoor een weerwolfvel heeft gekregen. In de 80-jarige oorlog werden wolven gezien in het toen verlaten Oostburg.

sprookje uit 1943
 • Hier staat Roodkapje met de wolf “Lief kind, waar ga je heen?” “Ik ga naar grootmoe toe vandaag, Ze is ziek, en zoo
 • Roodkapje ontmoet de wolf, vertelt hem dat ze naar groomoeder gaat. In haar slaapkamer schrikt Roodkapje van het
 • boek
 • wolf
 • Roodkapje ontmoet de wolf, vertelt hem dat ze naar groomoeder gaat. In haar slaapkamer schrikt Roodkapje van het vreemde uiterlijk van grootmoeder.

sprookje uit 1965
 • Roodkapje ontmoet de wolf ... "Klein meisje met je rode kapje Waar ga je met je mandje heen?" "Naar mijn Grootmoe
 • , Boze Wolf Moeder zei: Ga nu meteen". Bij grootmoeder thuis "Grootmoe wat hebt U grote oren, grote handen, grote mond
 • Op de vraag van de wolf waar ze naar toe gaat, antwoordt Roodkapje dat ze naar grootmoeder gaat. Bij grootmoeder thuis
 • verbaast Roodkapje zich over de grote oren, ogen, handen en mond van grootmoeder, waarop de wolf antwoord dat de grote mond is
 • Boze Wolf
 • boek
 • wolf
 • Op de vraag van de wolf waar ze naar toe gaat, antwoordt Roodkapje dat ze naar grootmoeder gaat. Bij grootmoeder thuis verbaast Roodkapje zich over de grote oren, ogen, handen en mond van grootmoeder,…

sprookje uit 1920
 • den wolf, die haar vroeg, waarheen zij ging. Nadat de wolf grootmoeder opgegeten had, zette hij grootmoeder's slaapmuts en
 • bril op en ging in haar bed liggen. De jager, die het snurken van den wolf hoorde, sneed hem den buik open en redde op deze
 • Onderweg naar grootmoeder ontmoet Roodkapje in het bos de wolf die vraagt waar ze naar toe gaat. De wolf eet
 • grootmoeder op, zet haar slaapmuts en bril op en gaat in haar bed liggen. De jager hoort de wolf snurken, snijdt zijn buik open en
 • boek
 • wolf
 • Onderweg naar grootmoeder ontmoet Roodkapje in het bos de wolf die vraagt waar ze naar toe gaat. De wolf eet grootmoeder op, zet haar slaapmuts en bril op en gaat in haar bed liggen. De jager hoort de…

sprookje uit 2013
 • gaat mis ….. Pas op! Je kent het verhaal toch? Doe iets! Je ziet toch dat die wolf je oma heeft opgegeten? Schreeuw om hulp
 • het pad te blijven, geen bloemen te plukken, en om hulp te vragen omdat de wolf grootmoeder heeft opgegeten. De jager
 • bindt de wolf vast en snijdt hem open.
 • boek
 • wolf
 • Versie beperkt zich tot manen van Roodkapje om te luisteren naar de waarschuwing van moeder om niet te treuzelen, op het pad te blijven, geen bloemen te plukken, en om hulp te vragen omdat de wolf…