Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

 • Gemeente(NL)/Provincie(Be): Littenseradiel (verwijderen)

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

60 resultaten voor ""

mop uit 1991
 • De zonderling van het dorp, die nog kort rechten heeft gestudeerd, wordt door de rechter tot een geldboete veroordeeld omdat hij een man een klap had gegeven. Als de zonderling zich ervan heeft…

sage uit 1974
 • Als Adam op een avond gaat schaatsen, bemerkt hij dat er iemand met hoog tempo achter hem aan rijdt. Hij wil de achtervolger voor blijven en gaat daarom sneller rijden. De achtervolger blijft echter…

sprookje uit 1972
 • De leeuw beweert een beter en mooier stemgeluid te hebben dan de tijger. Ze besluiten een wedstrijd te houden. De vos wordt als scheidsrechter gevraagd. De vos weigert echter. Als hij de leeuw laat…

sage uit 1972
 • Het Mûntsjetille wordt ook wel het spookeiland genoemd. Drie monnikken van het Sint Michelsberch zitten krap bij kas en ze vermoorden een koopman. Het spookte daar ook. Als een schipper onder de brug…

sprookje uit 1978
 • De mus ziet een worm, die vraagt of de mus zijn leven wil sparen. De mus is echter groter en eet de worm toch op. Dan komt er een sperwer die de mus opeet en vervolgens een jager die de sperwer…

sprookje uit 1972
 • Een meneer had nieuwe schoenen gekocht, maar de zool liet los zodat hij struikelde. Hij ging ermee naar het gerecht. De schoenmaker moest voorkomen, maar hij zei dat het zijn schuld niet was. Het leer…

sprookje uit 1977
 • Er is een plek in Hinnaarderadiel die men de sinterklaasboerderij noemt. De zoon van de boer weet waarom het zo heet. Vroeger woonde daar een weduwe die een knecht in dienst had. Ze hadden het over…
93526382.jpg

mop uit 1974
 • De hond van de advocaat steelt een groot stuk vlees van de slager. De slager vraagt aan de advocaat, die van niets weet, wie voor de schade moet opdraaien. De advocaat zegt de eigenaar van de hond,…

mop uit 1972
 • Een smid uit Warten kon heel hard schaatsrijden. Op een keer zweefde hij over een groot wak. Plotseling hoorde hij "dankje wel baas". Iemand die in het wak lag had de voet van de smid weten vast te…

mop uit 1972
 • Een kastelein looft een spek uit voor degene die thuis niet bang voor zijn vrouw is en zelf de baas is. Hij vraagt de mannen of ze het een of ander thuis durven te zeggen of doen. Uiteindelijk lukt…

sage uit 1973
 • Om hun koe te beschermen tegen toverij deden boeren altijd duiveldrek in het dak.

sage uit 1951
 • Op een bepaald bed kan niets blijven liggen: zelfs de aardappels worden er afgeworpen.

sage uit 1950
 • Een man voorziet dat hij van de kerktoren zal vallen als de kerk gebouwd wordt. Het voorgezicht komt uit.

mop uit 1974
 • De knecht van de dorpsdokter moet niet alleen met de wagen langs de patiënten gaan, maar ook de tuin verzorgen. Het is een hele grote tuin vol met boontjes, wortelen en bloemkool waar de dokter van…

sage uit 1985
 • Beeld van een bunzing verwijst naar de bijnaam voor inwonres van Huins.
huns 1.jpg

sage uit 1965
 • Genezer en sterke man wordt ook gezien als duivelbanner. Hij raadt niet zo zindelijke boerin, die meent dat de karn is betoverd, aan om mest in de karn te doen en daarna schoon te maken.

sage uit 1965
 • Wieg van boer heeft bij watervloed van 1825 op hooiberg gestaan. Hooier waarschuwt voor driemaster, anderen zien niets, later is het land water geworden waar schepen varen.

sage uit 1965
 • Jongen die opschept dat hij niet bang is voor de duivel wordt onderweg achtervolgd door de kwade. Hij gaat naar de pastoor, die hem opdraagt twee nachten een paar keer rond het kerkhof te lopen.

sage uit 1965
 • 's Nachts rijden van hooiwagens op het schuurpad, gat men kijken dan is er niets te zien en te horen, en staat alles op z'n plaats.

sage uit 1965
 • Helmdrager ziet iemand van de toren vallen, wat later ook gebeurt.

sage uit 1965
 • Als afspraak dat langstlevende een mis laat lezen voor gestorvene niet wordt nagekomen, komt dode terug, herinnert de ander aan de afspraak en verdwijnt.

mop uit 1974
 • Na het vertrek van zijn vrouw voedt een man zijn zoon zo op dat hij nooit in aanraking van een vrouw komt. Op 19 jarige leeftijd wist de zoon dus niet wat een vrouw was. Toen zij beiden op een dag…

mop uit 1977
 • Een jongen vraagt aan zijn vader waarom hij altijd zijn hoed afneemt wanneer hij een dominee tegenkomt. De vader antwoordt dat zulke mensen met eerbied behandeld moeten worden, omdat zij altijd met de…

mop uit 1978
 • Een dominee met een spraakgebrek wordt door de hovelingen van de stadhouder vaak uitgelachen en bespot. Toen de stadhouder met zijn hovelingen een preek bijwoonden las de dominee voor uit Handelingen…

mop uit 1973
 • Een paar oudere arbeiders komen bij elkaar om sterke verhalen te vertellen. Marten had eens een hele grote kool gevonden. Sytse Rottekrûd vertelde dat toen hij jong was een enorme kool had gevonden.…