Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

88 resultaten voor ""

mop uit 1896
 • een uur nadat de man vertrokken was kwam er bij de vrouw een bedelaar voor de deur, die geheel verkleumd scheen. Het was
 • maar meêgeven.» - Hier had de bedelaar niets tegen en hij nam afscheid, beladen met twee groote zakken, volgepropt met spek
 • bedelaar
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

sage uit 1962
 • Verzonken kasteel: In Haelen op het landgoed de Grote Bedelaar bevindt zich een grondeloos diepe poel. Hierin is in
 • mensen overhad. Op een Kerstnacht kwam een arme haveloze bedelaar aan de deur, en vroeg om een onderkomen. Men joeg hem als
 • In een diepe poel is een kasteel met bewoners verzonken na de weigering een bedelaar in de kerstnacht onderdak te geven
 • Grote Bedelaar
 • Grote Bedelaar
 • bedelaar
 • In een diepe poel is een kasteel met bewoners verzonken na de weigering een bedelaar in de kerstnacht onderdak te geven. Daarnaast zou een eveneens verzonken brandklok in de kerstnacht luiden.

sage uit 1923
 • De bedelaar van Heithuizen
 • De bedelaar van Heithuizen Wie in den Kerstnacht kerkwaarts gaat, hoort vanuit een der poelen bij Heithuizen het doffe
 • uitgegaan om de poort te openen, stond de ridder niet weinig verbaasd slechts een bedelaar te ontmoeten. Wrevelig en norsch
 • Ridder weigert in de kerstnacht een bedelaar te helpen, en zegt dat hij niets met God te maken heeft. Na het slaan van
 • bedelaar
 • Ridder weigert in de kerstnacht een bedelaar te helpen, en zegt dat hij niets met God te maken heeft. Na het slaan van een kruis en een gebed waarin hij God vraagt de ridder te vergeven valt hij dood…

sage uit 1896
 • tegen den avond aangesproken door een bedelaar, die zeî: «Ik heb opgemerkt, vriend, dat gij nu reeds drie dagen achtereen
 • ,» antwoordde de baas kortaf. - «Dat. weet ge zoo niet,» hernam de bedelaar; «als je mij niets wilt zeggen kan ik zeker niets doen
 • af naar Amsterdam en wandelt rond bij de Papenbrug. Eerst gebeurt er niets, maar op de derde dag ontmoet hij een bedelaar
 • bedelaar
 • Dit verhaal verklaart waarom het cijfer 1 in Friesland ook wel 'het paaltje van Oosterlittens' genoemd wordt. Een arme schoenmaker uit Oosterlittens droomde drie nachten achtereen dat hij op de…

mop uit 1944
 • gevende aan den bedelaar: “Hoe heb je dat zo mooi klaargespeeld?” “Wel, antwoordde de bedelaar daar moet je nu weer een jood
 • Een bedelaar doet alsof hij blind is en zegt dat hij geen geld van Joden wil. Een Duitser vraagt hoe hij dit heeft
 • bedacht en de bedelaar antwoord dat je daar een Jood voor moet zijn.
 • bedelaar
 • Een bedelaar doet alsof hij blind is en zegt dat hij geen geld van Joden wil. Een Duitser vraagt hoe hij dit heeft bedacht en de bedelaar antwoord dat je daar een Jood voor moet zijn.

Trefwoorden: bedelaar, blind, bord, duitser, fooi, geld, jood, slim, weg


mop uit 1752
 • Zoo klopter aan de deur een slegten Bedelaar! “Wat Duivel,” riep de Meid, “zou dat de Droes wel wezen? Die daar zoo vinnig
 • klopt?” “Neen gy hebt niet te vrezen,” [p. 83] Riep Hans de Bedelaar, “’t is Paaschen, een goed man, Die slegts met Bedelen
 • bedelaar langs komt, neemt de meid aan dat dit Pasen is en geeft veel vlees mee. Nieuwsgierig naar zijn geslachtsdeel laat de
 • bedelaar haar daar ook driemaal mee kennismaken, al zegt hij dat het gaat om een ding genaamd Achterdocht. De boer is furieus
 • bedelaar
 • Een boer hangt een wintervoorraad vlees in de schoorsteen en vertelt de meid dat het bestemd is voor Pasen. Als er een bedelaar langs komt, neemt de meid aan dat dit Pasen is en geeft veel vlees mee.…

sage uit 1963
 • bedelaar
 • Vroeger werd van een oude bedelares in Polsbroek gezegd dat ze de karn betoverde als ze geen geld kreeg.

broodjeaapverhaal uit 2009
 • . Een bedelaar. Een bedelaar, en die woonde bij mij in de straat? En...nooit had ik een hand uitgestoken. Naar m'n buurman
 • bedelaar is. Later ziet ze de man in een casino, en een paar dagen later spreekt de man haar aan en nodigt haar uit in zijn
 • bedelaar
 • Jonge vrouw ziet dagelijks een merkwaardige man vertrekken en terugkomen. Als ze hem volgt ontdekt ze dat hij een bedelaar is. Later ziet ze de man in een casino, en een paar dagen later spreekt de…
FC20032009Valkhofkapel1b.jpg

sage uit 1965
 • de vrouw was weg. De bedelaar kreeg zien weit en was gelukkig. Den boer ok, umdattie de belofte kos vervulle. As iets
 • bedelaar
 • Een vrouw gaat op bedevaart naar Kevelaer en belooft de buurvrouw om twee missen te laten opdragen en twee kaarsen te branden bij de heilige Maria. Ze bewaart het geld dat de buurvrouw haar hiervoor…

sage uit 1955
 • een meer of de zee liggen en waarvan het gelui soms nog hoorbaar is? Het landgoed “De Bedelaar Gem. Haelen. Hierbij ligt
 • Nachtmis aan het feesten was, aan een bedelaar een aalmoes weigerde. vgl “Limburgse sagen en legenden”
 • een bedelaar een aalmoes te geven.
 • De Bedelaar
 • bedelaar
 • In een ven is in de kerstnacht een kasteel verzonken als straf voor het feesten onder de nachtmis en de weigering om een bedelaar een aalmoes te geven.

mop uit 1651
 • bedelaar
 • Een armoedzaaier wordt gevraagd hoe het er in zijn huis aan toe gaat, waarop hij antwoordt: 'Net als in de hemel, er wordt gegeten noch gedronken.'

mop uit 1651
 • Een bedelaar vraagt om een aalmoes, maar krijgt niets. Daarop merkt hij op dat hij dan maar doen moet waar hij een
 • bedelaar
 • Een bedelaar vraagt om een aalmoes, maar krijgt niets. Daarop merkt hij op dat hij dan maar doen moet waar hij een hekel aan heeft. Gevraagd wat dat is zegt hij: 'werken.'

sage uit 1979
 • bedelaar
 • Een zeermeermin, die is gevangen door een schipper, bewoonde eeuwen lang een rijkversierd huis in Vlissingen. Ze bracht haar tijd door met wandelen en het kijken naar voorbijgangers en de zee. Dit…

mop uit 1651
 • Een bedelaar zei tegen Hendrik de Vierde: 'Broeder, geeft mij wat.' Hendrik gaf de man een stuiver. De man had meer
 • bedelaar
 • Een bedelaar zei tegen Hendrik de Vierde: 'Broeder, geeft mij wat.' Hendrik gaf de man een stuiver. De man had meer verwacht en zei dat dit niet broederlijk was. Hendrik antwoordde hierop dat als hij…

mop uit 1651
 • Een bedelaar zei dat hij de meester van zeven vrije ambachten was. Hierop zei een ambachtsman: 'Hoe is dat mogelijk, ik
 • bedelaar
 • Een bedelaar zei dat hij de meester van zeven vrije ambachten was. Hierop zei een ambachtsman: 'Hoe is dat mogelijk, ik ken maar één ambacht en daarmee onderhoud ik mezelf, mijn vrouw en mijn…

mop uit 1651
 • bedelaar
 • Een priester begroette een soldaat met zijn gebruikelijke groet: 'Moge God u vrede geven.' De soldaat werd hier kwaad om en antwoordde: 'Zoals de duivel u het vagevuur beneemt, zo zijn wij allebei…

sage uit 1919
 • armen konden gevoelen, de inwoners van Vijveren. Zoo er een bedelaar tot hen gekomen ware, eenvoudig van kleederen, en niet
 • dan tegen den bedelaar. Iedereen drong op, o hem te begroeten. De muziek en de dans eindigden in Vijveren niet. Een ieder
 • bedelaar
 • Bewoners van een stad zijn zo trots op hun rijkdom dat ze geen armoede kunnen verdragen, en gaan zover dat ze menen dat God noch Duivel de stad ten val kan brengen. Op een nacht verzinkt de stad in de…

legende uit 1888
 • bedelaar
 • Eens deelde Willebrord zijn fles met 12 bedelaars en de fles raakte niet leeg; de plaats, waar dit gebeurde, werd "Vlessingen" genoemd en de fles kwam in het stadswapen.

sprookje uit 1901
 • stad ruilde hij zijn mooie kleeren tegen het pak van een bedelaar en zoo kwam hij op het plein voor het paleis. Daar riep
 • bedelaar
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…

lied uit 1768
 • bedelaar
 • Bij het ten oorlog gaan zegt de hertog van Brunswijk tegen zijn vrouw dat als hij na 7 jaar niet terug is zij opnieuw kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm…
01helena.mel.jpg
01helena Holbcd.jpg

mop uit 1651
 • bedelaar
 • De ik-figuur vind op een zondag een duit. Nergens ziet hij een arm mens aan wie hij deze munt kan weggeven. Hij ziet toevallig een vrouwtje die knapkoek (zie opmerkingen) verkoopt. De man vraagt het…

sage uit 1925
 • zich niet aan de viering van den Heiligen Nacht. Nog laat in den avond klopte een bedelaar aan de poort en verzocht om
 • nachtverblijf. De slotheer zelf, die wat koelte zocht voor zijn heetbedronken kop, trad in de poort en stiet den bedelaar in de
 • Een feestende en dronken burchtheer laat op kerstavond een verkleumde bedelaar zijn slot niet binnen. En hij gaat
 • verder met feesten. De bedelaar vriest dood en de burchtheer zinkt spontaan met slot en al de feestgangers in de diepte
 • bedelaar
 • Een feestende en dronken burchtheer laat op kerstavond een verkleumde bedelaar zijn slot niet binnen. En hij gaat verder met feesten. De bedelaar vriest dood en de burchtheer zinkt spontaan met slot…

lied uit 1768
 • bedelaar
 • Bij het ten oorlog gaan zegt de hertog van Brunswijk tegen zijn vrouw dat als hij na 7 jaar niet terug is zij opnieuw kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm…
02cous.jpg 105.jpg

mop uit 1651
 • Een bedelaar die om een aalmoes vraagt, krijgt als antwoord: 'God helpe je.' De bedelaar zegt daarop dat hij dan iets
 • bedelaar
 • Een bedelaar die om een aalmoes vraagt, krijgt als antwoord: 'God helpe je.' De bedelaar zegt daarop dat hij dan iets zal moeten doen wat hij niet graag doet. Als de ander vraagt, wat dat is, laat de…

sage uit 1884
 • bedelaar
 • Spotrijm en spotgezegde.