Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

76 resultaten voor ""

sage uit 1903
 • bedelen
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

sprookje uit 1881
 • bedelen
 • Een rijke vrouw weigert een arme vrouw met drie kinderen een aalmoes, en scheldt de kinderen uit voor varkens. De arme vrouw bidt dat de rijke vrouw een kind zal krijgen dat een varken is. Later…

sage uit 1953
 • bedelen
 • Een veehouder kan bedelaars een half uur voor zijn poort laten stilstaan. Pas als hij roept dat ze weer door kunnen lopen, komen de bedelaars weer in beweging. Bovendien kan de man alle deuren in zijn…

sage uit 1978
 • bedelen
 • Schippers die over een bepaald water varen krijgen vaak bezoek van een naakt kindje dat op hun roer gaat zitten. De geest van dit kind blijft zwevende, omdat het door de ouden verdronken is. Daar het…

mop uit 1995
 • bedelen
 • Een negervader zegt tegen zijn drie zonen: "We doen een wedstrijd wie er in één dag het meeste geld kan verdienen."

mop uit 1997
 • bedelen
 • Een Nederlandse miljonair koopt in België een dure auto. Die kost twee ton, de Nederlander moet contant afrekenen. Hij heeft het bedrag bij zich, op twee gulden na. Hij krijgt de auto niet mee van de…

sprookje uit 1971
 • bedelen
 • Een boerenknecht krijgt van zijn baas altijd bonen te eten, terwijl hij ze niet lust. Op een dag steekt hij zijn lepel met de bolle kant naar boven in de pan, en zegt: "Wie mee wil, ga maar zitten!"…

sage uit 1923
 • bedelen
 • Hoogmoedige vissers van Westerschouwen vangen een meermin, en weigeren haar aan haar echtgenoot terug te geven. De meermin sterft, en de meerman profeteert de ondergang. Inderdaad verzandt de haven…
768.jpg

mop uit 1973
 • bedelen
 • Een boer slachtte een varken en hing het in het spekhok. Zijn vrouw vroeg waarom hij dat deed en hij antwoordde dat dat voor de lange winter was. Op een dag, toen de vrouw alleen was, kwam er een…

sprookje uit 1967
 • bedelen
 • Een man was zo arm dat hij alleen aan eten kon komen door te bedelen. Maar hij werd gepakt en moest de cel in. In de gevangenis had hij goed kunnen sparen, en toen hij na drie jaar weer vrij kwam, had…

sage uit 1954
 • bedelen
 • Het vrouwtje van Starum, dat zo rijk was, is in Dokkum op de stoep gestorven toen ze aan het bedelen was.

broodjeaapverhaal uit 1991
 • bedelen
 • Kinderen worden ontvoerd voor handelaars in organen en adoptiekinderen.

mop uit 1651
 • bedelen
 • Een man gaf een blinde, die samen met een lamme aan het bedelen was, een aalmoes. Iemand anders zag dat de lamme niets kreeg, en zei dat hij beter aan de lamme kon geven. De blinde zou immers wel zijn…

Trefwoorden: aalmoes, bedelen, blinde, geselen, lamme, pink


sage uit 2005
 • bedelen
 • Een bedelaar komt bij een slechte burchtvrouwe bedelen om een kom melk. Zij gooit een emmer melk over de stenen en schrobt er de straat mee. Nadien is haar burcht in de gracht verzonken, en bij onweer…

sage uit 1963
 • bedelen
 • Naam van een vrouw die bedelt.

Trefwoorden: bedelares, bedelen


sage uit 1946
 • bedelen
 • Een schatrijke weduwe uit Stavoren geeft haar schipper de opdracht om voor haar het kostbaarste op aarde te vinden en mee te nemen naar Stavoren, opdat zij nog meer rijkdom en aanzien zou verwerven.…
Leonardo_Diffusion_XL_medieval_merchant_lady_looking_at_a_ship_2.jpg

mop uit 1651
 • bedelen
 • Een bedelaar zei tegen Hendrik de Vierde: 'Broeder, geeft mij wat.' Hendrik gaf de man een stuiver. De man had meer verwacht en zei dat dit niet broederlijk was. Hendrik antwoordde hierop dat als hij…

mop uit 1651
 • bedelen
 • Een arme vrouw bleef maar bedelen om geld. Antwoord: "Ik geloof wel dat u arm bent, waarom wilt u niet geloven dat ik geen geld voor u heb?"

Trefwoorden: arm, armoede, bedelen, geld, geloven, klagen


sage uit 1884
 • bedelen
 • Spotrijm en spotgezegde.

sage uit 1974
 • bedelen
 • Een arme boer heeft ooit een pact gemaakt met een vreemdeling. Hij zou de man dienen en in ruil daarvoor zou de boer zo rijk zijn als hij wilde. Ook de kinderen van de boer zouden van deze rijkdom…
VODA_005_01.mp3
VODA_005_01.mp3
VODA_005_01.mp3

sage uit 1896
 • bedelen
 • Omstreeks 1830 gebeurde het dat een arme vrouw en tovenares, Mone geheten, bij een aanzienlijk huis aan het Vliet bij Leeuwarden belde. Toen er niemand op haar bellen reageerde, belde zij nogmaals. De…

sage uit 1963
 • bedelen
 • Vroeger werd van een oude bedelares in Polsbroek gezegd dat ze de karn betoverde als ze geen geld kreeg.

sage uit 1981
 • bedelen
 • Een paar verklaringen voor de naam 'Bleyen Hoeck'. Bijvoorbeeld dat door dat poortje de patiënten die genezen waren weer naar buiten kwamen en dus blij waren. Het kan ook slaan op een oud wapen, de…

sage uit 1963
 • bedelen
 • Er waren vroeger ook vrouwtjes die gingen bedelen. En bij de gierige boeren hield de een de boer aan de praat, terwijl de ander om de karn heen liep. Dan kon de boer drie weken niet karnen.

sage uit 1970
 • bedelen
 • Boer weigert bedelares iets te geven. 's Middags laat de os zich niet inspannen voor de eg. Nadat de steen die de vrouw op de eg heeft gelegd is weggehaald laat de os zich inspannen.