Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Trefwoorden
Decennium_group
Word count group

100951 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • Een arbeider in de wolindustrie gaat midden in de winter rond 05.00 uur naar zijn werk. Hij krijgt opeens aandrang om zijn behoefte te doen en zoekt een openbare gelegenheid op. In het donker voelt…

mop uit 1651
 • Dorothé is weduwe geworden. Haar man was rijk en heeft haar erfgenaam gemaakt. De weduwe houdt zich zeer droevig. Eén van haar vriendinnen komt haar troosten en zegt dat ze ook niet moet overdrijven:…

mop uit 1651
 • De duivel richt zich vaak tot een zeer godvruchtige kluizenaar. De duivel wil hem eens testen en stelt hem drie vragen. 'Waar is de aarde boven de hemel verheven?' Daarop antwoordt de kluizenaar dat…

exempel uit 1401
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en Maria Magdalena van een berg komen. Zij wisten het zweet van de broeders hun gezicht…

mop uit 1651
 • Het viswijf Maij Korsels vraagt: 'Zeg juffertje, waarom zijn jouw handjes zo wit?' Het vrouwtje antwoordt: 'Zij komen nooit in de zon.' Waarop het viswijf antwoordt: 'Mijn mans ballen ook niet, maar…

exempel uit 1401
 • Een heilige maagd ging in een klooster, zodat ze haar maagdelijkheid kon bewaren. De andere nonnen denken dat ze bezeten was door de duivel. Zij moest al het onreine werk doen in het klooster en de…

mop uit 1651
 • Warrebout wil een satijnen hemdrok hebben. Hij gaat met zijn kleermaker naar de Warmoesstraat, alwaar hij een stof naar zijn zin uitkiest. Hij vraagt aan de kleermaker hoeveel stof hij nodig zal…

exempel uit
 • Een kluizenaar hield zich voor als heilige en de mensen geloofden dat ook. Toen hij op sterven lag kwamen de mensen met kaarsen om hem te eren. Toen kwam daar ook een andere heilige man en die zag een…

exempel uit
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader had het kind wel lief, maar niet de ziel van het kind. Op dat moment begint het…

exempel uit
 • Een priester, die geen goed leven leidde, reed op een weg en toen klonk er uit een wolk boven hem een stem. Hij wist niet van wie de stem was en waar die vandaan kwam, maar het was een mooie stem. Op…

exempel uit
 • Een monnik heeft een wereldse zus, die er verdriet van heeft dat haar broer in het klooster zit en haar nooit kan helpen. Op een dag gaat zij huilend naar het klooster, en de monnik wordt door haar…

exempel uit
 • Op een dag komt een edelman de man tegen die zijn broer heeft vermoord. De edelman wilde deze man ook doodslaan. De moordenaar knielde en bad de man dit niet te doen. Tot drie keer toe herhaalde zich…

exempel uit
 • Een heilige bisschop Lodewijc genaamd was een goede man. Een koningin met kwade bedoelingen doet heel vriendelijk tegen hem. Op een dag zegt ze tegen hem dat ze graag bij hem wil blijven. De bisschop…

exempel uit
 • In de kerk werd het evangelie van onze Heer gelezen waarin staat:iedereen die hem vernedert zullen verheven worden. De clericus zei dat het niet het geval is, want toen hij de Heer vernederde werd hij…

exempel uit
 • In de orde van Sint Benedictus was een monnik die nooit een woord sprak, behalve wanneer hij zong en in de kerk las. In het klooster ontstond een grote brand, de monnik liep naar het vuur en sprak het…

exempel uit
 • Keizer Julianus was vroeger een monnik en daarna keizer. Toen hij keizer was ging hij om met de duivel. Op een dag gaf hij de duivel een opdracht, die vervolgens tien dagen weg bleef. De keizer was…

exempel uit 1463
 • Een godslasteraar was aan het dobbelen. Toen kwam er een mooie vrouw met een kind op haar arm. Het kind had overal wonden van het hoofd tot de voeten. De man vroeg wie haar kind zo verwond had. De…

mop uit 1651
 • Kleine Trijn, een klein en smoezelig vrouwtje, krijgt lelieblanke dochters die zo zoet zijn als suiker. Iedereen verwondert zich er over, behalve Japick de tuinman. Deze stelt: 'Ik heb het al wel 100…

mop uit 1651
 • Juffrouw Van Dalen, een erkende slet, heeft zich in Utrecht gevestigd. Daar schrijft zij een brief aan kapitein Jacob Aerssen, waarin ze schrijft dat ze de man toch zeker een keer bij haar thuis…

mop uit 1651
 • Teunis Joosten is een grootgrondbezitter (zie opmerkingen) geworden. Zo snel hij kan, gaat hij 's ochtends naar het stadhuis toe. Zijn buurman vraagt hem: 'Nou buurman, waar ga je zo vroeg en zo snel…

exempel uit 1463
 • Een heremiet die goed leefde ontving dikwijls het heilige sacrament van zijn priester. Er waren mensen die kwaad spraken over deze priester. De kluizenaar wilde het heilige sacrament niet meer van die…

exempel uit 1463
 • Een geestelijke man kreeg een visioen. Samen met een engel gingen ze naar de hel om daar de pijn van te voelen. Op de grond van de hel lag het lichaam van een man waaruit een grote boom groeide. Aan…

exempel uit 1463
 • Een woekeraar bleef in zijn kwaadheid doorgaan waarmee hij bezig was. Hij wilde niet naar God zijn wijze raad luisteren. Op een dag kreeg hij een visioen waarin God de man overgaf aan de duivels. De…

exempel uit
 • Een man die omging met de zwarte kunsten kon de duivel vermaken tot zijn wil. Dit vernam een clericus en vroeg aan die man of hij de duivel kon laten verschijnen in de gedaante van een mens. De…

exempel uit 1401
 • In een nonnenklooster was aan de ene zijde een kerk met priesters en clericussen. Zij dienden de nonnen tijdens de diensten en missen. Een jonge clericus was verliefd op een non. Zij wilde liever dood…