Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • bûter, in skinke en folle net genôch. Mar de dochter roan fuort op 'e tafel ta. Sy seach de skinke foar de kat oan en sei
 • feintsje, dy tochte, it soe wol hwat tafalle. Dat hy rekke der op in snein to-joun hinne. De dochter hie mei de mem ôfpraet
 • bijziend is. Later staat er boter en ham op de tafel. De dochter rent op de tafel af. Ze ziet de ham aan voor de kat, jaagt
 • plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet dat en denkt dat het meisje helemaal niet
 • boer
 • dochter
 • Een boerendochter is erg bijziend. Een man denkt dat dat wel zal meevallen en gaat er heen. De moeder legt op bepaalde plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet…

Trefwoorden: bijziend, boer, boter, dochter, ham, kat, tafel


sage uit 1967
 • kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer foar
 • tsjin syn âldste dochter: "Dû hiest dy kat forbrânne matten, dat hie folle better west, dan hie de tsjoender der ek net mear
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer beter was heeft de dokter gezegd dat ze de
 • boer
 • dochter
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy hie in feint. Sy wienen togearre op it lân oan 't wurk. De boer krige kâlde hannen en hy stjûrde de
 • feint nei hûs ta om de katsjes. Dy hie de boer forgetten. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Ien of allebeide?" "Nou, bliksem
 • antwoordde dat hij beide 'katjes' had gehad. Pas toen begreep de boer dat de knecht het over zijn vrouw en dochter had. Dat had
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei
 • boer
 • dochter
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer…