Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Op 'e klaei wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie forkearing. As de feint der west hie, wist de boerinne har
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • boer
 • hekserij
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1967
 • kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer foar
 • Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer beter was heeft de dokter gezegd dat ze de
 • boer
 • hekserij
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

sage uit 1968
 • Hjir hat in tsjoenster wenne dy koe har foroarje yn in kat. Har man wie boer. Dy kom us op in kear thús ta de
 • achterdoar yn. Hy gong de mjilling del en doe seach er in swarte kat. Hy joech dy kat in skop, dat dy bleau lizzen to jammerjen
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.
 • boer
 • hekserij
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.

sage uit 1969
 • hie der altyd in fremde, swarte kat by it bern kom yn 't berneweintsje. Dat wie de tsjoenster. Doe wie 't bern siik woarn.
 • De ouders van een betoverd kind gingen naar een boer in Oostermeer. Ze kregen een drankje mee. De eerste die voor het
 • zwarte kat bij haar in de kinderwagen te gaan zitten.
 • boer
 • hekserij
 • De ouders van een betoverd kind gingen naar een boer in Oostermeer. Ze kregen een drankje mee. De eerste die voor het raam zou verschijnen, zou de heks zijn. Diegene mocht het drankje niet zien.…