Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • dêr en dêr efkes hinne gean mei dizze brief!" "Jawol," sei er. De joad joech de brief ôf en krige fiifentweintich
 • The king and the peasant's son; VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat
 • kwartje als deze de brief voor hem bezorgd. De jood geeft de brief af en krijgt de vijfentwintig zweepslagen. Als de jongen
 • zetten. Bij de verjaardag van de dochter zullen ze de aardbei opeten. De jongen vreet de aardbei op en doet zijn behoefte
 • aardbei
 • brief
 • Een heer kan wel een knecht gebruiken en trekt er op uit. Hij komt bij een huisje en komt daar met een jongen aan de praat. De jongen geeft zulke raadselachtige antwoorden dat de heer besluit de…

sprookje uit 1950
 • ris fiks ûnder hannen nomd wurde. De jager skreau in brief, dêr moast de jonge mei nei stêd ta; it adres stie der op. Mar
 • de goochemert wist it slúfke iepen to krijen en lies de ynhâld. Der stie yn, dat dejinge, dy't it brief brocht omraek
 • The king and the peasant's son & VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat
 • oplossing gaat hij met de jager mee. Als hij de aardbei die voor de vrouw van de jager is bestemd opeet, moet hij een brief naar
 • Jongen geeft raadselachtige antwoorden op vragen waar zijn ouders zijn en waarom zijn zuster huilt. Na het geven van de
 • Jood
 • aardbei
 • brief
 • Jongen geeft raadselachtige antwoorden op vragen waar zijn ouders zijn en waarom zijn zuster huilt. Na het geven van de oplossing gaat hij met de jager mee. Als hij de aardbei die voor de vrouw van de…

mop uit 1974
 • him en sei: "Sjoch, hjir is in brief. Wolstû dy even by de marine bringe? Hjir is in kwartsje foar dy ta bileanning. Dû
 • mast even op it antwurd wachtsje." De jonge die de brief yn 'e bûse en gong op stap. Mar ûnderweis helle er de brief ta de
 • De brutale jongen en de heer en AT 0921 The king and the peasant's son
 • dochter, de prinses, bestemd is. De jongen stoort zich echter niet aan de woorden van de koning en eet de aardbei met smaak op
 • opdracht een brief te bezorgen bij de marine en aldaar op antwoord te wachten. Als de jongen onderweg is, leest hij snel de
 • Jood
 • aardbei
 • brief
 • Koning Frederik van Duitsland stelt een jongen wat vragen en is verbaasd over de raadselachtige antwoorden die de jongen geeft. Als de jongen zijn antwoorden toelicht, concludeert de koning dat de…

sprookje uit 1971
 • er: Mynhear, wolle jo ek in kwartsje fortsjinje, dan moatte jo dêr en dêr eefkes hinne mei dy brief. Jawol, sei de joad
 • . Hy joech him de brief, en dier krige de joad fiif en tweintich swypslaggen. Doe sei mynhear: Hoe is 't dy ôfgongen jonge
 • The king and the peasant's son; VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat
 • geven. Hij laat de brief door een jood bezorgen. Als de jongen dit aan de heer vertelt, wordt hij weggestuurd.
 • naar de stad met een brief. De jongen komt echter te weten dat er in de brief opdracht wordt gegeven om hem zweepslagen te
 • Jood
 • aardbei
 • brief
 • Een heer komt in een huisje, waar een jongen en een meisje zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De jongen antwoordt raadselachtig: hij is gaan jagen, maar hoe meer hij vangt, hoe minder hij mee…
87.jpg