Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

339 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • . Hy rûn der mar mei om en hy rûn der mar mei om. Op 't lêst lei er de saak út oan syn âlde arbeider. Dat wie in kleare
 • keardel, dy hie al lang murken, dat de boer hjir of dêr mei oan wie. No, dy âlde arbeider sei: 'Lit dat mar oan my oer. Dêr
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • hij de landheer te verslaan. De laatste opdracht is, dat hij moet zeggen wat de landheer op dat moment denkt. De arbeider
 • arbeider
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

mop uit 1978
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • arbeider
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

sage uit 1997
 • arbeider
 • Wezens van Orion hebben het bewustzijn van de mensen weggenomen, om hen te kunnen exploiteren. Dit bewustzijn is nu langzamerhand aan het terugkomen.

mop uit 1930
 • arbeider
 • De heilige Magriet trekt door een streek. Ze vraagt of ze kan overnachten bij een rijke boerin, maar de boerin weigert haar toegang tot haar huis. Dan gaat St. Magriet naar een arbeidersvrouw toe en…

mop uit 1973
 • arbeider
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

mop uit 1973
 • arbeider
 • Een paar oudere arbeiders komen bij elkaar om sterke verhalen te vertellen. Marten had eens een hele grote kool gevonden. Sytse Rottekrûd vertelde dat toen hij jong was een enorme kool had gevonden.…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • arbeider
 • Een aantal mannen gaat op zee vissen. Er wordt een man zeeziek en hij spuugt zijn gebit overboord. Een vriend hangt voor de grap zijn eigen kunstgebit aan de haak. Hij beweert het gebit van zijn maat…

mop uit 1976
 • arbeider
 • Tiemersma is een man die in de fabriek van Batavus werkt. Als de directeur merkt dat Tiemersma de prins en de koningin persoonlijk kent is hij erg verbaasd. Tiemersma beweert zelfs de paus te kennen…

sprookje uit 1977
 • . Behalve de jonges wie der ek noch in arbeider op 'e pleats. Dy arbeider hie in dochter en dêr smiet Snoad wol in eachje op. De
 • arbeider sels koe er ek omraak mei oer 'e wei. Op in kear wienen se tegearre oan it heideoanmeitsjen, Snoad en de arbeider, en
 • Snoad, samen met een arbeider van de boerderij, een grote pot met geld op. Ze nemen ieder de helft. De oude boer ligt op
 • heeft, vanwege zijn vondst, het grootste kapitaal, dus de boerderij gaat naar hem. Hij trouwt met de dochter van de arbeider
 • arbeider
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • arbeider
 • In sommige autofabrieken nemen werknemers elke dag een onderdeel mee naar huis, tot ze een (vracht)auto bij elkaar hebben.

sage uit 1966
 • arbeider
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner, die hem vier keer een fles met medicijn meegeeft. Bij de laatste fles vraagt de…

sage uit 1950
 • Yn 'e foarige ieu wenne Sytse Koster yn 'e Hamsterheide. Hy wie arbeider by Wilco Buning yn Eastemar. Hy wie us oan 'e
 • arbeider
 • Sytske Koster ziet in Eastermar [Oostermeer] op klaarlichte dag een lijkstaatsie van een kraamvrouw. Kort daarna sterven er nog twee kraamvrouwen, maar geen van beide lijkstoeten lijkt op die Sytske…

sage uit 1966
 • arbeider
 • Een man uit de Wâlden gaat per sjees naar Ljouwert. In de buurt van Swarteweisein staat een boerderij daar staan drie mannen in de schuur te dorsen. Bij de schuur gaat het paard steigeren. De man…

sage uit 1966
 • goeije help oan ha soe. De oare deis moest er fuort oan 'e slach. Mei de arbeider moest er dong en modder oer it lân struije
 • . Sy gongen togearre nei 't lân ta. Mar op it lân dêrnjonken stie in arbeider fan in oare boer. De nije feint sei: "Nou
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en
 • middag en er is nog niet gewerkt. De arbeider waarschuwt de jongeman. Deze zegt dat hij zich niet druk moet maken en vraagt
 • arbeider
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sage uit 1998
 • arbeider
 • Een rat wordt opgejaagd en vlucht in de brandende kachel. Als het deurtje van de kachel weer open gaat, vlucht te brandende rat en zet een hooiberg en een boerderij in brand.

sage uit 1966
 • doe bigongen se der allegear fan to iten. Hearke koe dat allegear sjen. De dief hie arbeider west by Kuoi-jonges. De oare
 • als arbeider bij de twee broers. De broers hebben hem toen de winter kwam weggestuurd. Hearke wijst de broers als
 • arbeider
 • Sterke Hearke is niet alleen maar sterk, hij is ook politieagent. Hij moet van twee bestolen broers een aardappeldief opsporen. Hearke schaduwt de dief en ontdekt dat de man steelt om zijn gezin te…

sage uit 1966
 • Binderts. Dat wie Germ de Vries. Se wienen us oan 't dongriden. Hearke mei noch in arbeider laedden togearre dong op 'e wein en
 • stienen yn 't skerngat. Op it lân stie ien arbeider to oplûken. Jan Binderts brocht de dong nei 't lân ta. Hearke wie in
 • arbeider
 • Sterke Hearke was boerenarbeider en hij kon goed doorwerken, maar hij was ook op zijn rust gesteld. Hij hield ervan even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de…

sage uit 1966
 • arbeider
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

sage uit 1966
 • Alde Flippus Hamstra wenne yn 'e Harkema. Hy wie arbeider by in boer yn Stiensgea. Op in moarn soed er dêr wer hinne
 • arbeider
 • Een boerenknecht wordt opgeschrikt door een plaagbeest. Het plaagbeest blijft hem op de hielen zitten en de knecht slaagt er maar met moeite in het beest van zich af te schudden.

sage uit 1966
 • arbeider
 • Oude Rikele Myt was een tovenaarster. Op een keer bewoog ze haar hand snel en krachtig over het paard van een boer. De boer wist dat de volgende dag zijn paard dood zou zijn, omdat Rikele Myt eraan…

sage uit 1966
 • As in arbeider froeger de koarts krige, dan koed er dy soms wer kwyt wurde troch nei de klaei ta to gean.
 • Als een arbeider vroeger koorts kreeg, werd hij soms beter door naar de kleigrond te gaan.
 • arbeider
 • Als een arbeider vroeger koorts kreeg, werd hij soms beter door naar de kleigrond te gaan.

sage uit 1967
 • Myn man wie us op 'e merk yn Uthuzen (Gr.). Doe wie dêr ien dy koe tsjoene. Hy sei tsjin in âlde arbeider, Dirk Bos fan
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet
 • arbeider
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet meer in zijn bloes.

mop uit 1966
 • arbeider
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sprookje uit 1966
 • arbeider tsjin syn wyfke: "Ik fortrou it net. Dat minske hie sa'n moaije stem. Soe 't wol in echte skoaister wêze?" In wike
 • ." En doe die er it hiele forhael. Doe krigen al dy minsken in kleur, sa skammen se har. Mar de arbeider en syn wyfke net
 • arbeider
 • Wekelijks krijgen bedelaars geld van een rijke vrouw. De gedachte dat bedelaars meer verdienen dan haar personeel test ze door zich verkleed als bedelares in het dorp langs de deuren te gaan. Ze merkt…

sage uit 1967
 • Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • arbeider
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…