Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

65 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • De vader van de verteller had een neef, dat was Tseard de Wal. Die was met de helm geboren. Hij wist alles vooruit en hij zag al van te voren dat er iemand zou sterven. Als er iemand ziek was, kon hij…

Trefwoorden: dood, helm, vooruitzien


sage uit 1966
 • Bij de Skilige Piip rende een veulen rond met een brijpot om de hals.

sage uit 1966
 • Antsje van de oude Fije woonde ook aan de Wal. Die had een winkeltje. Iedereen wist dat hij een tovenaar was, en de meesten waren doodsbenauwd voor haar. Als de verteller vroeger een muntje of zo van…

sage uit 1966
 • Op een ochtend zei een oude man op de Wal: "Ik heb vannacht een kater een opstopper gegeven. Die struinde om het huis heen. En ik weet nu ook wel wat het is. Hebben jullie vanmorgen Antsje wel gezien…

Trefwoorden: gewond, hals, heks, kat, zakdoek


sage uit 1966
 • Romke Maei was ook een heks. Die woonde ook op de Wal. Die heeft heel wat kransen in de kussens getoverd. Ze heeft haar eigen zoon doodgetoverd.

sage uit 1966
 • Als er op de Wal iemand betoverd was, gingen ze naar Piter Poes, de duivelbanner van Suameerderheide toe. Die kwam dan met de hondekar om zelf de zaak in ogenschouw te nemen. Ze gingen ook wel naar…

sage uit 1966
 • Op de Skilige Piip spookte 's nachts altijd een oude heer. De zwager en schoonvader van de verteller hebben hem gezien

Trefwoorden: spokerij, spook


sage uit 1966
 • In Foksegatten spookte het ook; daar was een plaats waar het niet pluis was.

Trefwoorden: spoken, spokerij, spookplaats


sage uit 1966
 • Op de Wal woonde een zekere Douwe. Hij zat altijd in de kroeg en was voor niemand bang. Hij speelde vloeken op de harmonika. Maar toen kreeg de duivel hem een keer te pakken. Hij werd opgetild en over…

sage uit 1966
 • Er is ook eens iemand op de Wal weggesmeten, die weer overeind kwam en zo hard naar huis rende dat hij door de dichte deur de gang inkwam.

Trefwoorden: duivel, opzijgezet


sage uit 1966
 • Aan de Feinteloane bij Veenwouden spookte het ook.

Trefwoorden: spokerij, spookplaats


sage uit 1966
 • Bij de schoonmoeder van de verteller zijn vier kinderen gestorven. Elke keer kwam er tevoren een ekster in de vensterbank zitten te schateren. Dat was de aankondiging van de dood.

sage uit 1966
 • Bij dokter Bontekoe ging het hek altijd vanzelf weer open, als men het dicht gedaan had.

Trefwoorden: hek, open, spookhek


sage uit 1966
 • Op de Wal hadden vroeger de meeste mensen duivelsdrek onder de drempels. Dat was een beveiligingsmiddel tegen toverij.

sage uit 1968
 • Als de boeren niet konden karnen, zeiden ze dat de boel betoverd was. Dan haalden ze Piter Poes erbij.

Trefwoorden: arbeid, betoverd, boer, boter, karn, karnen, werken


sage uit 1968
 • Met schoppenboer kon men een fles drank laten komen.

sage uit 1968
 • Een man vroeg een boer, die aan het melken was, om een beetje melk. De boer weigerde. Toen draaide de koe zich om en zei dat hij de man wat melk moest geven, waarop de boer dit deed. De man had de koe…

Trefwoorden: boer, buikspreken, koe, man, melk, melken, vragen


sage uit 1968
 • Iemand die op zijn sterfbed iets aanheeft dat op zondag genaaid is, kan niet sterven.

sage uit 1968
 • Met hoeveel sloten en kettingen de hekken van dokter Bontekoe in Hardegarijp ook dicht gemaakt werden, ze gingen altijd om middernacht vanzelf weer open.

Trefwoorden: dicht, dokter, hek, ketting, onmogelijk, open, slot


mop uit 1968
 • Een paar mannen kregen eens een lange balk niet in de schuur. Ze zien dan een spreeuw met een lange stro in de lengte door een gat gaan, en besluiten de balk ook in de lengte te verplaatsen.

sage uit 1968
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen.…

sage uit 1968
 • Een man vertelde de dominee dat al zijn kolen waren gestolen. Het enige stukje wat ze hadden laten liggen, nam de dominee mee. In zijn zondagse preek sprak hij over stelen. Af en toen nam hij daarbij…

mop uit 1968
 • Een koster sprak de dominee er op aan dat hij vaak zo overdreef in zijn preken. Ze spraken af dat de koster voortaan 'hmm' zou zeggen als het weer misging. De volgende zondag zei de koster wel vier…

sage uit 1954
 • In Burgum spookt 's nachts een veulen met een brijpot om zijn nek.

sage uit 1954
 • Er kwam eens een kruik- en kannendrager bij mensen aan de deur. De vrouw nodigde hem uit binnen te komen, en eens bij haar zieke man te kijken. De verkoper haalde een haakje uit zijn zak en deed er…