Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

17 resultaten voor ""

sage uit 1400
 • De derde van de zeven hoofdzonden is trouweloosheid en verraderlijkheid. Iemand is een verrader als hij het land dat hij voor zijn heer bewaakt aan de vijand overgeeft, en zich in dienst van hem…

exempel uit 1401
 • Een clericus had altijd graag bisschop willen worden, maar dat lukte nooit. Hij ging te raden bij de duivel. Die beloofde hem dat hij hem zou helpen. Degene die op dat moment bisschop was stierf…

exempel uit 1401
 • Geduld draagt alle bekoringen en zwaarheid. Twee broeders, een geleerde en ongeleerde, gaan in een orde. De geleerde was ongeduldig en wilde vertrekken uit de orde. De ongeleerde had wel geduld. Hij…

exempel uit 1401
 • Er is veel onvrede over een onrustige zuster, die zich steeds ergert aan alles wat ze ziet of hoort. Zij is een ijdele vrouw en daarom onrein, want wie ijdel is van buiten is onrein van binnen.…

exempel uit 1401
 • Een geestelijke vader zat aan een tafel waar veel broeders aten van allerhande spijzen. De ene helft at alleen honing, de andere brood en de derde groep vastte. Degene die honing aten waren dankbaar.…

exempel uit 1401
 • Een broeder durfde nooit vroeg op te staan. Hij zweette dan altijd van angst. Toen hij 's nachts toch een keer opstond terwijl de andere sliepen, hoorde hij vanonder zijn bed iemand roepen: "sta niet…

exempel uit 1401
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en Maria Magdalena van een berg komen. Zij wisten het zweet van de broeders hun gezicht…

exempel uit 1401
 • Een geestelijk vader bezoekt twee vrome broeders en bidt met hen. Tegen het middageten vertrekt de geestelijke en de broeders zien hem geslachtsgemeenschap hebben. Ze zeggen er niets van, maar gaan…

exempel uit 1401
 • Een heilige man zag tijdens een gebed het hemelrijk opengaan. Er kwamen twee draken die een net spanden en zo iedereen die naar binnen wilden gaan tegenhielden. De heilige man moest huilen toen hij…

exempel uit 1401
 • Een heilige maagd ging in een klooster, zodat ze haar maagdelijkheid kon bewaren. De andere nonnen denken dat ze bezeten was door de duivel. Zij moest al het onreine werk doen in het klooster en de…

exempel uit 1401
 • In een nonnenklooster was aan de ene zijde een kerk met priesters en clericussen. Zij dienden de nonnen tijdens de diensten en missen. Een jonge clericus was verliefd op een non. Zij wilde liever dood…

exempel uit 1401
 • Een juffrouw werd al lang bezeten door de duivel. Zij bad tot de Lieve Heren of hij haar bekoringen wil afnemen. Dat deed hij en daarna kwam de duivel en die kwelde haar nog meer met de kwade…

exempel uit 1401
 • Een heilige bisschop vond in een stad geen herberg, maar wel een verwilderde woning. Daar woonde niemand, maar iedere avond kwamen daar duivels die veel lawaai maakten. De bisschop wilde toch daar…

exempel uit 1401
 • Een geestelijke broeder is stervende en wordt bijgestaan door een andere geestelijke broeder. De stervende legt zijn hand op het hart, omdat hij zolang hij leefde de passie van de heer in zich droeg…


sprookje uit 1401
 • In Luilekkerland kan men de hele dag luieren: het voedsel en de drank staan altijd klaar. Er is een verjongingsbron. De huizen zijn er van eetwaar gemaakt. Dieren bieden zich gewillig aan om opgegeten…

mop uit 1405
 • Een echtpaar - een koopman en zijn vrouw - maakt kennis met een Oosterling, en de vrouw is duidelijk gecharmeerd van hem. Haar man bedenkt een list om haar een lesje te leren. Hij maakt een afspraakje…