Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

65 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • De vader van de verteller had een neef, dat was Tseard de Wal. Die was met de helm geboren. Hij wist alles vooruit en hij zag al van te voren dat er iemand zou sterven. Als er iemand ziek was, kon hij…

Trefwoorden: dood, helm, vooruitzien


sage uit 1966
 • Bij de Skilige Piip rende een veulen rond met een brijpot om de hals.

sage uit 1966
 • Antsje van de oude Fije woonde ook aan de Wal. Die had een winkeltje. Iedereen wist dat hij een tovenaar was, en de meesten waren doodsbenauwd voor haar. Als de verteller vroeger een muntje of zo van…

sage uit 1966
 • Op een ochtend zei een oude man op de Wal: "Ik heb vannacht een kater een opstopper gegeven. Die struinde om het huis heen. En ik weet nu ook wel wat het is. Hebben jullie vanmorgen Antsje wel gezien…

Trefwoorden: gewond, hals, heks, kat, zakdoek


sage uit 1966
 • Romke Maei was ook een heks. Die woonde ook op de Wal. Die heeft heel wat kransen in de kussens getoverd. Ze heeft haar eigen zoon doodgetoverd.

sage uit 1966
 • Als er op de Wal iemand betoverd was, gingen ze naar Piter Poes, de duivelbanner van Suameerderheide toe. Die kwam dan met de hondekar om zelf de zaak in ogenschouw te nemen. Ze gingen ook wel naar…

sage uit 1966
 • Op de Skilige Piip spookte 's nachts altijd een oude heer. De zwager en schoonvader van de verteller hebben hem gezien

Trefwoorden: spokerij, spook


sage uit 1966
 • In Foksegatten spookte het ook; daar was een plaats waar het niet pluis was.

Trefwoorden: spoken, spokerij, spookplaats


sage uit 1966
 • Op de Wal woonde een zekere Douwe. Hij zat altijd in de kroeg en was voor niemand bang. Hij speelde vloeken op de harmonika. Maar toen kreeg de duivel hem een keer te pakken. Hij werd opgetild en over…

sage uit 1966
 • Aan de Feinteloane bij Veenwouden spookte het ook.

Trefwoorden: spokerij, spookplaats


sage uit 1966
 • Bij de schoonmoeder van de verteller zijn vier kinderen gestorven. Elke keer kwam er tevoren een ekster in de vensterbank zitten te schateren. Dat was de aankondiging van de dood.

sage uit 1966
 • Bij dokter Bontekoe ging het hek altijd vanzelf weer open, als men het dicht gedaan had.

Trefwoorden: hek, open, spookhek


sage uit 1966
 • Op de Wal hadden vroeger de meeste mensen duivelsdrek onder de drempels. Dat was een beveiligingsmiddel tegen toverij.

sage uit 1966
 • Er is ook eens iemand op de Wal weggesmeten, die weer overeind kwam en zo hard naar huis rende dat hij door de dichte deur de gang inkwam.

Trefwoorden: duivel, opzijgezet


sage uit 1970
 • Een betoverd kind wordt naar de duivelbanner gebracht. Hij raadt aan het huis helemaal dicht te maken en de kransen in de kussens te verbranden. De familie doet niet open als op de voor- en achterdeur…

sage uit 1954
 • In Burgum spookt 's nachts een veulen met een brijpot om zijn nek.

sage uit 1954
 • Er kwam eens een kruik- en kannendrager bij mensen aan de deur. De vrouw nodigde hem uit binnen te komen, en eens bij haar zieke man te kijken. De verkoper haalde een haakje uit zijn zak en deed er…

sage uit 1954
 • Hinse Jehannes de Boer had al een drankje klaar toen de boer met zijn zieke paard net achter het huis stond.

Trefwoorden: arts, boer, drankje, huis, man, paard, vee, veearts, ziek


mop uit 1954
 • Met man en macht probeerden mensen de kerk een eindje te verzetten. Een man had zijn jas precies neergelegd tot waar de kerk moest komen. Iemand haalde toen de jas weg, zonder dat iemand het zag. Ze…

mop uit 1954
 • Een man had zes ezels gekocht, waarmee hij naar huis reed. Op een van de ezels ging hij zitten. Onderweg telde hij de ezels nog een keer, maar toen kwam hij maar op vijf. Thuisgekomen zei hij tegen…

sage uit 1954
 • Een schipper kwam bij een boer om melk. De boer gaf het hem en zei dat ze op Ameland alle uren [ûren] melken. Thuis vertelde de schipper dit verbaasd aan zijn vrouw. Die zei dat hij zich beet had…

sage uit 1954
 • Een vrouw biechtte bij de pastoor dat ze een wind van zes el had gelaten. Ze had namelijk zes el witgoed op de bleek liggen. Daar liep ze langs, terwijl ze aan een stuk door een wind liet.

mop uit 1954
 • Een boerin behandelde haar personeel erg slecht. Ze stond vaak in de kerk een tijdje voor het Mariabeeld. Op een keer kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar…

mop uit 1954
 • Een dominee gaf een van zijn leerlingen eens een beschobbering omdat deze maar heel weinig uit de bijbel wist. Hij kon niet eens het 'Onze Vader' opzeggen. Maar de timmermanszoon meende dat ieder zijn…

mop uit 1954
 • In Dokkum scheten de vogels zo veel op de daken, dat de raad besloot de dieren voor een jaar te verbannen. Op het moment dat de bode het besluit voorlas, scheet een spreeuw hem op zijn neus. De man…