Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

80 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • aanleggen
 • Een schipper raakt zijn vrouw kwijt als ze bij een eiland hebben aangelegd. Hij gaat zonder haar terug naar huis, en trouwt met een ander. Jaren later komt hij weer bij hetzelfde eiland, en vindt zijn…

sage uit 1978
 • aanleggen
 • Schepen die tegengehouden worden in de Langesloot gaan vaak langs de wal liggen. Dikwijls wordt er dan van onderen tegen de bodem geklopt door de (onder)watergeesten. Dit doen ze om de schippers…

sage uit 1978
 • aanleggen
 • Tegen schipperskinderen die 's avonds nog de dijk op willen zegt men vaak dat ze voor het donker thuis moeten zijn om te voorkomen dat ze de smid van Eernewoude tegenkomen.

sage uit 1978
 • aanleggen
 • Bij het Langemeer spookt het onder water. Schepen kunnen dikwijls niet van hun plaats komen, omdat ze van onderen vastgehouden worden door watergeesten of dergelijke wezens. Ook klinkt er vaak…

sage uit 1978
 • aanleggen
 • Als er in de wal of in drassig land inhammen of grote ronde gaten te zien zijn, zegt men vaak dat de zogenaamde `bûlhûnen' hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze waterwezens zouden in de gaten wonen…

sage uit 1978
 • aanleggen
 • Bij het stuk land dat wel de `Spoeketsiene' wordt genoemd, verdronk ooit een visser (door toedoen van het spook). De mensen zijn bang om hier in de buurt te komen. De oude vissers zagen ooit hoe het…

sage uit 1978
 • aanleggen
 • De smid van Eernewoude is vervloekt omdat hij tijdens zijn leven een schat uit een klooster gestolen heeft. Hij heeft de schat verstopt aan de kant van een vaart waar op dat moment de ene voet van een…

sage uit 1978
 • aanleggen
 • De smid van Eernewoude heeft een schipper (of een vissers- of schippersdochter) laten verdrinken door het schip naar de andere oever te laten drijven. De schipper legt aan, stapt aan de verkeerde kant…

sage uit 1978
 • aanleggen
 • Voor vissers en schippers is het gevaarlijk om 's nachts te blijven liggen in de Langesloot. Een schipper die dit toch doet loopt groot gevaar. Als hij aanlegt aan de oostkant, ligt zijn schip de…

sage uit 1978
 • Schippers die 's nachts aanleggen in de Langesloot lopen de kans dat hun ankers uit de grond getrokken worden en dat
 • aanleggen
 • Schippers die 's nachts aanleggen in de Langesloot lopen de kans dat hun ankers uit de grond getrokken worden en dat hun schepen verplaatst worden naar de andere oever. Het spook van Eernewoude is…

sage uit 1978
 • De `Langesleatter man' wil niet dat schippers 's nachts aanleggen. Daartoe trekt hij de loopplank weg, maakt de schepen
 • aanleggen
 • De `Langesleatter man' wil niet dat schippers 's nachts aanleggen. Daartoe trekt hij de loopplank weg, maakt de schepen los en laat ze naar een andere plek drijven.

sage uit 1978
 • aanleggen
 • Als iemand 's nachts bij de Langesloot aanlegt, loopt hij de kans dat hij niet meer van boord kan komen omdat de loopplank is weggetrokken.

sage uit 1978
 • aanleggen
 • Schippers durven niet aan te leggen in de Langesloot omdat de `Langesleatter man' de schepen losgooit en de ankers uit de grond trekt.

sage uit 1955
 • aanleggen
 • Man heeft last van nachtmerries, waarop een buurman voor het slapen gaan meel op zijn gezicht strooit. De volgende ochtend staat er een vrouw die zich een nachtmerrie noemt, in huis. Na jaren het…

sage uit 1950
 • aanleggen
 • Een schipper komt in Jistrum. Hij zegt tegen een grutter dat de kerk er die avond niet meer zal staan. Nog dezelfde middag verbrandt de kerk.

sage uit 1968
 • aanleggen
 • Op een plek waar nu een snelweg ligt, lag vroeger een weg die door Napoleon was aangelegd. De mensen daar horen nu nog steeds 's nachts het trappelen van paarden en het rijden van wagens over de oude…

sage uit 1967
 • aanleggen
 • Op de plaats waar een nieuwe weg aangelegd zal worden, worden soms lichtjes gezien. Deze dwaallichten zijn een voorteken.

sage uit 1967
 • aanleggen
 • Met de aanleg van een straatweg worden de spoken onder de weg begraven.

sage uit 1968
 • aanleggen
 • Twee mannen zien een tram rijden, terwijl er nog geen trambaan - of überhaupt een weg - is. Het is een voorgezicht. Later worden er wegen aangelegd. De mannen vermoeden dat ze destijds autobussen…

sage uit 1970
 • aanleggen
 • Op een bepaalde plek was een een Duitser vermoord. Hij spookte daar sindsdien als de Langesleatterman. De schippers durfden op die plek hun schip niet aan te leggen. Als ze dat toch deden, raakte het…

sage uit 1974
 • aanleggen
 • Een berucht spook is de Lange Sleatterman. Schippers mijden bepaalde plekken waar de Lange Sleatterman zou huizen omdat hij geen schip zou laten liggen. Een brutale schipper waagt het er toch op en…

sage uit 1974
 • Op bepaalde plekken kan je met je schip niet aanleggen omdat er een pad is waar lijken langs vervoerd worden. Als je
 • aanleggen
 • Op bepaalde plekken kan je met je schip niet aanleggen omdat er een pad is waar lijken langs vervoerd worden. Als je toch met je schip aanlegt, raakt het schip altijd vanzelf los.

sage uit 1969
 • aanleggen
 • Mensen hoorden op een plek wagens rijden. Later is er een nieuwe polder aangelegd.

sage uit 1974
 • aanleggen
 • Kort voor de aanleg van een spoorlijn wordt het geluid van een rijdende trein gehoord.

sage uit 1973
 • aanleggen
 • Bij het Kruiswater kan geen schip worden aangelegd, want 's nachts wordt het anker op het schip gegooid. Het schip ligt 's morgens los. Schippers durven daar niet te liggen.