Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

59 resultaten voor ""


sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Twee moordenaars, vader en zoon Ellert en Brammer, zouden geleefd hebben op een veld bij Schoonloo en Zweelo, dat naar de vader genoemd werd: Ellersveldt. Brammershoop werd genoemd naar de zoon. Zij…
Picardt.gif

sage uit 1660
 • tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae. Amsterdam: Van Goedesbergh, 1660. p
 • In Drenthe, Westfalen, in Gelderland en Overijssel komen ronde, handgemaakte bergjes voor. Onder de meeste bergjes liggen Romeinen begraven, maar onder sommige bergjes zouden reuzen begraven liggen,…
fol45Picardt.gif

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Volgens het 'Boeck van het leven der Duytschen' van Tacitus zouden er in Friesland de Columnæ Herculis te zien zijn, de gedenkstenen van de reus Hercules. Er zijn bijna geen landen in Europa waar geen…

sage uit 1660
 • tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae. Amsterdam: Van Goedesbergh, 1660. pp
 • Beschrijving van de steenhopen; kritiek op bestaande meningen, o.m. dat het werk van de duivel is, over oorsprong en betekenis van de steenhopen. Picardt stelt het plaatsen ter nagedachtenis zijn waar…
fol23Picardt.gif
fol33.2Picardt.gif

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Zowel voor als na de zondvloed zouden er reuzen geweest zijn op aarde, van onmenselijke grootte, kracht en wreedheid. Picardt noemt verschillende reuzen die in bijbelteksten voorkomen, zoals onder…

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Bij Westerborg zou een reuzenskelet uit een berg opgegraven zijn. In Sneek zou een reuzenlichaam gevonden zijn in een graf zonder steenhopen. In 1488 zou er op Terschelling het lichaam van een reuzin…

sage uit 1660
 • tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae. Amsterdam: Van Goedesbergh, 1660. pp
 • De holle bergjes worden bewoond door witte wijven. Beschrijving van de gaven van witte wijven.
fol47Picardt.gif

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • De witte wijven zijn Oreaes, Nimphæ Montium, bergduivels, veldduivels, duivelse spokerijen geweest die de mensen betoverd hebben. Is er een hoek op de wereld waar de duivel niet met zijn inblazingen,…

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Op sommige kerkhoven heeft de duivel zo geraasd, dat men 's avonds niet over het kerkhof durfde te gaan.

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • In het boerschap Witte in Drente, niet ver van Assen, werden veel bergjes gezien [van de witte wijven] die witten genoemd werden. Misschien dat het boerschap naar de bergjes vernoemd is.

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Onder het veen vindt men stukken van schepen, scheepsgereedschap, leer, aardewerk, ijzer, krijt, schotse kolen, hazelnoten en tanden van zeemonsters.

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Munsterus verhaalt in zijn 'Cosmographie' dat er vroeger een wilde man in het Zwarte Woud woonde. Hij leefde naakt onder de wilde dieren en at gras en wortels. Hij meed mensen en overleed …

sage uit 1660
 • tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae. Amsterdam: Van Goedesbergh, 1660. pp
 • Beschrijving dat heidenen mensen en dieren offerden, zich bezighielden met wichelarij, waarzeggerij en ander bijgeloof.
fol51Picardt.gif

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Nehallenia werd geeerd in Zeeland en misschien ook aan de kust van Holland. Picardt gelooft dat van Nehallenia de naam Hallen komt, zoals Egmond vroeger genoemd werd. Verder werden Lahra, Welda,…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Welda, Velda of Velleda was een vermaarde kol die zich bezig hield met wichelarij, waarzeggen, duivels bezweren en zwarte kunsten. Aulrinia, Aunnia, alias Alruun werd door landlopers en kwakzalvers…

sage uit 1660
 • tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae. Amsterdam: Van Goedesbergh, 1660. p
 • Vondsten getuigen dat over de hele wereld reuzen voorkwamen.
fol33.1Picardt.gif

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Bij Romenburg bij Leiden zou het graf van een reus gevonden zijn. Keizer Maximilianus heeft deze meegenomen naar Duitsland. In 1541 is een skelet gevonden van een reus. Hij lag in een ijzeren kist…

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Augustinus noemt in zijn 'Boeck van de Stadt Godts' dat hij een reuzentand gezien heeft die zo groot was als 100 van onze tanden. Op Creta is er een groot reuzen lichaam gevonden. In de Gottische…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • De reuzen zijn gruwelijke, brutale, wreede en onkuise mensen geweest, die met hun eigen moeders, zusters en dochters bloedschande bedreven. Sommige hooggeplaatste personen lieten de ingang van de…

sage uit 1660
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Reuzen hadden een wreed karakter en daarom haatten de mensen hen, en hebben ze geprobeerd de reuzen uit te roeien. Hierdoor was het voor de reuzen noodzakelijk nederzettingen te stichten op eenzame…

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Tacitus vermeldt in zijn 'Boeck van het Leven der Duytschen' het gerucht dat er Herculis Columnæe in Friesland zouden zijn. Hiermee zouden de grote steenhopen bedoeld worden die veel in Drente…

sage uit 1660
 • (1660).
 • 1660
 • Hunso zou een reuzennest geweest zijn, waar vreemde graven van reuzen te zien waren.

Trefwoorden: graf, graven, reus, reuzen, reuzennest


sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Reuzen zouden de eerste inwoners van ons land zijn geweest.

sage uit 1660
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • 1660
 • Aan de wrede tiran Druso zou een spook zijn verschenen dat hem zei: 'Ghy onversadelijcke Druse, waer wilt ghy heen? De Goden en willen niet dat ghy verder sult gaen.’ Kort hierna stierf hij.