Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

1551 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • avond
 • Na aanraking door een vrouw die een heks zou zijn zit een man onder de luis.

sage uit 1962
 • avond
 • Kaartspelers die verbonden zijn met de duivel kunnen door schoppenboer te manipuleren, een persoon waarover men heeft gesproken, laten komen. De persoon komt niet op afspraak, maar bij toeval of voelt…

sage uit 1962
 • avond
 • Weerwolven bespringen mensen, klemmen zich vast op hun rug, en zorgen voor een wurgend gevoel. Weerwolf in de gedaante van een hond vergezeld jongeman bij ontmoetingen met meisje.

sage uit 1962
 • de lucht vliegen. Op een dergelijke avond keek een der jongens vóór het naar bed gaan, door het venster, en zag het
 • avond
 • Knecht fluit naar een vuurman die door de lucht vliegt. De vuurman vliegt op het raam af, maar de knecht kan de blinden nog sluiten. Van de zware slag staat de volgende dag op de blinden een…

sage uit 1962
 • huis. Iedere avond trof hij een zwarte hond aan, die dwars over zijn pad lag te slapen. Eerst liet hij het dier met rust
 • Iedere avond stuit een man op een zwarte hond die dwars op het pad ligt te slapen. Als hij de hond toeroept weg te gaan
 • avond
 • Iedere avond stuit een man op een zwarte hond die dwars op het pad ligt te slapen. Als hij de hond toeroept weg te gaan en hem slaat verdwijnt de hond. De volgende keer ligt de hond langs het pad, en…

sage uit 1975
 • . Die ontmoette hij elke avond tegen het vallen van de avond als hij gewerkt had. Uhm achter bij ’t bakhüs onder de vlier
 • twee haakjes. En deze boer die kwam elke avond daar gezellig uh keuvelen met dit klein mannetje, wat hij ook werkelijk zag
 • Een boer ontmoet elke avond een kabouter. Samen roken ze een pijp en voeren gesprekken. De boer heeft deze gesprekken
 • avond
 • Een boer ontmoet elke avond een kabouter. Samen roken ze een pijp en voeren gesprekken. De boer heeft deze gesprekken opgeschreven in schriftjes, maar die zijn tegenwoordig kwijt.
VODA_006_11.mp3

sage uit 1896
 • Iemand, buiten Leeuwarden wonende en voor zaken naar de stad geweest zijnde, kwam in den laten avond terug. Hij stapte
 • Iemand, buiten Leeuwarden wonende en voor zaken naar de stad geweest zijnde, kwam in den laten avond terug. Hij stapte
 • avond
 • Iemand, buiten Leeuwarden wonende en voor zaken naar de stad geweest zijnde, kwam in den laten avond terug. Hij stapte rustig langs de Olde Galileën, maar even verder zag hij nevens de kalkfabriek het…

sage uit 1896
 • zekeren avond laat uit het veld, toen ging het landhek, waar hij door moest, vanzelf open en toen hij er door was vanzelf weêr
 • zekere avond laat uit het veld en toen ging het landhek, waar hij door moest, vanzelf open en toen hij er door was vanzelf
 • avond
 • Nog altijd is het op de Hooidammen, tusschen Sint Nicolaasga en Doniaga, niet pluis. Johannes Reinders kwam op een zekere avond laat uit het veld en toen ging het landhek, waar hij door moest, vanzelf…

sage uit 1896
 • Vijftig jaren of reeds langer is het geleden, toen op zekeren avond twee schippers met hunne vaartuigen naast elkander
 • was immers bekend, dat daar iederen avond een spook langs den met laag hout begroeiden oever wandelde. Het was een heldere
 • avond
 • Twee schippers overnachten aan de oever van de Tjonger, waarvan wordt gezegd dat het daar spookt. De twee schippers menen het spook wel aan te kunnen, maar zodra zij dat hebben gezegd, zien zij het…

sage uit 1896
 • meestal door een meisje bediend werd. Het gebeurde op zekeren avond, dat zij aan de overzijde der watervlakte een man zag
 • avond
 • Een meisje wil iemand in haar bootje overvaren, maar het blijkt een spook te zijn. Daarop is zij zo van slag, dat zij bij thuiskomst spoedig sterft.

sage uit 1962
 • Spookdieren: Van mijn betovergrootvader werd verteld, dat hij jager was. Op een avond ging hij met zijn geweer
 • avond
 • Jager schrikt van geluiden in de struiken, vraagt om te spreken als het van God is en te verdwijnen als het de duivel is. Hij schiet, de volgende dag blijkt dat hij een wolf heeft neergeschoten.

sage uit 1962
 • te plodderen. De mensen waren er erg benauwd voor, deze brug bij avond te passeren. Een jong paartje uit Ooijen, dat in
 • Kessel was uitgeweest, en ’s avonds laat huiswaarts keerde, moest deze brug over. Het was een maanlichte avond met een sterke
 • avond
 • Jongen en meisje gaan 's avonds over een brug waar volgens het verhaal een wijf zonder hoofd zit. Als ze achter zich iets horen en iets zien naderen vluchten ze een huis binnen. Naderhand blijkt dat…

sage uit 1962
 • Zwarte kunst: Toen ik omstreeks 1915 bij Boers in de Donk woonde, stond ik op een maanlichte avond, in gezelschap met
 • avond
 • Knecht die aan zwarte kunst doet wijst er op dat de knoesten in stammen mensen zijn. Verteller meent ook beweging te zien, maar zegt dat hem niets wijsgemaakt kan worden. Een andere knecht ligt er 's…

sage uit 1962
 • zweefde, iedere avond om 11 uur. Het lichtje bewoog zich schommelend enkele honderden meters op en neer. De mensen dachten
 • Lichtje dat elke avond is te zien, wordt ontmaskerd als zijnde iemand die anderen schrik wil aanjagen.
 • avond
 • Lichtje dat elke avond is te zien, wordt ontmaskerd als zijnde iemand die anderen schrik wil aanjagen.

sage uit 1962
 • op een manchesterbroek kon aanstrijken. Op een avond, dat ik te bed lag, zag ik opeens overal vuur om mij heen. De
 • avond
 • In bed liggend ziet een man vuur om zich heen. Hij probeert het vuur te doven door in zijn handen te wrijven, maar daardoor wordt het erger. Hij bedenkt dat het komt door de lucifers met zwavel.

sage uit 1962
 • avond
 • Op de opmerking van één van de reuzen geeft de ander na een jaar antwoord, waarop de eerste zegt dat de ander te veel praat. Heuvels zijn ontstaan doordat reuzen daar het zand van hun klompen hebben…

broodjeaapverhaal uit 2008
 • avond
 • Forumbericht over oranje lichten die zijn gespot boven Rotterdam in 2007.

personal narrative uit 2010
 • eerst heel de avond aan en uitgaan, nu zeggen we één keer iets tegen haar, en dan houdt het voor de rest van de avond op
 • avond
 • De familie van de verteller heeft last van onverklaarbare gebeurtenissen in haar huis. Van de vroegere bewoner is ooit een kind afgenomen. Na haar dood is zij daar gebleven, nog altijd wachtend op…

sage uit 1896
 • , toen het water dichtgevrozen lag, dat in die streek drie rietsnijders nog laat in den avond op het veld aan het werk waren
 • avond
 • Een oude naaister gaat overdag wel eens naar een boer om naaiwerk te verrichten, 's avonds rijdt zij in haar wagentje, getrokken door een zwart kalf, weer naar huis. Op een koude winteravond zijn er…

sage uit 1962
 • avond
 • Man vertelt dat een paard 's avonds laat met hem meeliep.

sage uit 1962
 • avond
 • Knecht onttrekt zich aan het 's avonds gezamenlijk rozenkrans bidden, en blijft tot na twaalf uur weg. Het blijkt dat hij ergens in een boom klimt, zich uitkleedt, en nadat hij zich schudt als een…

sage uit 1962
 • Weerwolven: Een knecht op een boerderij in Kessel-Hout beklaagde zich bij zijn boer, dat hij iedere avond weer de
 • vol hagel.” De knecht ging de volgende avond met het geweer uit. Hij ontmoette een hem bekende jager, die hem vroeg
 • Knecht klaagt bij boer dat hij elke avond de weerwolf moet dragen. De volgende avond gaat hij met een geladen geweer
 • avond
 • Knecht klaagt bij boer dat hij elke avond de weerwolf moet dragen. De volgende avond gaat hij met een geladen geweer dat hij van de boer heeft gekregen op pad. Nadat blijkt dat het geweer is geladen…

sage uit 1923
 • avond
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sage uit 1923
 • zaken te doen gehad en was er blijven hangen tot het vallen van den avond. Hij kon er echter niet blijven overnachten, want
 • avond
 • Een reiziger slaat waarschuwingen voor een ronddolende man zonder hoofd in de wind. Opeens ziet hij een enorme gedaante naast zich die hem blijft vergezellen. Bij het bidden van het evangelie van St.…

sage uit 1978
 • avond
 • Op een bepaalde plek waar geen gras wil groeien en waar 's avonds omwoelde grond de volgende dag weer hard is, houden heksen hun vergadringen en dansen als zwarte katten. Mensen die in de kring komen…