Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

2236 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • Een kort sprookje over Kareltje die op weg is naar een boomgaard, maar helaas niet verder kan.

mop uit 1651
 • Trijn had ruzie met Machtelt en verweet haar een orenloze hoer te zijn. Machtelt ontkent dit en laat zien dat ze wel zeker oren heeft, waarop Trijn zegt dat ze niet op de goede plaats staan. Machtelt…

mop uit 1651
 • In Dordrecht worden de dieven buiten de stad opgehangen, en worden ze door twee leden van het gerecht ernaartoe gebracht. Toen Paulus opgehangen zou worden kwam hij een aantal vrienden tegen, onder…

mop uit 1651
 • Oom Hieronimus zou naar Duitsland gaan en een aantal spotters vroegen hem of hij niet bang was of zijn kaars gestolen zou worden. Hij was daar niet bang voor, en zegt dat het ergste wat hij de rovers…

mop uit 1651
 • Een beroemde dief ontsnapte de schout en rende weg. De schout riep hem na: 'Ja, loop maar weg, je hebt maar twee benen en de galg heeft er drie, die haalt je wel in.'

mop uit 1651
 • Als iemand een mooie zwarte dame zag, zei hij: 'Daaraan ziet met dat je de zon wel met houtskool kan schilderen.'

mop uit 1651
 • Een jezuïet zat met een kleermaker op een trekschuit. De kleermaker denkt heel wat te weten over de Bijbel en religie, en is een voorvechter van het gereformeerde geloof. Hij daagde de jezuïet steeds…

mop uit 1651
 • Toen keizer Karel V meende heel Frankrijk te overmeesteren, hadden de spotters nog iets te zeggen.

mop uit 1651
 • Een edelman in Venetië had uren op zijn gondelier gewacht en schold hem uit, waarop de gondelier een gevat antwoord gaf.

mop uit 1651
 • Koning Philippus had dankzij het verraad van Lasthenes een stad ingenomen. Achteraf klaagde Lasthenes dat iedereen hem verrader noemde. Philippus zei: 'Wat wil je dat ik daaraan doe? De Macedoniërs…

mop uit 1651
 • Een boer kwam bij een koning klagen dat een van zijn hovelingen hem had geslagen. Hij wist de naam van de man niet, naar als de koning mee zou komen naar de markt kom hij hem aanwijzen.

mop uit 1651
 • Een dokter bracht zijn paard bij een smid om het te laten genezen. Toen de dokter vroeg wat de man daarvoor wilde hebben, zei de smid dat mensen van hetzelfde beroep geen geld van elkaar aannemen.

mop uit 1651
 • Twee kwakzalvers waren op de markt aan het opscheppen over het uittrekken van tanden. De een zei dat hij een tand met een degen kon uittrekken, de ander zei dat hij het met een pistool kon doen. De…

mop uit 1651
 • Een dief werd gevraagd of hij ingebroken had in een winkel, een meisje verkracht, en zijn waard vermoord. Hij antwoordde steeds dat hij wel erger had gedaan. Ze vroegen hem wat dan erger was, en hij…

mop uit 1651
 • Een gast vroeg stilletjes om een glas wijn. De knecht bracht het hem onder een mantel en vroeg hem of hij de wijn ook onder de mantel wilde opdrinken.

mop uit 1651
 • Er werd aan pater Hazart gevraagt waar de oude zilveren beelden bleven, aangezien er steeds nieuwe op het altaar stonden. Hij vroeg het aan de rector, die als antwoord gaf: 'Wat roert dat jou.'

mop uit 1651
 • Op de boot in Leiden kwamen een man en vrouw in gesprek. De man zei dat hij al tien jaar niet in de kerk was geweest, waarop de vrouw erg kwaad werd. De schippersknecht zei toen dat het erger kon, een…

mop uit 1651
 • Iemand was op vastenavond op bezoek, en weigerde een dronk van de hospes te beantwoorden. De hospes werd toen zo kwaad dat hij een worst pakte en hem daarmee in de borst duwde, waarop de man van de…

mop uit 1651
 • Een hoveling en een behoorlijke dronkaard werd ziek. Toen de keurvorst hoorde dat de dokters hem allerlei medicinale drankjes voorgeschreven hadden stuurde hij zijn hofmeester met een eigen medicijn…

mop uit 1651
 • Een advocaat maakt een professor uit voor gek. De professor antwoord dat hij op dit moment niet gek is, maar wel toen hij de advocaat tot rechtsgeleerde promoveerde.

mop uit 1651
 • Iemand, die hoort dat een vrouw geprezen wordt omdat ze zoveel gereisd heeft, zegt dat hij niet van bereisde vrouwen houdt omdat ze doorgaans veel hebben meegemaakt.

mop uit 1651
 • Een veldheer heeft contact met iemand die hem een bepaalde plaats kan verraden. Zijn secretaris zal uitzoeken of deze persoon een verrader is. De veldheer merkt op dat hij zo iemand moet hebben,…

mop uit 1651
 • De gouverneur van een belegerde stad laat een aantal uitvallen doen. De generaal van het vijandige leger vraagt hem waarom hij zelf niet naar buiten komt om zijn moed te tonen. Hierop antwoord de…

mop uit 1651
 • Een katholiek zegt een Lutherse vrouw dat Luthersen goede werken verbieden. De vrouw ontkent dit, en draagt als voorbeeld aan dat ze verleden week in haar dorp iemand hebben opgehangen die geen goede…

mop uit 1651
 • Iemand vergelijkt een advocaat zonder goede opleiding met de nood. Deze laat zich immers niet aan wetten binden, en breekt ze zelfs.