Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

78 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • wijzer wezen dan te kruipen in hond of kat." Dat ha de Heidstsjers him tige kwealik nom. Hy is om dy wurden foar de klassis
 • een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de duivel zich niet in de vorm van een kat of
 • mondeling
 • kat
 • In Harkema werd gedacht dat je je pas dan tot het geloof moest bekeren, als je een nachtelijke ontmoeting had gehad met een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de…

sage uit 1966
 • As in kat kattesykte hat mat men him in tientsje om 'e hals dwaen of in stikje út it ear snije om bloed to krijen.
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed
 • mondeling
 • kat
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed te krijgen.

sage uit 1966
 • sinten ha wolste? Jawol, sei Aen. Dan dû joun om tolve ûre by my wêze maste en dan dû trije kear mei in swarte kat om 't
 • tsjerkhôf hinne rinne maste en dan dû sizze maste: - Wie koopt er mijn zwarte kat? - Dan dû noait sinten gebrek wer haste. Aen
 • Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof
 • gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het niet.
 • mondeling
 • kat
 • Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het…

sage uit 1966
 • mondeling
 • kat
 • Jehanne, de vrouw van Japik Nauta is ziek. Japik gaat naar Wopke om te kijken of hij een genezing heeft. Wopke geeft Japik een drankje en zegt dat hij het goed moet opbergen, omdat hij onderwerg…

sage uit 1966
 • mondeling
 • kat
 • Katten zijn heksen.

Trefwoorden: heks, kat


mop uit 1966
 • died er. Mar de beide knapen hellen gau de hazze út 'e sek en treauen der in kat wer yn. Doe't de jonge de kofje troch 't
 • mar ris wer to gast gean." De lânhearre makke de sek iepen, mar o, hwat seach er prot, doe't dêr in kat foar 't ljocht kom
 • de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee jongens de haas voor een kat. Bij
 • aankomst in de stad is de landheer boos en hij stuurt de jongen terug met de kat. Hij stopt weer bij het huisje en de jongens
 • mondeling
 • kat
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee…

Trefwoorden: boer, haas, kat, landheer, verwisselen


sprookje uit 1966
 • bûter, in skinke en folle net genôch. Mar de dochter roan fuort op 'e tafel ta. Sy seach de skinke foar de kat oan en sei
 • : "Fuort, kat." Wylst reage se de hiele skinke fan 'e tafel. Doe't de feint dat seach, wist er genôch.
 • bijziend is. Later staat er boter en ham op de tafel. De dochter rent op de tafel af. Ze ziet de ham aan voor de kat, jaagt
 • mondeling
 • kat
 • Een boerendochter is erg bijziend. Een man denkt dat dat wel zal meevallen en gaat er heen. De moeder legt op bepaalde plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet…

Trefwoorden: bijziend, boer, boter, dochter, ham, kat, tafel


sage uit 1966
 • Dy't in wikseldaelder ha woe moest trije kear mei in kat yn 'e sek om 'e tsjerke hinne rinne en elke kear ta de
 • tsjerkedoar ynroppe: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" De trdde kear lange hy de sek mei de kat der yn oan ien dy't
 • Wie een wisseldaalder wil hebben, moet drie keer met een kat in een zak om de kerk lopen en elke keer tegen de kerkdeur
 • roepen: 'wie koopt er mijn kat voor een daalder'. De derde keer overhandigt hij de zak aan iemand die achter de deur staat en
 • mondeling
 • kat
 • Wie een wisseldaalder wil hebben, moet drie keer met een kat in een zak om de kerk lopen en elke keer tegen de kerkdeur roepen: 'wie koopt er mijn kat voor een daalder'. De derde keer overhandigt hij…

sage uit 1966
 • mondeling
 • kat
 • Heksen kunnen zich veranderen in kippen, honden, katten en schapen.

sage uit 1966
 • . Dy woe by him opspringe, mar hy kearde him. Even letter kom der in swarte kat by him. Doe't er thús kom wie de tsjoenster
 • gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een hond en een zwarte kat tegen hem op
 • mondeling
 • kat
 • De man van een betoverde vrouw ging met haar urine naar een duivelbanner. Onderweg vraagt een heks hem waar hij heen gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een…

sage uit 1966
 • Alle Tet foroare har nou en dan yn in sware kat. As men de kat omseame, dan wie Tet even letter bont en blau.
 • Alle Tet veranderde zich zo nu en dan in een kat. Als men de kat afranselde, was Tet even later bont en blauw.
 • mondeling
 • kat
 • Alle Tet veranderde zich zo nu en dan in een kat. Als men de kat afranselde, was Tet even later bont en blauw.

sage uit 1966
 • Heit en myn broer wienen oan 't terskjen. Doe siet der in hiele dikke kat yn 't achterhûs. Sy hienen dy kat yn 'e
 • rekken en formoeden wol hwa't it wie. Myn broer joech him in slach mei de heafoarke. De kat wie dea (tominsten, dat mienden
 • De vader en de broer van de verteller waren eens aan het dorsen. In het achterhuis zat een hele dikke kat. Ze hielden
 • de kat in de gaten, want ze vermoeden wel wie het was. Toen zijn broer de kat een klap gaf met de hooivork, leek het of
 • mondeling
 • kat
 • De vader en de broer van de verteller waren eens aan het dorsen. In het achterhuis zat een hele dikke kat. Ze hielden de kat in de gaten, want ze vermoeden wel wie het was. Toen zijn broer de kat een…

sage uit 1966
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • . De feint krige in stik ark en joech dy kat dêr in trewinkel mei. Dat de kat bleau lizzen. Doe't de faem de oare moarns by
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • mondeling
 • kat
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

mop uit 1966
 • : "Kaets kat, hwat dochstû hjir op 'e tafel." Alles foel yn diggels. Doe wist de feint genôch en naeide út.
 • van wandelen, slaat het meisje het hele theeservies op tafel aan diggelen in de veronderstelling dat het de kat is. De
 • mondeling
 • kat
 • Een jongen heeft een meisje dat bijna blind is. Haar moeder fluistert haar in dat er een naaldje op de grond ligt, en het meisje raapt het op. De jongen concludeert hieruit dat het meisje helemaal…

sage uit 1966
 • In tsjoenster kin har foroarje yn in swarte kat. Dat is de boaze.
 • Een heks kan zichzelf veranderen in een zwarte kat.
 • mondeling
 • kat
 • zwarte kat
 • Een heks kan zichzelf veranderen in een zwarte kat.

sage uit 1966
 • Wol men in wikseldaelder ha, dan mat men trije kearen mei in swarte kat yn in sek om it tsjerkhôf hinne rinne en trije
 • kear sizze: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" Dan krijt dyselde de wikseldaelder.
 • Als je een tovermuntstuk wil hebben, moet je drie keer met een kat in een zak rond het kerkhof rennen en drie keer
 • zeggen 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dan krijg je een tovermuntstuk.
 • mondeling
 • kat
 • Als je een tovermuntstuk wil hebben, moet je drie keer met een kat in een zak rond het kerkhof rennen en drie keer zeggen 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dan krijg je een tovermuntstuk.

sage uit 1966
 • mei de soale der út. De duvel smyt dêr jild yn. Hoe krije se in wikseldaelder? Mei in kat op 'e earm geane se nei de
 • fjouwer Wringen ta. Hy ropt: "Wie koopt er mijn haas voor een daalder?" (De duvel mat biskiten wurde, dy krijt in kat
 • wisseldaalder van de duivel gehad. Met een kat op de arm roepen ze de duivel aan. Soms wordt de duivel voor het lapje gehouden met
 • de spreuk 'wie koopt er mijn haas voor een daalder'. De duivel blijkt later een kat in de zak te hebben gekocht. Zo
 • mondeling
 • kat
 • Bij de vrijmetselarij moet er om de zeven jaar iemand sterven. Daar wordt om geloot. Omdat ze geen geld hebben, hangen de vrijmetselaars een laars op zonder zool. De duivel stopt daar dan geld in.…

sage uit 1966
 • in forgadering hâldden. Dêr wie Alle Tet ek by. (as kat)
 • katten bij elkaar die vergadering houden. Ook de heks Alle Tet is daarbij als kat.
 • mondeling
 • kat
 • Een man gaat 's morgens altijd om vier uur naar de boer. Hij moet dan door een bos heen. Daar zijn vaak een stuk of wat katten bij elkaar die vergadering houden. Ook de heks Alle Tet is daarbij als…

Trefwoorden: bos, heks, kat, vergadering


sage uit 1968
 • Us mem fortelde froeger, Alle Tet dy koe har foroarje yn in kat. Dy ha se wol us slein, dan wie Tet de oare deis
 • Een heks kan zichzelf veranderen in een kat. Als de heksenkat geslagen wordt, loopt de vrouw de volgende dag mank.
 • mondeling
 • kat
 • Een heks kan zichzelf veranderen in een kat. Als de heksenkat geslagen wordt, loopt de vrouw de volgende dag mank.

sage uit 1968
 • As ús froeger in dikke kat tomjitte kom, dan seinen wy: "Dat is Alle Tet."
 • Als vroeger een dikke kat een stel kinderen tegemoet kwam, dachten de kinderen allemaal dat het de heks Alle Tet was.
 • mondeling
 • kat
 • Als vroeger een dikke kat een stel kinderen tegemoet kwam, dachten de kinderen allemaal dat het de heks Alle Tet was.

sage uit 1969
 • mondeling
 • kat
 • Op een keer waren er allemaal zwarte katten in het huis van een man. Hij durfde niet naar binnen en liet het eten boven het vuur verbranden.

sage uit 1968
 • ta. De bern wienen mei en dy wienen wylst oan 't toarnbeisykjen. Doe kom der in dikke kat oan, dy woarde wei ûnder 'e
 • . Ot hie har yn in kat foroare.
 • Kinderen waren eens bramen aan het zoeken, toen de zwarte kat die bij hun was opeens verdween en er een vrouw verscheen
 • mondeling
 • kat
 • Kinderen waren eens bramen aan het zoeken, toen de zwarte kat die bij hun was opeens verdween en er een vrouw verscheen. Zij was een heks.

sage uit 1968
 • Tsjoensters foroarje har yn in kat. Duveldrek ûnder 'e drompel is 't bêste middel om der gjin lêst fan to hawwen.
 • Heksen veranderen zich in een kat. Duivelsdrek onder de drempel is het beste middel om er geen last van te hebben.
 • mondeling
 • kat
 • Heksen veranderen zich in een kat. Duivelsdrek onder de drempel is het beste middel om er geen last van te hebben.

sage uit 1968
 • By ús heit lei de frou (húshâldster?) siik op bêd. Alle jounen wie dêr in kat. "Dêr komt se wer oanglûpen", sei heit
 • . De kat kom wol by 't minske op bêd. Heit hie syn nocht. "Ik sil mei him ôfweve", sei er en hy joech de kat goed op 'e hûd
 • Bij een zieke vrouw kwam 's avonds vaak een kat. Op een keer gaf de man van de vrouw de kat een pak slaag. De volgende
 • wist wel beter. De oude vrouw is nooit meer bij ze geweest, net als de kat. En de vrouw is weer beter geworden.
 • mondeling
 • kat
 • Bij een zieke vrouw kwam 's avonds vaak een kat. Op een keer gaf de man van de vrouw de kat een pak slaag. De volgende dag kwam hij een kennis tegen die opeens kreupel liep. Zij beweerde dat dat kwam…

sage uit 1968
 • mondeling
 • kat
 • Op een nacht zagen een paar mensen, die onderweg naar de markt waren, een koeienpens. Eromheen dansten zeven dikke katten. Die pens was een heks.