Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • died er. Mar de beide knapen hellen gau de hazze út 'e sek en treauen der in kat wer yn. Doe't de jonge de kofje troch 't
 • mar ris wer to gast gean." De lânhearre makke de sek iepen, mar o, hwat seach er prot, doe't dêr in kat foar 't ljocht kom
 • de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee jongens de haas voor een kat. Bij
 • aankomst in de stad is de landheer boos en hij stuurt de jongen terug met de kat. Hij stopt weer bij het huisje en de jongens
 • kat
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee…

Trefwoorden: boer, haas, kat, landheer, verwisselen


sprookje uit 1966
 • bûter, in skinke en folle net genôch. Mar de dochter roan fuort op 'e tafel ta. Sy seach de skinke foar de kat oan en sei
 • : "Fuort, kat." Wylst reage se de hiele skinke fan 'e tafel. Doe't de feint dat seach, wist er genôch.
 • bijziend is. Later staat er boter en ham op de tafel. De dochter rent op de tafel af. Ze ziet de ham aan voor de kat, jaagt
 • kat
 • Een boerendochter is erg bijziend. Een man denkt dat dat wel zal meevallen en gaat er heen. De moeder legt op bepaalde plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet…

Trefwoorden: bijziend, boer, boter, dochter, ham, kat, tafel


sage uit 1966
 • Dy't in wikseldaelder ha woe moest trije kear mei in kat yn 'e sek om 'e tsjerke hinne rinne en elke kear ta de
 • tsjerkedoar ynroppe: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" De trdde kear lange hy de sek mei de kat der yn oan ien dy't
 • Wie een wisseldaalder wil hebben, moet drie keer met een kat in een zak om de kerk lopen en elke keer tegen de kerkdeur
 • roepen: 'wie koopt er mijn kat voor een daalder'. De derde keer overhandigt hij de zak aan iemand die achter de deur staat en
 • kat
 • Wie een wisseldaalder wil hebben, moet drie keer met een kat in een zak om de kerk lopen en elke keer tegen de kerkdeur roepen: 'wie koopt er mijn kat voor een daalder'. De derde keer overhandigt hij…

sage uit 1966
 • kat
 • Heksen kunnen zich veranderen in kippen, honden, katten en schapen.

sage uit 1966
 • . Dy woe by him opspringe, mar hy kearde him. Even letter kom der in swarte kat by him. Doe't er thús kom wie de tsjoenster
 • gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een hond en een zwarte kat tegen hem op
 • kat
 • De man van een betoverde vrouw ging met haar urine naar een duivelbanner. Onderweg vraagt een heks hem waar hij heen gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een…

sage uit 1966
 • Alle Tet foroare har nou en dan yn in sware kat. As men de kat omseame, dan wie Tet even letter bont en blau.
 • Alle Tet veranderde zich zo nu en dan in een kat. Als men de kat afranselde, was Tet even later bont en blauw.
 • kat
 • Alle Tet veranderde zich zo nu en dan in een kat. Als men de kat afranselde, was Tet even later bont en blauw.

sage uit 1966
 • Heit en myn broer wienen oan 't terskjen. Doe siet der in hiele dikke kat yn 't achterhûs. Sy hienen dy kat yn 'e
 • rekken en formoeden wol hwa't it wie. Myn broer joech him in slach mei de heafoarke. De kat wie dea (tominsten, dat mienden
 • De vader en de broer van de verteller waren eens aan het dorsen. In het achterhuis zat een hele dikke kat. Ze hielden
 • de kat in de gaten, want ze vermoeden wel wie het was. Toen zijn broer de kat een klap gaf met de hooivork, leek het of
 • kat
 • De vader en de broer van de verteller waren eens aan het dorsen. In het achterhuis zat een hele dikke kat. Ze hielden de kat in de gaten, want ze vermoeden wel wie het was. Toen zijn broer de kat een…

sage uit 1966
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • . De feint krige in stik ark en joech dy kat dêr in trewinkel mei. Dat de kat bleau lizzen. Doe't de faem de oare moarns by
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • kat
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

mop uit 1966
 • : "Kaets kat, hwat dochstû hjir op 'e tafel." Alles foel yn diggels. Doe wist de feint genôch en naeide út.
 • van wandelen, slaat het meisje het hele theeservies op tafel aan diggelen in de veronderstelling dat het de kat is. De
 • kat
 • Een jongen heeft een meisje dat bijna blind is. Haar moeder fluistert haar in dat er een naaldje op de grond ligt, en het meisje raapt het op. De jongen concludeert hieruit dat het meisje helemaal…