Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

60 resultaten voor ""


sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Volgens het 'Boeck van het leven der Duytschen' van Tacitus zouden er in Friesland de Columnæ Herculis te zien zijn, de gedenkstenen van de reus Hercules. Er zijn bijna geen landen in Europa waar…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Zowel voor als na de zondvloed zouden er reuzen geweest zijn op aarde, van onmenselijke grootte, kracht en wreedheid. Picardt noemt verschillende reuzen die in bijbelteksten voorkomen, zoals onder…

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Bij Westerborg zou een reuzenskelet uit een berg opgegraven zijn. In Sneek zou een reuzenlichaam gevonden zijn in een graf zonder steenhopen. In 1488 zou er op Terschelling het lichaam van een reuzin…

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • De witte wijven zijn Oreaes, Nimphæ Montium, bergduivels, veldduivels, duivelse spokerijen geweest die de mensen betoverd hebben. Is er een hoek op de wereld waar de duivel niet met zijn inblazingen,…

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Op sommige kerkhoven heeft de duivel zo geraasd, dat men 's avonds niet over het kerkhof durfde te gaan.

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • In het boerschap Witte in Drente, niet ver van Assen, werden veel bergjes gezien [van de witte wijven] die witten genoemd werden. Misschien dat het boerschap naar de bergjes vernoemd is.

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Onder het veen vindt men stukken van schepen, scheepsgereedschap, leer, aardewerk, ijzer, krijt, schotse kolen, hazelnoten en tanden van zeemonsters.

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Munsterus verhaalt in zijn 'Cosmographie' dat er vroeger een wilde man in het Zwarte Woud woonde. Hij leefde naakt onder de wilde dieren en at gras en wortels. Hij meed mensen en overleed …

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Welda, Velda of Velleda was een vermaarde kol die zich bezig hield met wichelarij, waarzeggen, duivels bezweren en zwarte kunsten. Aulrinia, Aunnia, alias Alruun werd door landlopers en kwakzalvers…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Bij Romenburg bij Leiden zou het graf van een reus gevonden zijn. Keizer Maximilianus heeft deze meegenomen naar Duitsland. In 1541 is een skelet gevonden van een reus. Hij lag in een ijzeren kist…

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Augustinus noemt in zijn 'Boeck van de Stadt Godts' dat hij een reuzentand gezien heeft die zo groot was als 100 van onze tanden. Op Creta is er een groot reuzen lichaam gevonden. In de Gottische…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • De reuzen zijn gruwelijke, brutale, wreede en onkuise mensen geweest, die met hun eigen moeders, zusters en dochters bloedschande bedreven. Sommige hooggeplaatste personen lieten de ingang van de…

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Reuzen hadden een wreed karakter en daarom haatten de mensen hen, en hebben ze geprobeerd de reuzen uit te roeien. Hierdoor was het voor de reuzen noodzakelijk nederzettingen te stichten op eenzame…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Een buitenlandse soldaat in het leger van de prins verliet zijn troep en liep naar een boom. Hier stak hij zijn hand in en haalde een grote buidel geld naar boven. De schat zal door iemand verborgen…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Vijf schelmen hielden Verdugo voor de gek: zij lieten hem een muffig en beschimmeld biscuitje zien en vertelden hem dat het garnizoen hiervan leven moest. Maar ze hadden eigenlijk brood en spijzen in…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Omtrent 1631 hebben er twee zeer oude vrouwen geleefd: Moeder Janne-Moey werd 120 jaar oud en haar dochter Geese Gerrits 102 jaar. De dochter had aan het einde van haar leven nog zo'n scherp zicht,…

Trefwoorden: dochter, leeftijd, moeder, oud, vrouw, wijf


sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • De hoge ouderdom en de robuuste gezondheid van de Drentse inwoners zou komen doordat zij veel roggebrood, zuiver scharbier, kool en andere van zulke spijzen nuttigden. Anderen deden zich te goed aan…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • In 1607 werd er in een slotgracht van een kasteel een vreemd, rond glaasje gevonden. Hierin zat een vettige, taaie en dikke substantie. Het zou een brandend lichtje geweest zijn, dat ook wel op…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • In 1522 bestormde de hertog van Gelderen Coevorden. Hij nam het kasteel in en stak de stad in brand. De Borgers zagen hun stad in vlammen opgaan en scholden de Bourgondische soldaten uit voor 'luizige…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • In 1650 heeft Picardt in Coevorden een olifantstand gezien die daar is opgegraven. Omstreeks 1615 zouden er in een kleikuil of mergelkuil resten zijn gevonden van een eenhoorn. Deze is in stukjes…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Tacitus vermeldt in zijn 'Boeck van het Leven der Duytschen' het gerucht dat er Herculis Columnæe in Friesland zouden zijn. Hiermee zouden de grote steenhopen bedoeld worden die veel in Drente…

sage uit 1660
 • (1660).
 • 1660
 • Hunso zou een reuzennest geweest zijn, waar vreemde graven van reuzen te zien waren.

Trefwoorden: graf, graven, reus, reuzen, reuzennest


sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Reuzen zouden de eerste inwoners van ons land zijn geweest.